TürkischDeutsch 
Direkte Treffer
kimse {adv} jemand {adv}
kimse {a} niemand {a}
kimse {i} die Jemand {f}
kimseden yardım görmemek {allg} ganz auf sich gestellt sein {allg}
kimsenin bilemediği bir şeyi bilmek {allg} etw. in Petto haben {allg}
kimsenin bilmediği bir çözüm {i} das Geheimrezept {n}
kimsenin bulunmadığı yer {s} menschenleer {adj}
kimsenin duymadığı haber {i} die Neuigkeit {f}
kimsesiz {adv} allein stehend {adv}
kimsesiz {a} alleinstehend {a}
kimsesiz {s} mutterseelenallein {adj}
kimsesiz {s} unbewohnt {adj}
kimsesiz {i} die Waise {f}
kimsesiz {i} das Waisenkind {n}
kimsesiz olmak {allg} allein dastehen {allg}
kimsesizlik {i} das Alleinstehen {n}
kimsesizlik {i} die Verlassenheit {f}
kimseye duyurmadan {allg} bei Nacht und Nebel {allg}
kimseye görünmeden {allg} sang- und klanglos {allg}
kimseye muhtaç olmadan yaşamak {allg} auf eigenen Füßen stehen {allg}
kimseye muhtaç olmamak {allg} auf eigenen Füßen stehen {allg}
kimseye muhtaç olmamak {fi} Auskommen {v}
kimseye zararı dokunmayan {s} harmlos {adj}
kimseyi takmadan kendi için yaşamak {allg} mit Scheuklappen durchs Leben gehen {allg}
Indirekte Treffer
abartılı derecede detay düşkünü kimse {i} der Haarspalter {m}
abartılı derecede detay düşkünü kimse {i} der Rabulist {m}
abone ücreti ödemeden televizyon seyreden kimse {i} der Schwarzseher {m}
açık kalan kimse {fm} Obdachloser {fm}
açıkgöz kimse {i} der Schlaukopf {m}
açıkgöz kimse {i} der Schlauberger {m}
açıkgöz kimse {i} der Schlaumeier {m}
adi kimse {i} [dilb]das Subjekt {n}
ağırkanlı kimse {i} der Tölpel {m}
akılsız kimse {i} der Tor {m}
alay etmekten hoşlanan kimse {i} der Spötter {m}
alaycı kimse {i} der Lacher {m}
Allah'a küfreden kimse {i} [din]der Lästerer {m}
Anlaşılması güç bir metni açıklayan, anlam ve amacı üstünde yorumda bulunan kimse {i} der Ausleger {m}
aptal kimse {i} der Tor {m}
arazi bağışı alan yardımcı kimse {i} der Lehnsmann {m}
ari ırktan olmayan kimse {i} [pol]der Nichtarier {m}
asalak kimse {i} der Schnorrer {m}
askerlik yapmakla yükümlü olan kimse {i} [ask]der Wehrpflichtiger {m}
aynı görevde daha önce bulunan kimse {i} der Vorgänger {m}
aynı koroda şarkı söyleyen kimse {i} der Sangesbruder {m}
bağışta bulunan kimse {i} der Spender {m}
bakım yurdunda kalan kimse {i} der Pfründner {m}
Baltık bölgesinden olan kimse {i} der Balte {m}
başarılı kimse {i} der König {m}
başarısız kimse {i} der Versager {m}
başından bela ve felaket hiç eksik olmayan kimse {i} der Unglückswurm {m}
başından bela ve felaket hiç eksik olmayan kimse {i} der Unglücksvogel {m}
başka hiç kimse {allg} weiter niemand {allg}
başka hiç kimse {allg} niemand anders {allg}
başka hiç kimse {allg} kein anderer {allg}
başka kimse değil {allg} niemand anders {allg}
başkasına tıpatıp benzeyen kimse {i} der Doppelgänger {m}
başkasıyla içki içen kimse {i} der Zechbruder {m}
beceriksiz kimse {i} der Tollpatsch {m}
beceriksiz kimse {i} der Stümper {m}
becerilerini düşük gösteren kimse {i} der Tiefstapler {m}
beklentileri boşa çıkaran kimse {i} der Versager {m}
beş para etmez kimse {i} das Würstchen {n}
beyin gücü ile çalışan kimse {i} der Kopfarbeiter {m}
bir avukatı vekil seçen kimse {i} der Klient {m}
bir devletin vatandaşlığını seçen kimse {i} der Optant {m}
bir kimse {a} jemand {a}
bir şeyi bilip de gizliyormuş gibi yapan kimse {i} der Geheimniskrämer {m}
bir yere yerleşen kimse {i} der Siedler {m}
birçok kimse {allg} recht viele Leute {allg}
budala kimse {i} der Tor {m}
bulmaca çözen kimse {i} der Rater {m}
burada hiç kimse yoktu {allg} es war keine Menschenseele hier {allg}
büyük fıçı yapan kimse {i} der Böttcher {m}
çabuk hiddetlenen kimse {i} der Hitzkopf {m}
çalımlı kimse {i} der Poseur {m}
çalıntı r alan ve satan kimse {i} [huk]der Hehler {m}
çalışmaya gönüllü kimse {s} arbeitswillig {adj}
cezalandırıcı kimse {i} der Rächer {m}
çocuk rehin alan kimse {i} der Kidnapper {m}
çok beğenen kimse {i} der Bewunderer {m}
çok sevilen kimse {mf} Beste {mf}
dalkavuk kimse {i} der Speichellecker {m}
damardan uyuşturucu şırınga eden kimse {i} der Fixer {m}
dar görüşlü kimse {i} der Kümmeltürke {m}
dar kafalı kimse {i} der Kleinbürger {m}
delik açan kimse {i} der Bohrer {m}
deneyim kazanmış kimse {i} der Praktikus {m}
deneyim kazanmış kimse {i} der Praktiker {m}
derebeyine bağlı kimse {i} der Dienstmann {m}
dernek işlerine çok düşkün kimse {i} der Vereinsmeier {m}
devamlı çalma dürtüsü içinde bulunan kimse {i} der Kleptomane {m}
dezenfekte yapan kimse {i} der Desinfektor {m}
dik kafalı kimse {i} der Trotzkopf {m}
dili uzun kimse {i} das Klatschmaul {n}
dine küfreden kimse {i} [din]der Lästerer {m}
dingincilik yanlısı kimse {i} der Quietist {m}
doğadaki sesleri taklit eden kimse {i} der Lautmaler {m}
dürüst kimse {allg} ehrliche Haut {allg}
düşmanla işbirliği yapan kimse {i} der Kollaborateur {m}
eğlenmekten hoşlanan kimse {i} der Spötter {m}
elinden her gelen kimse {allg} Hans Dampf in allen Gassen {allg}
elinden gelmez kimse {i} der Tollpatsch {m}
emekli aylığı alan kimse {i} der Rentner {m}