DeutschTürkisch 
Direkte Treffer
der Berg {m} çok {i}
der Berg {m} dağ {i}
der Berg {m} küme {i}
der Berg {m} tepe {i}
der Berg {m} yığın {i}
Berg besteigen {allg} dağa çıkmak {allg}
Berg besteigen {allg} dağa tırmanmak {allg}
Berg- {allg} dağ {allg}
bergab {adv} bayır aşağı {adv}
bergab {adv} tepe aşağı {adv}
bergab {adv} yokuş aşağı {adv}
bergab gehen {allg} yokuş inmek {allg}
der Bergabhang {m} yamaç {i}
bergabwärts {adv} bayır aşağı {adv}
bergabwärts {adv} yokuş aşağı {adv}
der Bergahorn {m} çınar {i}
der Bergahorn {m} [Bot.]dağ akçaağacı {i}
der Bergahorn {m} dağakçaağacı {i}
der Bergahorn {m} firavuninciri {i}
der Bergahorn {m} yalan akağaç {i}
die Bergakademie {f} maden akademisi {i}
der Bergamot {m} bergamot {i}
die Bergamotte {f} [Bot.]bergamot {i}
die Bergamotte {f} [Bot.]bir cins armut {i}
die Bergamotte-Minze {f} [Bot.]bergamot nanesi {i}
das Bergamottöl {n} bergamot yağı {i}
das Bergamt {n} [Berg]maden denetleme dairesi {i}
bergan {adv} yokuş yukarı {adv}
bergan gehen {allg} yokuş çıkmak {allg}
bergan gehen {allg} yokuş yukarı çıkmak {allg}
der Bergarbeiter {m} maden işçisi {i}
der Bergarbeiter {m} madenci {i}
die Bergarbeiterin {f} maden işçisi {i}
die Bergarbeiterin {f} madenci {i}
die Bergaster {f} [Bot.]ayıkulağı {i}
bergauf {adv} yokuş yukarı {adv}
bergauf steigen {allg} yokuş çıkmak {allg}
bergauf steigen {allg} yokuş yukarı gitmek {allg}
die Bergbahn {f} dağ treni {i}
die Bergbahn {f} teleferik {i}
der Bergbau {m} maden işletmeciliği {i}
der Bergbau {m} maden işletmesi {i}
der Bergbau {m} madencilik {i}
das Bergbaugebiet {n} maden bölgesi {i}
die Bergbaugenossenschaft {f} madenciler kooperatifi {i}
die Bergbaugesellschaft {f} maden şirketi {i}
der Bergbauingenieur {m} maden mühendisi {i}
der Bergbauingenieur {m} madenci {i}
die Bergbauproduktion {f} maden üretimi {i}
das Bergbaurevier {n} maden bölgesi {i}
die Bergbautechnik {f} maden işletme tekniği {i}
das Bergbauunternehmen {n} maden şirketi {i}
das Bergbauunternehmen {n} madencilik girişimi {i}
das Bergbauunternehmen {n} madencilik teşebbüsü {i}
der Bergbewohner {m} dağda oturan {i}
der Bergbewohner {m} dağlı {i}
das Bergbiken {n} [Sp]dağ bisikleti {i}
das Bergblau {n} [Chem.]bakır hidroksit {i}
die Berge {pl} ocaktan çıkan taşlar {ç}
Berge versetzen {allg} dağları devirmek {allg}
die Bergebrechanlage {f} taş kırma tesisi {i}
das Bergegeld {n} kurtarma parası {i}
das Bergegeld {n} sudan veya toprak altından kurtarılan mallar için alınan ücret {i}
das Bergegeld {n} [Naut.]yapılan kurtarma karşılığı talep edilen ücret {i}
der Bergelohn {m} kurtarma ücreti {i}
der Bergelohn {m} sudan veya toprak altından kurtarılan mallar için alınan ücret {i}
der Bergelohn {m} [Naut.]yapılan kurtarma karşılığı talep edilen ücret {i}
das Bergemittel {n} [Berg]ara şistler {i}
das Bergemittel {n} [Berg]damar arası taşlar {i}
bergen {v} birisini bir tehlikeden kurtarmak {v}
bergen {v} çıkarmak {fi}
bergen {v} emniyet altına almak {v}
bergen {v} gizlemek {v}
bergen {v} içermek {v}
bergen {v} kurtarmak {fi}
bergen {v} saklamak {v}
bergen {v} su çıkarmak {v}
bergen {v} [Naut.]yelken bağlamak {v}
bergen {v} [Naut.]yelkenleri indirmek {v}
bergen {allg} saklanmak {allg}
Indirekte Treffer
auf einen Berg klettern {allg} bir dağa çıkmak {allg}
auf einen Berg steigen {allg} bir dağa tırmanmak {allg}
Berg besteigen {allg} dağa tırmanmak {allg}
Berg besteigen {allg} dağa çıkmak {allg}
Berg- {allg} dağ {allg}
ein Berg von Büchern {allg} dağ gibi yığılmış kitaplar {allg}
einen Berg ersteigen {allg} bir dağa tırmanmak {allg}
einen Berg ersteigen {allg} dağa tırmanmak {allg}
etwas hinter dem Berg halten {allg} dilinin altında bir şey saklamak {allg}
feuerspeiender Berg {allg} [Geo]yanardağ {allg}
feuerspeiender Berg {allg} [Geo]volkan {allg}
über Berg und Tal {allg} dere tepe aşarak {allg}
über den Berg sein {allg} zorlukları geride bırakmak {allg}
unten am Berg {allg} dağın eteğinde {allg}