TürkischDeutsch 
Direkte Treffer
atmak {fi} abdrängen {v}
atmak {fi} abfeuern {v}
atmak {fi} abschnellen {v}
atmak {fi} abwerfen {v}
atmak {fi} aufwerfen {v}
atmak {fi} ausspielen {v}
atmak {fi} [pol]ausstoßen {v}
atmak {fi} ausstreuen {v}
atmak {fi} ausweisen {v}
atmak {fi} ausweiten {v}
atmak {fi} auswerfen {v}
atmak {fi} beimessen {v}
atmak {v} bubbern {v}
atmak {v} driften {v}
atmak {fi} erfinden {v}
atmak {itr} ersinnen {itr}
atmak {fi} flunkern {v}
atmak {fi} fortschleudern {v}
atmak {fi} hinhauen {v}
atmak {fi} hinplumpsen {v}
atmak {fi} [tek]hinuntergießen {v}
atmak {v} pfeffern {v}
atmak {itr} pochen {itr}
atmak {v} schassen {v}
atmak {v} schießen {v}
atmak {fi} schlagen {v}
atmak {v} schleudern {v}
atmak {v} schmeißen {v}
atmak {fi} schnellen {v}
atmak {v} treiben {v}
atmak {fi} verpassen {v}
atmak {v} verstoßen {v}
atmak {v} vertreiben {v}
atmak {fi} wegtun {v}
atmak {fi} wegwerfen {v}
atmak {v} werfen {v}
atmak {fi} zusammenstreichen {v}
atmak {fi} zuwerfen {v}
Indirekte Treffer
adım atmak {fi} treten {v}
adım atmak {itr} schreiten {itr}
adım atmak {fi} hintreten {v}
adım atmak {v} beschreiten {v}
alay kahkahası atmak {fi} hohnlachen {v}
arasından atmak {fi} durchwerfen {v}
ardından atmak {fi} nachwerfen {v}
arkasından atmak {fi} nachwerfen {v}
aşağı atmak {fi} abwerfen {v}
aşağı atmak {v} stürzen {v}
aşağıya atmak {fi} hinunterwerfen {v}
aşağıya atmak {fi} herunterwerfen {v}
ateşe atmak {allg} ins Feuer werfen {allg}
atıkları atmak {itr} schlacken {itr}
avuta atmak {fi} [sp]ausschlagen {v}
ayak ayak üstüne atmak {v} überschlagen {v}
bacak bacak üstüne atmak {allg} die Beine übereinander schlagen {allg}
bacak bacak üstüne atmak {fi} übereinanderschlagen {v}
bakış atmak {allg} ein Auge auf jdn werfen {allg}
başkasının üzerine atmak {v} unterstellen {v}
başkasının üzerine atmak {allg} Schuld auf andere schieben {allg}
başlık atmak {v} rubrizieren {v}
başlık atmak {fi} überschreiben {v}
bayram topu atmak {itr} böllern {itr}
belgeye eski tarih atmak {fi} nachdatieren {v}
beti benzi atmak {fi} dahin welken {v}
beti benzi atmak {allg} weiß werden {allg}
beti benzi atmak {fi} blass werden {v}
beti benzi atmak {fi} verfärben {v}
beti benzi atmak {itr} erbleichen {itr}
beti benzi atmak {fi} Erblassen {v}
bir çığlık atmak {allg} einen Schrei ausstoßen {allg}
bir düğüm atmak {allg} einen Knoten knüpfen {allg}
bir gelişmenin temelini atmak {itr} säen {itr}
bir işe el atmak {fi} Dazwischenfahren {v}
bir işe el atmak {fi} ausstrecken {v}
bir işi yapabilmek için ilk adımı atmak {itr} schreiten {itr}
bir kadeh atmak {allg} einen genehmigen {allg}
bir kenara atmak {fi} wegtun {v}
bir nutuk atmak {allg} eine Rede schwingen {allg}
bir oyuncuyu kırmızı kart ile oyundan atmak {allg} [sp]einen Spieler vom Felde verweisen {allg}
bir plan ortaya atmak {allg} einen Plan hinwerfen {allg}