TürkischDeutsch 
Direkte Treffer
konu {i} die Affäre {f}
konu {i} die Angelegenheit {f}
konu {i} die Behandlung {f}
konu {i} der Belang {m}
konu {ç} die Bestimmungen {pl}
konu {i} der Betreff {m}
konu {i} der Bezug {m}
konu {i} das Ding {n}
konu {i} die Erwähnung {f}
konu {i} der Fall {m}
konu {i} der Gegenstand {m}
konu {i} der Held {m}
konu {i} die Heldin {f}
konu {i} die Hinsicht {f}
konu {i} der Inhalt {m}
konu {i} die Kamelle {f}
konu {i} das Kapitel {n}
konu {i} die Lektion {f}
konu {i} die Materie {f}
konu {i} das Objekt {n}
konu {i} der Punkt {m}
konu {i} die Sache {f}
konu {i} der Stoff {m}
konu {i} die Story {f}
konu {i} das Sujet {n}
konu {i} das Thema {n}
konu {i} der Umstand {m}
konu {i} der Vorwurf {m}
konu açmak {fi} anbringen {v}
konu açmak {fi} anschneiden {v}
konu bütünlüğü {i} die Thematik {f}
konu dizini {i} das Sachregister {n}
konu dışı {s} unsachlich {adj}
konu dışına çıkma {i} die Abschweifung {f}
konu dışına çıkma {i} [huk]die Überschreitung {f}
konu dışına çıkmak {fi} abschweifen {v}
konu edilmek {fi} zur Sprache kommen {v}
konu edilmiş {s} angeführt {adj}
konu etmek {fi} aufwerfen {v}
konu hakkında {adv} darüber {adv}
konu hakkında {adv} drüber {adv}
konu hakkında {allg} über das Thema {allg}
konu hakkında bilgi sahibi {s} sachkundig {adj}
konu hakkında bilgilenme {i} die Sachkunde {f}
konu hakkında bilgili kimse {i} der Sachkundiger {m}
konu ile ilgili {s} sachlich {adj}
konu itibariyle bilgi {i} die Sachkunde {f}
konu kahramanı {i} die Hauptperson {f}
konu komşu {i} die Runde {f}
konu komşu {i} der Umkreis {m}
konu olma {i} die Erwähnung {f}
konu olmak {fi} drehen {v}
konu şudur ki {allg} [Redw.]es geht um Folgendes {allg}
konu üzerinde uzunca durmak {itr} verweilen {itr}
konu uzmanı {i} der Referent {m}
konu veya kişi {mf} Obige {mf}
konudan farklı görüş bildirmek {fi} vorbeireden {v}
konudan uzaklaşmak {allg} vom Thema abschweifen {allg}
konudan uzaklaştırmak {allg} vom Thema abführen {allg}
konuğun rahat ettiği yer {s} gastlich {adj}
konuk {i} der Besuch {m}
konuk {i} der Besucher {m}
konuk {i} die Besucherin {f}
konuk {i} der Gast {m}
konuk ağırlamak {allg} Gäste empfangen {allg}
konuk ağırlayan {i} der Gastgeber {m}
konuk armağanı {i} das Gastgeschenk {n}
konuk defteri {i} das Gästebuch {n}
konuk eden {i} der Gastgeber {m}
konuk heyet {i} die Gästedelegation {f}
konuk işçi {i} der Gastarbeiter {m}
konuk işçi havaleleri {ç} die Gastarbeiterüberweisungen {pl}
konuk odası {i} das Gästezimmer {n}
konuk öğretim üyesi {i} der Gastdozent {m}
konuk orkestra şefi {i} der Gastdirigent {m}
konukevi {i} die Herberge {f}
konuksever {s} gastfreundlich {adj}
konuksever {a} gastlich {a}
konuksever {s} wirtlich {adj}
konuksever kişi {s} gastlich {adj}
Indirekte Treffer
akciğer ve hastalıklarını konu alan bilim dalı {i} die Pneumologie {f}
ana konu {allg} der rote Faden {allg}
anüs ve rektum hastalıklarını konu alan tıp dalı {i} die Proktologie {f}
aynı olayı konu alan efsaneler {i} der Sagenkreis {m}
bahse konu olan {fm} Betreffende {fm}
bahse konu yapmak {v} betonen {v}
bir konu dahilinde yapılan oturum {i} das Symposium {n}
bir konu hakkında bilgi toplamak {allg} orientieren {allg}
bir konu hakkında çalışmak {v} arbeiten (an) {v}
bir konu hakkında fikir beyan etmek {fi} aussprechen {v}
bir konu hakkında görüşme {i} das Interview {n}
bir konu hakkında görüşmek {v} durchgehen {v}
bir konu hakkında rapor vermek {allg} über etw referieren {allg}
bir konu hakkındaki düşüncelerini söylemek {allg} auslassen {allg}
bir konu üzerinde çok çalışma {i} das Kopfzerbrechen {n}
bir konu üzerine genel bilgiler veren kitap {i} das Sachbuch {n}
bu konu hakkında bilgin var {allg} du weißt warum {allg}
çok hassas bir konu {allg} ein heißes Eisen {allg}
deniz kazası sonrası bir adada yalnız yaşayan insanların yaşamını konu eden roman {i} die Robinsonade {f}
efsanelere konu olan {s} sagenhaft {adj}
en sevilen konu {i} das Lieblingsthema {n}
eni konu {adv} ordentlich {adv}
eni konu {s} erschöpfend {adj}
eni konu {allg} ein langes und breites {allg}
eni konu {s} ausführlich {adj}
eni konu araştırmak {v} durchforsten {v}
eni konu düşündükten sonra {allg} nach langem Bedenken {allg}
eni konu düşünmek {fi} abwägen {v}
eni konu incelemek {fi} dahinter gucken {v}
eni konu incelemek {itr} beaugenscheinigen {itr}
eni konu tartışmak {fi} durchdiskutieren {v}
evlilikle ilgili yasal konu {i} die Ehesache {f}
hassas konu {i} das Reizthema {n}
iki konu arasında ilişki kurmak {allg} in Bezug setzen {allg}
konu açmak {fi} anbringen {v}
konu açmak {fi} anschneiden {v}
konu bütünlüğü {i} die Thematik {f}
konu dizini {i} das Sachregister {n}
konu dışı {s} unsachlich {adj}
konu dışına çıkma {i} [huk]die Überschreitung {f}
konu dışına çıkma {i} die Abschweifung {f}
konu dışına çıkmak {fi} abschweifen {v}
konu edilmek {fi} zur Sprache kommen {v}
konu edilmiş {s} angeführt {adj}
konu etmek {fi} aufwerfen {v}
konu hakkında {allg} über das Thema {allg}
konu hakkında {adv} drüber {adv}
konu hakkında {adv} darüber {adv}
konu hakkında bilgi sahibi {s} sachkundig {adj}
konu hakkında bilgilenme {i} die Sachkunde {f}
konu hakkında bilgili kimse {i} der Sachkundiger {m}
konu ile ilgili {s} sachlich {adj}