TürkischDeutsch 
Direkte Treffer
olarak {a} als {a}
olarak adlandırılan {kıs} [dilb]so genannte (sog.) {Abk}
olarak adlandırılan {kıs} [dilb]sog. (sogenannte) {Abk}
olarak görmek {fi} betrachten {v}
olarak kullanılmak {itr} dienen {itr}
olarak saymak {v} betrachten {v}
Indirekte Treffer
... anısı olarak {allg} zum Andenken an ... {allg}
... hatırası olarak {allg} zum Gedächtnis von .... {allg}
... olarak {öt} als {prp}
... olarak bilinmek {itr} gelten {itr}
... olarak saymak {fi} ansprechen {v}
... olarak tanınmak {itr} gelten {itr}
.... olarak çalışmak {allg} als ... betätigen {allg}
...olarak bilinir {allg} als ... eingeführt {allg}
...olarak tanınır {allg} als ... eingeführt {allg}
acele olarak geri dönmek {fi} zurückeilen {v}
acil olarak yapılan {s} sofortig {adj}
aday olarak göstermek {allg} als Kandidat aufstellen {allg}
aday olarak işe alınma {allg} Anstellung auf Probe {allg}
adil olarak paylaştırmak {allg} gerecht verteilen {allg}
adli olarak tahkikat yapmak {allg} gerichtlich untersuchen {allg}
adli olarak takibat yapmak {allg} gerichtlich verfolgen {allg}
ağırlıklı olarak {a} überwiegend {a}
akıcı olarak konuşmak {allg} fließend sprechen {allg}
akont olarak alınma {allg} als Akontozahlung erhalten {allg}
akont olarak vermek {fi} anzahlen {v}
alaysı olarak harika {s} glorios {adj}
alfabetik olarak sıraya sokmak {allg} alphabetisch ordnen {allg}
alkolizme bağlı olarak oluşan bilinç kaybı {i} der Säuferwahnsinn {m}
alkollü veya alkolsüz olarak pazarlanan güzel kokulu sıvı {i} das Eau de Toilette {n}
Almanca olarak {allg} auf Deutsch {allg}
amaçsız olarak gezinmek {itr} vagabundieren {itr}
amatör olarak elişi yapmak {fi} basteln {v}
amir olarak atamak {fi} vorsetzen {v}
ani bir beyin anoksiye bağlı olarak meydana gelen kan basıncı düşmesi ve bilinç kaybı {i} die Synkope {f}
anlamına uygun olarak {s} sinngemäß {adj}
anlamları çakışık olarak yazmak {fi} zusammenschreiben {v}
anlamlı olarak {adv} bezeichnenderweise {adv}
anlamsal olarak {s} sinngemäß {adj}
anlamsal olarak bütün {i} das Paket {n}
araç olarak kullanmak {v} [Redw.]instrumentalisieren {v}
aracı olarak {allg} kommissarisch {allg}
aracısız olarak üreticiden satın alma {i} [tic]der Beziehungskauf {m}
arkadaş olarak {allg} als Freund {allg}
arkadaş olarak yanına vermek {fi} beigesellen {v}
asalak olarak yaşamak {itr} parasitieren {itr}
asalak olarak yaşayan {s} parasitisch {adj}
asalak olarak yaşayan {s} paresitär {adj}
asıl meslek olarak {s} hauptberuflich {adj}
asıl nüsha olarak {s} urschriftlich {adj}
asılı olarak ilerleme {i} [sp]das Hangeln {n}
aslına uygun olarak yeniden inşa veya onarma {i} die Restauration {f}
ata sözü olarak kullanılan {s} sprichwörtlich {adj}
atı binek hayvanı olarak kullanmak {v} Reiten {v}
atributiv olarak kullanılan {s} [dilb]attributiv {adj}
avans olarak {allg} als Vorschuss {allg}
avans olarak {allg} als Darlehen {allg}
avans olarak vermek {fi} vorschießen {v}
avlanmada yem olarak bırakılan tuz {i} die Salzlecke {f}
aykırı olarak kabul edilen bir mezhebe mezhebe katılanların tümü {i} die Sekte {f}
ayniyat olarak ücret ödeme {allg} Entlohnung in Sachwerten {allg}
ayrı olarak yapılan barış {i} der Sonderfrieden {m}
ayrıntılı olarak anlatmak {fi} breittreten {v}
ayrıntılı olarak anlatmak {fi} ausführen {v}
bağlı olarak {adv} anbei {adv}
bahane olarak göstermek {fi} vorschützen {v}
balyalanmış olarak satılan mal {i} [tic]die Ballenware {f}
başlangıç olarak {allg} fürs erste {allg}
bebeğin ölü olarak dünyaya gelmesi {i} die Totgeburt {f}
bedel olarak {allg} als Gegenwert {allg}
bedel olarak alınmıştır {allg} als Gegenwert erhalten {allg}
bedeli borç olarak kaydetmek {allg} Betrag abbuchen {allg}
bedeli nakit olarak {allg} Gegenwert in Geld {allg}
bedeli para olarak {allg} Gegenwert in Geld {allg}
bedeli sayı olarak {allg} Betrag in Zahlen {allg}
bedeli yazılı olarak {allg} Betrag in Buchstaben {allg}
belirteç olarak {s} [dilb]adverbiell {adj}
belirteç olarak {allg} [dilb]adverbial {allg}
belirtici olarak kullanılan {s} [dilb]attributiv {adj}
beşinci olarak {adv} fünftens {adv}
biçimsiz olarak gelişmek {itr} auswachsen {itr}
bilgi olarak {allg} zur Kenntnisnahme {allg}
bilgi olarak {allg} zur Information {allg}
bilgisayar destekli olarak çalışmak {v} [biliş]computerisieren {v}
bilgisayar destekli olarak hazırlanan sanat eserleri {i} [biliş]die Computerkunst {f}
bilimsel olarak doktor ünvanı almak {itr} promovieren {itr}