DeutschTürkisch 
Direkte Treffer
etwa {adv} acaba {adv}
etwa {adv} aşağı yukarı {adv}
etwa {a} belki de {a}
etwa {adv} hemen hemen {adv}
etwa {adv} kadar {adv}
etwa {adv} sakın {adv}
etwa {adv} şayet {adv}
etwa {a} sularında {a}
etwa {a} tahminen {a}
etwa {adv} takriben {adv}
etwa {a} yaklaşık {a}
etwa {adv} yaklaşık olarak {adv}
etwa {adv} yoksa {adv}
etwa vor einer Woche {allg} yaklaşık bir hafta evvel {allg}
etwaig {adv} beklenen {adv}
etwaig {adv} muhtemel {adv}
etwaig {a} olabilir {a}
etwaig {adv} olası {adv}
etwaige Probleme {allg} olası sorunlar {allg}
etwas {adv} bir miktar {adv}
etwas {adv} bir parça {adv}
etwas {adv} bir şey {adv}
etwas {adv} biraz {adv}
etwas {allg} birşey {allg}
das Etwas {n} varlık {i}
etwas abschließen {itr} aşağı düşmek {itr}
etwas abschließen {v} ateş etmek {fi}
etwas abschließen {v} atıp vurmak {fi}
etwas abschließen {v} atış yapmak {fi}
etwas abschließen {v} bir işi başarmak {fi}
etwas abschließen {v} düşürmek {fi}
etwas abschließen {itr} rengi atmak {itr}
etwas abschließen {itr} solmak {itr}
etwas abschließen {itr} yuvarlanmak {itr}
etwas abtreten {allg} feragat etmek {allg}
etwas am eigenen Leibe verspüren {allg} kötü olaylar başından geçmek {allg}
etwas an den Mann bringen {allg} dağıtmak {allg}
etwas an den Mann bringen {allg} satmak {allg}
etwas an den Mann bringen {allg} yaymak {allg}
etwas anderes {allg} değişik bir şey {allg}
etwas angewöhnen {allg} birisini bir şeye alıştırmak {allg}
etwas auf dem Herzen haben {allg} anlatılacak bir derdi olmak {allg}
etwas auf der hohen Kante haben {allg} zor günler için para biriktirmiş olmak {allg}
etwas auf die hohe Kante legen {allg} kötü günler için para biriktirmek {allg}
etwas auf die leichte Schulter nehmen {allg} boş vermek {allg}
etwas auf die Seite legen {allg} bir kenara biraz para koymak {allg}
etwas auf gut Glück tun {allg} Allah büyük! Allah kerim! ne olursa olsun diyerek yapmak {allg}
etwas auf sich haben {allg} dikkat etmek {allg}
etwas aufs rechte Gleis bringen {allg} bir şeyi yoluna koymak {allg}
etwas aus dem Ärmel schütteln {allg} sihirbazlık yapmak {allg}
etwas aus dem Weg räumen {allg} engel olanı şeyi bertaraf etmek {allg}
etwas aus sich machen {allg} ilerlemek {allg}
etwas aus sich machen {allg} yol almak {allg}
etwas beiseite legen {v} biriktirmek {fi}
etwas bereitwillig ohne Widerspruch tun {allg} bir şeyi itiraz etmeden yapmak {allg}
etwas das Hand und Fuß hat {allg} elle tutulur gözle görülür {allg}
etwas dick haben {allg} usanmak {allg}
etwas die Stirn bieten {allg} gevşememek {allg}
etwas drauf haben {adj} [Redw.]akıllı olmak {s}
etwas durch die Blume sagen {allg} ima yoluyla söylemek {allg}
etwas einstecken müssen {allg} acı gerçekleri kabullenmek {allg}
etwas Einzigartiges schaffen {s*be} [Redw.]bir ilki gerçekleştirmek {s*be}
etwas fest ins Auge fassen {allg} tasarlamak {allg}
etwas gegen jemanden haben {allg} birinden hoşlanmamak {allg}
etwas geht jemandem durch die Lappen {allg} kişinin hedeflediği şeyi ele geçirememesi {allg}
etwas Geld {allg} biraz para {allg}
etwas gelten lassen {v} kabul etmek {fi}
etwas größer {allg} biraz daha büyük {allg}
etwas hängt an einem Haar {allg} kıl üstünde olmak {allg}
etwas hängt jemandem zum Hals heraus {allg} bıkmak {allg}
etwas hängt jemandem zum Hals heraus {allg} usanmak {allg}
etwas hinter dem Berg halten {allg} dilinin altında bir şey saklamak {allg}
etwas hinunterschlucken {allg} içine atmak {allg}
etwas hinunterschlucken {allg} sineye çekmek {allg}
etwas im Griff haben {allg} bir şeyin hakkından gelmek {allg}
etwas im Keim ersticken {allg} yılanın başını küçükten ezmek {allg}
etwas im Schilde führen {allg} gizli bir niyeti olmak {allg}
etwas im Schilde führen {allg} kurnazlık düşünmek {allg}
etwas im Schlaf können {allg} bir şeyi gözü kapalı yapmak {allg}
etwas in den Himmel heben {allg} bir şeyi överek göklere çıkarmak {allg}
Indirekte Treffer
etwa vor einer Woche {allg} yaklaşık bir hafta evvel {allg}
nicht etwa {allg} hiç {allg}