DeutschTürkisch 
Direkte Treffer
schaffen {v} başarmak {v}
schaffen {v} becermek {fi}
das Schaffen {n} çalışma {i}
schaffen {v} çalışmak {v}
das Schaffen {n} eser {i}
schaffen {v} getirmek {fi}
schaffen {v} götürmek {v}
schaffen {v} görmek {v}
schaffen {v} meydana getirmek {v}
schaffen {v} nakletmek {v}
schaffen {v} ortaya koymak {v}
schaffen {v} sağlamak {v}
schaffen {v} tedarik etmek {v}
schaffen {v} temin etmek {v}
schaffen {v} üstesinden gelmek {v}
schaffen {v} vücuda getirmek {fi}
das Schaffen {n} yaratı {i}
schaffen {v} yaratmak {v}
schaffen {v} yenmek {v}
der Schaffensdrang {m} eser meydana koyma dürtüsü {i}
der Schaffensdrang {m} eser yaratma dürtüsü {i}
der Schaffensdrang {m} yaratma dürtüsü {i}
die Schaffensfreude {f} çalışma mutluluğu {i}
die Schaffensfreude {f} çalışma şevki {i}
die Schaffensfreude {f} çalışma zevki {i}
die Schaffenskraft {f} yaratıcılık {i}
die Schaffenskraft {f} yaratma gücü {i}
Indirekte Treffer
die Abhilfe schaffen {v} deva bulmak {fi}
Abhilfe schaffen {v} çare bulmak {fi}
Abhilfe schaffen {v} yoluna koymak {fi}
Absatzmöglichkeiten schaffen {allg} pazar yaratmak {allg}
auf dem Feld schaffen {allg} tarlada çalışmak {allg}
aus der Welt schaffen {allg} bir meseleyi çözüme ulaştırmak {allg}
Beiseite schaffen {v} ortadan kaldırmak {fi}
Beiseite schaffen {v} yok etmek {fi}
das Schaffen des Künstlers {allg} sanatçının eserleri {allg}
die Prüfung schaffen {allg} sınavı başarmak {allg}
ein Heim schaffen {allg} yuva kurmak {allg}
es schaffen {allg} amacına ulaşmak {allg}
etwas Einzigartiges schaffen {s*be} [Redw.]bir ilki gerçekleştirmek {s*be}
Freunde schaffen {allg} dost edinmek {allg}
Freunde schaffen {allg} çevre edinmek {allg}
Frohes Schaffen! {Inter} [Redw.]Kolay gelsin! {ünl}
Hilfe schaffen {allg} yardım sağlamak {allg}
jemandem viel zu schaffen machen {allg} birine bin dereden su getirtmek {allg}
mit jemandem nichts mehr zu schaffen haben {allg} biriyle artık bağları kopmuş olmak {allg}
vom Halse schaffen {allg} birisini başından savmak {allg}
vom Halse schaffen {allg} bir şeyden kurtulmak {allg}