DeutschTürkisch 
Direkte Treffer
jemandem Angst machen {v} korkutmak {fi}
jemandem auf den Fuß treten {allg} birini incitmek {allg}
jemandem auf den Fuß treten {allg} birinin moralini bozmak {allg}
jemandem auf den Leim gehen {allg} oyuna gelmek {allg}
jemandem auf den Leim gehen {allg} tongaya basmak {allg}
jemandem auf den Leim gehen {allg} tuzağa düşmek {allg}
jemandem auf den Schlips treten {allg} birine karşı ayıbetmek {allg}
jemandem auf den Schlips treten {allg} nasırına basmak {allg}
jemandem auf den Schwanz treten {allg} kuyruğuna basmak {allg}
jemandem auf den Zahn fühlen {allg} ağzını aramak {allg}
jemandem auf den Zahn fühlen {allg} ağzını yoklamak {allg}
jemandem auf den Zahn fühlen {allg} birinin nabzına bakmak {allg}
jemandem auf der Nase herumtanzen {allg} başına çıkmak {allg}
jemandem auf der Nase herumtanzen {allg} birinin tepesine çıkmak {allg}
jemandem auf der Nase herumtanzen {allg} tepesine çıkmak {allg}
jemandem auf der Tasche liegen {allg} birinin boynuna yük olmak {allg}
jemandem auf der Tasche liegen {allg} birinin eline bakmak {allg}
jemandem auf die Beine helfen {allg} birine yardımcı olmak {allg}
jemandem auf die Finger klopfen {v} ihtar etmek {fi}
jemandem auf die Finger sehen {v} gözaltında bulundurmak {fi}
jemandem auf die Nerven fallen {v} dalına basmak {fi}
jemandem auf die Nerven gehen {v} asabını bozmak {fi}
jemandem auf die Nerven gehen {v} birinin asabını bozmak {fi}
jemandem auf die Nerven gehen {v} birinin sinirlerine dokunmak {fi}
jemandem auf die Pelle rücken {allg} birini rahatsız etmek {allg}
jemandem auf die Pelle rücken {allg} birini taciz etmek {allg}
jemandem auf die Sprünge helfen {allg} birinin ilerlemesine yardım etmek {allg}
jemandem auf halbem Wege entgegenkommen {allg} biriyle uzlaşmak {allg}
jemandem aus dem Herzen sprechen {allg} aynı şeyleri savunmak {allg}
jemandem aus dem Herzen sprechen {allg} biriyle hemfikirmiş gibi konuşmak {allg}
jemandem aus dem Weg gehen {v} yolundan çekilmek {fi}
jemandem aus dem Wege gehen {allg} birinin önünden çekilmek {allg}
jemandem aus dem Wege gehen {allg} birinin önünden kaçmak {allg}
jemandem aus dem Wege gehen {allg} biriyle karşılaşmamaya çalışmak {allg}
jemandem aus der Seele sprechen {allg} birinin düşündüğü gibi konuşmak {allg}
jemandem Auskunft erteilen {v} bilgi vermek {fi}
jemandem bange machen {v} korkutmak {fi}
jemandem behilflich sein {v} omuz vermek {fi}
jemandem behilflich sein {v} yardım etmek {fi}
jemandem Bescheid geben oder sagen {v} bilgi vermek {fi}
jemandem blauen Dunst vormachen {allg} birine yaparmış gibi görünmek {allg}
jemandem blauen Dunst vormachen {allg} doğru söylüyormuş kanaatı uyandırmak {allg}
jemandem bleibt der Bissen im Halse stecken {allg} boğazında kalmak {allg}
jemandem bleibt der Bissen im Halse stecken {allg} lokma boğazında kaldı {allg}
jemandem bleibt die Spucke weg {allg} çok şaşırmak {allg}
jemandem böse sein {v} gücenmek {fi}
jemandem böse sein {v} kırılmak {fi}
jemandem böse sein {v} küsmek {fi}
jemandem böse Worte geben {v} kötü söz söylemek {fi}
jemandem brennt der Boden unter den Füßen {allg} paçaları tutuşmak {allg}
jemandem brennt der Boden unter den Füßen {allg} sabırsızlanmak {allg}
jemandem das Fell über die Ohren ziehen {allg} birini kazıklamak {allg}
jemandem das Fell versohlen {allg} birine dayak atmak {allg}
jemandem das Fell versohlen {allg} birine dayak atmak vurdum {allg}
