DeutschTürkisch 
Direkte Treffer
das Legen {n} sap {i}
legen {v} döşemek {fi}
legen {v} kopmak {fi}
legen {v} koymak {v}
legen {v} sermek {v}
legen {v} uzatmak {v}
legen {v} yatırmak {v}
legen {v} yaymak {v}
legen {v} yerleştirmek {v}
legen {v} yumurtlamak {v}
legen {v} azalmak {fi}
legen {v} kesilmek {fi}
legen {v} uzanmak {fi}
legen {v} yasaklamak {fi}
legen {v} yatırmak {fi}
legen {v} yatmak {fi}
legendär {adj} efsane gibi {s}
legendär {adj} efsanevi {s}
legendär {adj} inanılmaz {s}
legendär {adj} masal gibi {s}
legendär {adj} müthiş {s}
legendär {adj} efsanevi {s}
die Legende {f} [Rel.]dini efsane {i}
die Legende {f} efsane {i}
die Legende {f} harita işaret izahatı {i}
die Legende {f} lejant {i}
die Legende {f} masal {i}
die Legende {f} menkıbe {i}
die Legende {f} mit {i}
die Legende {f} resim {i}
die Legende {f} söylence {i}
die Legende {f} söylenti {i}
Indirekte Treffer
die anheim legen {v} bir şeyi birisinin takdirine bırakmak {fi}
anheim legen {v} kararına bırakmak {fi}
ans Herz legen {allg} hararetle tavsiye etmek {allg}
auf den Tisch legen {s*be} [Redw.]masaya yatırmak {s*be}
auf den Tisch legen {allg} masaya koymak {allg}
auf die hohe Kante legen {allg} parayı bir köşeye koymak {allg}
auf die Lauer legen {allg} pusuya yatmak {allg}
auf Eis legen {v} uyutmak {fi}
auf Eis legen {v} aldatmak {fi}
auf Lager legen {allg} depolamak {allg}
auf Lager legen {allg} depoya koymak {allg}
auf Zinsen legen {allg} nemalandırmak {allg}
auf Zinsen legen {allg} faize yatırmak {allg}
auseinander legen {v} açıklamak {fi}
auseinander legen {v} izah etmek {fi}
auseinander legen {v} ayırmak {fi}
auseinander legen {v} anlatmak {fi}
beiseite legen {v} biriktirmek {fi}
beiseite legen {v} bir kenara koymak {fi}
beiseite legen {v} bir kenara koymak {fi}
beiseite legen {v} vazgeçmek {fi}
beiseite legen {v} caymak {fi}
beiseite legen {v} biriktirmek {fi}
darauf legen {v} üzerine koymak {fi}
darauf legen {v} üstüne koymak {fi}
darüber legen {v} üstüne koymak {fi}
darüber legen {v} üstünü örtmek {fi}
das Fundament legen {v} temelini atmak {fi}
das Handwerk legen {allg} birisinin zararlı faaliyetlerini engellemek {allg}
davor legen {v} önüne koymak {fi}
davor legen {v} bir şeyin önüne kilit asmak {fi}
den Grundstein legen {allg} temel atmak {allg}
die Hände in den Schoß legen {allg} yan gelip yatmak {allg}
die Hände in den Schoß legen {allg} tembel tembel oturmak {allg}
die Hände in den Schoß legen {allg} lakayt olmak {allg}
Dielen legen {allg} yeri tahtayla kaplamak {allg}
Eier legen {allg} yumurtlamak {allg}
einen Hinterhalt legen {allg} bir pusu kurmak {allg}
etwas auf die hohe Kante legen {allg} kötü günler için para biriktirmek {allg}
etwas auf die Seite legen {allg} bir kenara biraz para koymak {allg}
etwas beiseite legen {v} biriktirmek {fi}
Feuer legen {v} yangın çıkarmak {fi}
Fisch in Salz legen {allg} balığı tuza yatırmak {allg}
Fliesen legen {v} fayanslamak {fi}
Fliesen legen {v} fayans döşemek {fi}
Fliesen legen {v} çini döşemek {fi}
Fundament legen {allg} [Arc]temel atmak {allg}
für jemanden die Hand ins Feuer legen {allg} biri için tehlikeye atılmak {allg}
für jemanden die Hand ins Feuer legen {allg} garanti vermek {allg}
für jemanden die Hand ins Feuer legen {allg} biri için teminat vermek {allg}
gerade legen {v} düz koymak {fi}
Hand an etw legen {allg} bir şeye el koymak {allg}
Hand an sich legen {v} canına kıymak {fi}
Hand an sich legen {v} intihar etmek {fi}
Hand legen an sich {allg} intihar etmek {allg}
hierher legen {v} bu tarafa koymak {fi}
Hindernisse in den Weg legen {allg} birisine engeller çıkarmak {allg}
in Asche legen {allg} kül etmek {allg}
in Asche legen {allg} yakmak {allg}
in Asche legen {allg} küle çevirmek {allg}
in den Sarg legen {v} tabuta koymak {v}
in die Riemen legen {allg} [Naut.]küreklere asılmak {allg}
in die Sonne legen {allg} güneş banyosu yapmak {allg}
in Falten legen {allg} katlamak {allg}
in Fesseln legen {allg} zincire vurmak {allg}
in Fesseln legen {allg} boyunduruk altına almak {allg}
in Gips legen {v} alçıya koymak {fi}
in Gips legen {v} alçıya almak {fi}
in Ketten legen {v} zincirlemek {fi}
in Ketten legen {v} zincire vurmak {fi}
in Quarantäne legen {v} karantinaya koymak {fi}
in Schutt und Asche legen {allg} bir şeyi yerle bir etmek {allg}
ins Bett legen {allg} yatağa yatırmak {allg}
ins Zeug legen {allg} birine birisi için ricada bulunmak {allg}
ins Zeug legen {v} kayırmak {fi}
ins Zeug legen {v} işe sarılmak {fi}
ins Zeug legen {v} omuz vermek {fi}
ins Zeug legen {v} oldukça çok çaba göstermek {fi}
jedes Wort auf die Goldwaage legen {allg} söylediklerine dikkat etmek {allg}
jedes Wort auf die Goldwaage legen {allg} kelimeleri tartarak söylemek {allg}