TürkischDeutsch 
Direkte Treffer
aktarmak {v} bestellen {v}
aktarmak {v} erzählen {v}
aktarmak {v} schöpfen {v}
aktarmak {itr} transfundieren {itr}
aktarmak {fi} transkribieren {v}
aktarmak {v} transmittieren {v}
aktarmak {v} transportieren {v}
aktarmak {fi} überleiten {v}
aktarmak {v} Übermitteln {v}
aktarmak {v} übernehmen {v}
aktarmak {v} übersenden {v}
aktarmak {v} übertragen {v}
aktarmak {fi} überweisen {v}
aktarmak {fi} umschlagen {v}
aktarmak {v} vergeben {v}
aktarmak {fi} vortragen {v}
aktarmak {fi} weiterbefördern {v}
aktarmak {fi} weitererzählen {v}
aktarmak {fi} weiterverbreiten {v}
aktarmak {v} ziehen {v}
aktarmak {fi} zufertigen {v}
aktarmak {v} übermitteln {v}
aktarmak {v} zitieren {v}
Indirekte Treffer
başka araca aktarmak {fi} umladen {v}
başka depoya aktarmak {fi} umlagern {v}
başka kaba aktarmak {fi} umgießen {v}
başka kaba aktarmak {fi} umfüllen {v}
başka yöne aktarmak {fi} abdriften {v}
bir başkasına aktarmak {fi} weitergeben {v}
bir tutarı aktarmak {allg} [tic]einen Betrag vortragen {allg}
birinin söylediklerini kasten yanlış aktarmak {allg} jemandem das Wort im Munde herumdrehen {allg}
çile aktarmak {v} umhaspeln {v}
damı aktarmak {v} decken {v}
dikte edileni yazıya aktarmak {allg} Diktat übertragen {allg}
elden ele aktarmak {fi} weiterleiten {v}
gemiden araca mal aktarmak {fi} [den]umschlagen {v}
gizlice laf aktarmak {fi} zutragen {v}
internet vasıtasıyla bilgi aktarmak {allg} durch Internet Data übertragen {allg}
kan aktarmak {allg} [hek]Blut übertragen {allg}
kaptan kaba aktarmak {fi} umgießen {v}
kaptan kaba aktarmak {fi} umfüllen {v}
mal aktarmak {fi} [huk]auflassen {v}
sargı aktarmak {fi} umdocken {v}
ses yapılarına göre yeniden yazarak başka bir yazı biçimine aktarmak {v} transkribieren {v}
sıvıyı hortum yardımıyla bir kaba aktarmak {v} schlauchen {v}
telefonu aktarmak {fi} durchstellen {v}
transit olarak aktarmak {v} transitieren {v}
yetki aktarmak {v} delegieren {v}