jemandem das Leben zur Hölle machen {allg} birinin hayatını cehenneme çevirmek {allg}
jemandem das Leben zur Hölle machen {allg} yaşamı zehir etmek {allg}
jemandem das Rückgrat brechen {allg} birini mahvetmek {allg}
jemandem das Rückgrat brechen {allg} birinin hayatını söndürmek {allg}
jemandem das Rückgrat stärken {allg} birine cesaret vermek {allg}
jemandem das Rückgrat stärken {allg} birine destek olmak {allg}
jemandem das Wort abschneiden {allg} birinin sözünü kesmek {allg}
jemandem das Wort aus dem Munde nehmen {allg} birinin ağzından lafını alıp sürdürmek {allg}
jemandem das Wort im Munde herumdrehen {allg} birinin söylediklerini kasten yanlış aktarmak {allg}
jemandem dauernd im Wege stehen {allg} ayak altında dolaşmak {allg}
jemandem den Atem verschlagen {v} nefesini kesmek {fi}
jemandem den Boden seiner Füße küssen {allg} ayaklarının altını öpmek {allg}
jemandem den Daumen drücken {allg} birine başarılar dilemek {allg}
jemandem den ganzen Kram vor die Füße werfen {allg} ortaklığı bozmak {allg}
jemandem den Hals abdrehen {v} azaltmak {fi}
jemandem den Hals abdrehen {v} durdurmak {fi}
jemandem den Hals abdrehen {v} kesmek {fi}
jemandem den Hals abdrehen {v} kısmak {fi}
jemandem den Hof machen {v} kur yapmak {fi}
jemandem den Kopf verdrehen {v} aklını başından almak {fi}
jemandem den Kopf verdrehen {v} başını döndürmek {fi}
jemandem den Kopf verdrehen {v} birinin aklını çelmek {fi}
jemandem den Kopf waschen {allg} birine fırça çekmek {allg}
Jemandem den Kopf waschen {oA} [Redw.]Birini hizaya getirmek {tnz}
jemandem den Laufpass geben {allg} birine yol vermek {allg}
jemandem den Laufpass geben {allg} birini başından atmak {allg}
Indirekte Treffer
an jemandem einen Narren gefressen haben {allg} birinden ifrat derecede hoşlanmak {allg}
an jemandem einen Narren gefressen haben {allg} biri için deli divane olmak {allg}
an jemandem kein gutes Haar lassen {allg} birisini paçavra etmek {allg}
an jemandem nagen {allg} üzerek yıpratmak {allg}
an jemandem nagen {allg} birini üzmek {allg}
an jemandem seine Wut auslassen {allg} hıncını birisinden almak {allg}
aus jemandem nicht klug werden {allg} birini bir türlü anlayamamak {allg}
bei jemandem Anklang finden {v} kabul görmek {fi}
bei jemandem einen Stein im Brett haben {allg} birinin gözünde olmak {allg}
bei jemandem gut Wetter machen {allg} birinin gönlünü yapmak {allg}
bei jemandem in der Kreide stehen {allg} birine maddi veya manevi olarak borçlu olmak {allg}
bei jemandem ist eine Schraube locker {allg} bir tahtası eksik {allg}
bei jemandem ist eine Schraube locker {allg} kafadan kontak {allg}
bei jemandem ist eine Schraube locker {allg} kafadan çatlak {allg}
bei jemandem nur taube Ohren finden {allg} eli boş dönmek {allg}
bei jemandem nur taube Ohren finden {allg} birinden beklediği yardımı bulamamak {allg}
bei jemandem unten durch sein {allg} birinin gözünden düşmek {allg}
bei jemandem verspielt haben {v} gözünden düşmek {fi}
bei jemandem vorsprechen {v} ziyaret etmek {fi}
bei jemandem vorsprechen {v} uğramak {fi}
das Wasser steht jemandem bis zum Hals {allg} borç gırtlağa dayandı {allg}
durch dick und dünn gehen mit jemandem {allg} biriyle tasada ve kıvançta beraber olmak {allg}
ein Verhältnis mit jemandem haben {allg} biriyle aşk ilişkisi olmak {allg}
einen Besuch machen bei jemandem {v} ziyaret etmek {fi}
es brennt jemandem unter den Sohlen {allg} diken üstünde oturmak {allg}
es fällt jemandem wie Schuppen von den Augen {allg} birdenbire kafasına dank etmek {allg}
