TürkischDeutsch 
Direkte Treffer
kesmek {fi} abbrechen {v}
kesmek {fi} abhauen {v}
kesmek {fi} abheben {v}
kesmek {fi} abschneiden {v}
kesmek {fi} absperren {v}
kesmek {fi} abstechen {v}
kesmek {fi} abstellen {v}
kesmek {fi} abstutzen {v}
kesmek {fi} abtrennen {v}
kesmek {fi} amputieren {v}
kesmek {fi} anschneiden {v}
kesmek {v} apostrophieren {v}
kesmek {fi} ausdrehen {v}
kesmek {fi} ausschalten {v}
kesmek {fi} ausschnitzen {v}
kesmek {v} behauen {v}
kesmek {fi} beschließen {v}
kesmek {v} beschneiden {v}
kesmek {allg} ein Auge auf jdn werfen {allg}
kesmek {fi} erlassen {v}
kesmek {fi} fällen {v}
kesmek {v} [tek]fräsen {v}
kesmek {v} hacken {v}
kesmek {fi} hauen {v}
kesmek {fi} jemandem den Hals abdrehen {v}
kesmek {v} knippen {v}
kesmek {v} köpfen {v}
kesmek {fi} kürzen {v}
kesmek {fi} niederschlagen {v}
kesmek {v} richten {v}
kesmek {v} schächten {v}
kesmek {v} scheren {v}
kesmek {v} schleifen {v}
kesmek {v} schneiden {v}
kesmek {v} [yol]sperren {v}
kesmek {v} stanzen {v}
kesmek {fi} stechen {v}
kesmek {v} vereinnahmen {v}
kesmek {v} verstopfen {v}
kesmek {fi} wegschneiden {v}
kesmek {v} zerhacken {v}
kesmek {fi} zuschneiden {v}
keşmeke {i} der Zirkus {m}
keşmekeş {i} der Wirrwarr {m}
Indirekte Treffer
ağaç kesmek {itr} holzen {itr}
ağaç kesmek {allg} Holz fällen {allg}
ağaç kesmek {v} hauen {v}
ağaç kesmek {fi} umhacken {v}
ağaç kesmek {v} fällen {v}
ağaç kesmek {fi} schlagen {v}
ağacı kesmek {allg} den Baum schlagen {allg}
ağacı kesmek {allg} den Baum abschlagen {allg}
ahkam kesmek {s*be} [Redw.]das Maul aufreißen {s*be}
akımı kesmek {fi} ausstellen {v}
akımı kesmek {fi} ausschalten {v}
asmak kesmek {itr} wüten {itr}
bağlantıyı kesmek {itr} abhängen {itr}
balta ile kesmek {fi} abhacken {v}
balta ile kesmek {fi} umhauen {v}
balta ile kesmek {fi} abhauen {v}
baltayla kesmek {fi} umhauen {v}
başını kesmek {v} enthaupten {v}
bebeği sütten kesmek {fi} abstillen {v}
bebeği sütten kesmek {fi} absetzen {v}
beceriksizce kesmek {v} säbeln {v}
bileti kesmek {v} kupieren {v}
bir hayvanı mecbur kalındığı için kesmek {v} notschlachten {v}
bir organı kesmek {v} [hek]amputieren {v}
bir parça kesmek {fi} anschneiden {v}
bir şeyin ucunu kesmek {fi} abkappen {v}
bir tavuk kesmek {allg} ein Huhn schlachten {allg}
bir ziyareti kısa kesmek {allg} einen Besuch abkürzen {allg}
birinin kafasını kesmek {v} köpfen {v}
birinin sözünü kesmek {v} unterbrechen {v}
birinin sözünü kesmek {fi} jemanden unterbrechen {v}
birinin sözünü kesmek {allg} jemandem das Wort abschneiden {allg}
birinin sözünü kesmek {fi} Einhalt gebieten {v}
birinin sözünü kesmek {fi} dazwischenrufen {v}
birinin sözünü kesmek {fi} abschneiden {v}
birisinin sözünü kabaca kesmek {allg} über den Mund fahren {allg}
birisinin sözünü kesmek {allg} ins Wort fallen {allg}
birisinin sözünü kesmek {allg} in die Rede fallen {allg}
birisinin sözünü kesmek {allg} das Wort abschneiden {allg}
birisiyle selamı sabahı kesmek {allg} Beziehungen abbrechen {allg}
bıçkı veya testereyle kesmek {fi} absägen {v}
boğazından kesmek {allg} vom Munde absparen {allg}
boğazını kesmek {fi} abkehlen {v}
boydan boya kesmek {fi} aufschlitzen {v}
buharı kesmek {fi} abschließen {v}
buharı kesmek {fi} abdämpfen {v}
bütçeyi kesmek {allg} Etat kürzen {allg}
buz kesmek {itr} vergletschern {itr}
çaprazlama kesmek {v} queren {v}
cereyanı kesmek {fi} ausschalten {v}
dağıtarak kesmek {v} säbeln {v}
dallarını kesmek {fi} abästen {v}
desteyi kesmek {v} [isk]kupieren {v}
devreyi kesmek {fi} ausschalten {v}
dilim dilim kesmek {fi} aufschneiden {v}
dilim dilim kesmek {v} transchieren {v}
dilim dilim kesmek {v} tranchieren {v}
diş diş kesmek {v} Zacken {v}
düzgün biçimde kesmek {fi} zurechtstutzen {v}
eğeleyerek kesmek {fi} durchfeilen {v}
eğik kesmek {fi} ausbogen {v}
eğimli kesmek {v} schweifen {v}
eğimli şekilde kenarını kesmek {v} verbrechen {v}
eğri kesmek {v} schweifen {v}
ekmeği kesmek {allg} Brot schneiden {allg}
elektriği kesmek {fi} abschalten {v}
fazla ağaçları kesmek {v} durchforsten {v}
gazı kesmek {allg} [oto]Gas wegnehmen {allg}
gazı kesmek {fi} Beim Auto Gas wegnehmen {v}
göbek bağını kesmek {fi} abnabeln {v}
hamuru pasta ruletiyle kesmek {v} rädeln {v}
haraca kesmek {v} erpressen {v}
hayvan kesmek {fi} schlachten {v}
hayvan kesmek {fi} abstechen {v}
hesabını kesmek {fi} ablohnen {v}
hızını kesmek {v} entschleunigen {v}
ilişiğini kesmek {itr} brechen {itr}
ilişkisini kesmek {fi} lossagen {v}
ilişkisini kesmek {fi} lossagen {v}
ilişkisini kesmek {fi} ablohnen {v}