TürkischDeutsch 
Direkte Treffer
yoluna bakmak {v} erwarten {v}
yoluna çiçekler döşemek {v} bestreuen {v}
yoluna devam edememek {fi} festsitzen {v}
yoluna devam edememek {itr} feststecken {itr}
yoluna girmek {itr} in Ordnung kommen {itr}
yoluna koymak {fi} Abhilfe schaffen {v}
yoluna koymak {fi} abmachen {v}
yoluna koymak {fi} abrichten {v}
yoluna koymak {fi} abwickeln {v}
yoluna koymak {fi} ausgleichen {v}
yoluna koymak {fi} ausrichten {v}
yoluna koymak {fi} beilegen {v}
yoluna koymak {v} bessern {v}
yoluna koymak {v} bestellen {v}
yoluna koymak {fi} Dazwischenfahren {v}
yoluna koymak {fi} einräumen {v}
yoluna koymak {fi} einrenken {v}
yoluna koymak {v} entwirren {v}
yoluna koymak {fi} ins reine bringen {v}
yoluna koymak {allg} etwas ins Reine bringen {allg}
yoluna koymak {v} fingern {v}
yoluna koymak {fi} regeln {v}
yoluna koymak {v} remedieren {v}
yoluna koymak {v} richten {v}
yoluna koymak {fi} vorwegnehmen {v}
yoluna koymak {fi} zurechtbringen {v}
yoluna koyulabilir {s} ausgleichbar {adj}
yoluna sokmak {fi} Dazwischenfahren {v}
Indirekte Treffer
başkasının yoluna taş koymak {fi} quer schießen {v}
bir şeyi yoluna koymak {allg} etwas aufs rechte Gleis bringen {allg}
birisinin yoluna çıkmak {fi} auftauchen {v}
dönüş yoluna koyulmak {fi} umkehren {v}
göreceksin bak her şey yoluna girecek {allg} Wir werden das Kind schon schaukeln {allg}
her şey yoluna girecek {allg} es wird schon klappen {allg}
idrar torbasından sonraki idrar yoluna verilen isim {i} die Urethra {f}
işi yoluna sokmak {allg} ins richtige Geleise bringen {allg}
işleri tekrar yoluna koymak {allg} wieder ins Lot bringen {allg}
işleri yoluna koymak {v} flottmachen {v}
işleri yoluna koymak {v} beschicken {v}
kendi yoluna gitmek {allg} seiner Wege gehen {allg}
tekrar yoluna koymak {fi} gerade biegen {v}
tekrar yoluna koymak {allg} auf Vordermann bringen {allg}
yasa yoluna başvurarak {allg} auf dem Klageweg {allg}
yoluna bakmak {v} erwarten {v}
yoluna çiçekler döşemek {v} bestreuen {v}
yoluna devam edememek {itr} feststecken {itr}
yoluna devam edememek {fi} festsitzen {v}
yoluna girmek {itr} in Ordnung kommen {itr}
yoluna koymak {fi} ausrichten {v}
yoluna koymak {allg} etwas ins Reine bringen {allg}
yoluna koymak {fi} Abhilfe schaffen {v}
yoluna koymak {fi} Dazwischenfahren {v}
yoluna koymak {v} richten {v}
yoluna koymak {fi} ausgleichen {v}
yoluna koymak {fi} ins reine bringen {v}
yoluna koymak {v} bestellen {v}
yoluna koymak {v} remedieren {v}
yoluna koymak {fi} abwickeln {v}
yoluna koymak {v} entwirren {v}
yoluna koymak {v} bessern {v}
yoluna koymak {fi} regeln {v}
yoluna koymak {fi} abrichten {v}
yoluna koymak {fi} einrenken {v}
yoluna koymak {fi} zurechtbringen {v}
yoluna koymak {fi} beilegen {v}
yoluna koymak {v} fingern {v}
yoluna koymak {fi} abmachen {v}
yoluna koymak {fi} einräumen {v}
yoluna koymak {fi} vorwegnehmen {v}
yoluna koyulabilir {s} ausgleichbar {adj}
yoluna sokmak {fi} Dazwischenfahren {v}