es fällt jemandem wie Schuppen von den Augen {allg} birdenbire gözü açılmak {allg}
es geht jemandem an den Kragen {allg} belasını bulmak {allg}
es jemandem heimzahlen {allg} misilleme yapmak {allg}
es läuft jemandem eiskalt über den Rücken {allg} tüyleri diken diken olmak {allg}
es läuft jemandem eiskalt über den Rücken {allg} tüyleri ürpermek {allg}
es mit jemandem verderben {v} gözünden düşmek {fi}
es mit jemandem zu tun kriegen {allg} görülecek hesabı olmak {allg}
es mit jemandem zu tun kriegen {allg} biriyle paylaşacak kozu {allg}
etwas geht jemandem durch die Lappen {allg} kişinin hedeflediği şeyi ele geçirememesi {allg}
etwas hängt jemandem zum Hals heraus {allg} usanmak {allg}
etwas hängt jemandem zum Hals heraus {allg} bıkmak {allg}
etwas kommt jemandem gelegen {allg} işine gelmek {allg}
etwas kommt jemandem gelegen {allg} hesabına uymak {allg}
hinter jemandem her sein {v} peşini bırakmamak {fi}
hinter jemandem her sein {v} peşinden koşmak {fi}
hinter jemandem stecken {allg} birinin arkasına gizlenmek {allg}
jemandem Angst machen {v} korkutmak {fi}
jemandem auf den Fuß treten {allg} birini incitmek {allg}
jemandem auf den Fuß treten {allg} birinin moralini bozmak {allg}
jemandem auf den Leim gehen {allg} tuzağa düşmek {allg}
jemandem auf den Leim gehen {allg} tongaya basmak {allg}
jemandem auf den Leim gehen {allg} oyuna gelmek {allg}
jemandem auf den Schlips treten {allg} nasırına basmak {allg}
jemandem auf den Schlips treten {allg} birine karşı ayıbetmek {allg}
jemandem auf den Schwanz treten {allg} kuyruğuna basmak {allg}
jemandem auf den Zahn fühlen {allg} ağzını yoklamak {allg}
jemandem auf den Zahn fühlen {allg} ağzını aramak {allg}
jemandem auf den Zahn fühlen {allg} birinin nabzına bakmak {allg}
jemandem auf der Nase herumtanzen {allg} tepesine çıkmak {allg}
jemandem auf der Nase herumtanzen {allg} birinin tepesine çıkmak {allg}
jemandem auf der Nase herumtanzen {allg} başına çıkmak {allg}
jemandem auf der Tasche liegen {allg} birinin eline bakmak {allg}
jemandem auf der Tasche liegen {allg} birinin boynuna yük olmak {allg}
jemandem auf die Beine helfen {allg} birine yardımcı olmak {allg}
jemandem auf die Finger klopfen {v} ihtar etmek {fi}
jemandem auf die Finger sehen {v} gözaltında bulundurmak {fi}
jemandem auf die Nerven fallen {v} dalına basmak {fi}
jemandem auf die Nerven gehen {v} birinin sinirlerine dokunmak {fi}
jemandem auf die Nerven gehen {v} birinin asabını bozmak {fi}
jemandem auf die Nerven gehen {v} asabını bozmak {fi}
jemandem auf die Pelle rücken {allg} birini rahatsız etmek {allg}
jemandem auf die Pelle rücken {allg} birini taciz etmek {allg}
jemandem auf die Sprünge helfen {allg} birinin ilerlemesine yardım etmek {allg}
jemandem auf halbem Wege entgegenkommen {allg} biriyle uzlaşmak {allg}
jemandem aus dem Herzen sprechen {allg} biriyle hemfikirmiş gibi konuşmak {allg}
jemandem aus dem Herzen sprechen {allg} aynı şeyleri savunmak {allg}
jemandem aus dem Weg gehen {v} yolundan çekilmek {fi}
jemandem aus dem Wege gehen {allg} biriyle karşılaşmamaya çalışmak {allg}
jemandem aus dem Wege gehen {allg} birinin önünden kaçmak {allg}
jemandem aus dem Wege gehen {allg} birinin önünden çekilmek {allg}
jemandem aus der Seele sprechen {allg} birinin düşündüğü gibi konuşmak {allg}
jemandem Auskunft erteilen {v} bilgi vermek {fi}
jemandem bange machen {v} korkutmak {fi}
jemandem behilflich sein {v} yardım etmek {fi}