TürkischDeutsch 
Direkte Treffer
hakkında {s} betreffend {adj}
hakkında {öt} betreffs {prp}
hakkında {s} bezüglich {adj}
hakkında {adv} darüber {adv}
hakkında {adv} davon {adv}
hakkında {allg} in Betreff {allg}
hakkında {allg} in Bezug auf {allg}
hakkında {allg} mit Bezug auf {allg}
hakkında {öt} über {prp}
hakkında {öt} um {prp}
hakkında {a} uni {a}
hakkında atıp tutmak {v} beschwatzen {v}
hakkında ısrar etmek {allg} Anspruch aufrechterhalten {allg}
hakkında karar vermek {allg} dahin gestellt sein lassen {allg}
hakkında olmak {fi} handeln von {v}
hakkından cayma {allg} [huk]Ausschlagung eines Rechtes {allg}
hakkından çekilen kişi {i} [tic]der Zedent {m}
hakkından feragat etmek {allg} Anspruch abtreten {allg}
hakkından feragat etmek {allg} auf sein Recht verzichten {allg}
hakkından feragat etmek {fi} von einem Anspruch zurücktreten {v}
hakkından gelme {i} die Bewältigung {f}
hakkından gelmek {v} bewältigen {v}
hakkından gelmek {allg} einer Sache Herr werden {allg}
hakkından gelmek {v} meistern {v}
hakkından gelmek {fi} mit etw fertig werden {v}
hakkından gelmek {fi} unterkriegen {v}
hakkından gelmek {v} verkraften {v}
hakkından vazgeçen kişi {i} [tic]der Zedent {m}
hakkından vazgeçmek {allg} Anspruch aufgeben {allg}
hakkından vazgeçmek {fi} Anspruch fallenlassen {v}
Indirekte Treffer
...hakkında defter tutmak {allg} Buch führen über {allg}
başkası hakkında kötü konuşma {allg} böse Zunge {allg}
bilgilerin korunması hakkında kanun {i} [huk]das Datenschutzgesetz {n}
bir konu hakkında bilgi toplamak {allg} orientieren {allg}
bir konu hakkında çalışmak {v} arbeiten (an) {v}
bir konu hakkında fikir beyan etmek {fi} aussprechen {v}
bir konu hakkında görüşme {i} das Interview {n}
bir konu hakkında görüşmek {v} durchgehen {v}
bir konu hakkında rapor vermek {allg} über etw referieren {allg}
bir şey hakkında açıklama yapmak {allg} über etw beraten {allg}
bir şey hakkında bilgi almak {allg} über etwas Erkundigungen einziehen {allg}
bir şey hakkında bilgi edinmek {allg} von etw Kenntnis nehmen {allg}
bir şey hakkında bilgi edinmek {allg} erkundigen {allg}
bir şey hakkında bilgi vermek {allg} von etw Zeugnis ablegen {allg}
bir şey hakkında bilgi vermek {v} berichten {v}
bir şey hakkında bilgilenmek {fi} klar werden {v}
bir şey hakkında düşünmek {allg} Gedanken machen {allg}
bir şey hakkında görüşmek {allg} über etw verhandeln {allg}
bir şey hakkında karar kılmak {allg} entschließen {allg}
bir şey hakkında karar vermek {allg} über etw entscheiden {allg}
bir şey veya birisi hakkında tam veriler {allg} genaue Angaben {allg}
birbiri hakkında {adv} übereinander {adv}
birisi hakkında bilgi vermek {allg} Aufschluss geben {allg}
birisi hakkında çok kötü konuşmak {allg} keinen guten Faden an jdm lassen {allg}
birisi hakkında dedikodu yapmak {v} beschwatzen {v}
birisi hakkında iyi konuşmak {allg} Gutes sprechen {allg}
birisi hakkında kötü şeyler söylemek {allg} nachsagen {allg}
birisi veya bir şey hakkında bilgi edinmek {allg} Aufschluss erhalten {allg}
birisi veya bir şey hakkında bilgi toplamak {allg} Aufschluss verschaffen {allg}
borçlanma ehliyeti hakkında bilgi isteme {allg} Anfrage wegen Kreditfähigkeit {allg}
bu konu hakkında bilgin var {allg} du weißt warum {allg}
bunun hakkında {adv} worüber {adv}
bunun hakkında {adv} drüber {adv}
bunun hakkında {adv} worum {adv}
cezaların infazı hakkında kanun {i} die Strafvollstreckungsordnung {f}
durum hakkında bilgilenme {i} die Sachkunde {f}
edebi eserler hakkında çıkan yazılar {i} [ed]die Sekundärliteratur {f}
evlilik hakkında bir uzmana danışma {i} die Eheberatung {f}
gidişat hakkında bilgi {i} die Bonitätsauskunft {f}
hakkında atıp tutmak {v} beschwatzen {v}
hakkında ısrar etmek {allg} Anspruch aufrechterhalten {allg}
hakkında karar vermek {allg} dahin gestellt sein lassen {allg}
hakkında olmak {fi} handeln von {v}
hastanın hastalığı hakkında doktora anlattığı şikayetleri {i} [hek]die Krankengeschichte {f}
ilgi zarfı onun hakkında {adv} worüber {adv}
insanlığın kökeni hakkında bilgi {i} die Anthropogenie {f}
kişinin kimliği hakkında bilgiler {allg} Angaben zur Person {allg}
kitap hakkında eleştiri yapma {i} die Besprechung {f}
konu hakkında {adv} drüber {adv}
konu hakkında {adv} darüber {adv}
konu hakkında {allg} über das Thema {allg}
konu hakkında bilgi sahibi {s} sachkundig {adj}
konu hakkında bilgilenme {i} die Sachkunde {f}
konu hakkında bilgili kimse {i} der Sachkundiger {m}
kusur hakkında ara karar {i} das Schuldinterlokut {n}
mali durum hakkında rapor {allg} Bericht über die Finanzlage {allg}
ne hakkında {a} worum {a}
ne hakkında {a} worüber {a}
ne hakkında? {adv} worüber {adv}
ne hakkında? {adv} wovor {adv}
ne hakkında? {adv} worum {adv}
ölen birisi hakkında yazılan yazı {i} der Nekrolog {m}
omurilik hakkında {s} [hek]myeloisch {adj}
onun hakkında {adv} worum {adv}
Özbekistan hakkında {s} usbekisch {adj}
pazar hakkında bilgi {i} die Marktkenntnis {f}
piyasa hakkında bilgi {i} die Marktkenntnis {f}
politika hakkında konuşmak {itr} politisieren {itr}
resmi dilin kullanılması hakkında yasa {i} das Sprachengesetz {n}