TürkischDeutsch 
Direkte Treffer
resmi {s} amtlich {adj}
resmi {s} behörderlich {adj}
resmi {s} behördlich {adj}
resmi {s} dienstlich {adj}
resmi {i} die Dienstsache {f}
resmi {s} ernst {adj}
resmi {s} feierlich {adj}
resmi {s} formell {adj}
resmi {s} förmlich {adj}
resmi {s} geschäftlich {adj}
resmi {s} konventionell {adj}
resmi {s} öffentlich {adj}
resmi {s} offiziell {adj}
resmi {s} staatlich {adj}
resmi {s} standesamtlich {adj}
resmi {a} steif {a}
resmi {s} stocksteif {adj}
resmi {s} umständlich {adj}
resmi {s} unpersönlich {adj}
resmi açıklama {i} die Bekanntmachung {f}
resmi açılış {i} [tic]die Eröffnungsfeierlichkeit {f}
resmi anlatım {allg} amtliche Erklärung {allg}
resmi araştırma {allg} amtliche Nachforschung {allg}
resmi avukat {i} der Amtsanwalt {m}
resmi avukat {i} die Amtsanwältin {f}
resmi bakım {allg} Amtspflegschaft {allg}
resmi bayram günü {allg} gesetzlicher Feiertag {allg}
resmi belge {allg} amtliche Bescheinigung {allg}
resmi belge {i} der Behördenkram {m}
resmi belge {i} das Brevet {n}
resmi belge {i} die öffentliche Urkunde {f}
resmi beyan {allg} amtliche Anzeige {allg}
resmi beyan {allg} amtliche Erklärung {allg}
resmi bildiri {allg} amtliche Anzeige {allg}
resmi bildiri {allg} amtliche Bekanntmachung {allg}
resmi bildiri {allg} amtliche Mitteilung {allg}
resmi bildiri {i} die Bekanntgabe {f}
resmi bildiri {i} die Bekanntmachung {f}
resmi bildiri {i} das Kommunique {n}
resmi bildirim {allg} amtliche Mitteilung {allg}
resmi bildirim {i} das Communique {n}
resmi bildirim {i} der Heeresbericht {m}
resmi bildirim {i} das Kommunikee {n}
resmi bilgi {i} die Rückäußerung {f}
resmi binaların sigortalanması için alınan vergi {i} die Brandsteuer {f}
resmi broşür {allg} amtliche Druckschrift {allg}
resmi bülten {allg} amtliches Mitteilungsblatt {allg}
resmi çağrı {allg} amtlicher Aufruf {allg}
resmi çağrı {i} die Berufung {f}
resmi cevap {i} die Rückäußerung {f}
resmi daire {i} das Amt {n}
resmi daire {allg} amtliche Stelle {allg}
resmi daire {i} der Amtsbezirk {m}
resmi daire {i} das Amtszimmer {n}
resmi daire {i} die Behörde {f}
resmi daire {i} das Departement {n}
resmi daire {i} die Dienststelle {f}
resmi dairede istekte bulunmak {fi} antragen {v}
resmi daireinin sorumlu olduğu bölge {i} der Amtsbezirk {m}
resmi dairelerin geç saate kadar açık olduğu gün {i} das Dienstleistungsabend {n}
resmi damga {i} der Dienststempel {m}
resmi davetlilerin katıldığı akşam yemeği {i} [pol]das Souper {n}
resmi davranmak {allg} geschäftsmäßiges Verhalten zeigen {allg}
resmi dil {i} die Amtssprache {f}
resmi dil {i} die Behördensprache {f}
resmi dil {i} die Dienstsprache {f}
resmi dil {i} der Kanzleistil {m}
resmi dil {i} die Landessprache {f}
resmi dilin kullanılması hakkında yasa {i} das Sprachengesetz {n}
resmi doktor {i} der Amtsarzt {m}
resmi doktor {i} die Amtsärztin {f}
resmi döviz kuru {allg} amtlicher Wechselkurs {allg}
resmi döviz kuru {i} [tic]der Zwangskurs {m}
resmi duyuru {i} die Bekanntgabe {f}
resmi duyuru {i} die Bekanntmachung {f}
resmi elbise {i} der Gesellschaftsanzug {m}
resmi elbise {i} die Uniform {f}
resmi emisyon {allg} öffentlich begebene Emission {allg}
resmi erkek ceketi {i} der Überrock {m}
resmi evrak {allg} amtliches Dokument {allg}
Indirekte Treffer
antrepo resmi {i} die Lagergebühr {f}
arkası yırtmaçlı çift sıra düğmeli resmi ceket {i} der Bratenrock {m}
at ile resmi geçit yapmak {fi} aufreiten {v}
balmumundan yapılmış insan resmi {i} das Wachsbild {n}
baş resmi {i} das Porträt {n}
basıldıktan sonra resmi makamlara birkaç örnek verilmesi zorunlu olan basılı eser {i} das Pflichtexemplar {n}
basıldıktan sonra resmi makamlara birkaç örnek verilmesi zorunlu olan basılı eser {i} das Pflichtstück {n}
basılı resmi tersine çevirmek {v} [fot]kontern {v}
bir resmi çerçevelemek {allg} ein Bild in einen Rahmen fassen {allg}
borsada resmi açılış saati öncesi alışverişler {i} [tic]die Vorbörse {f}
cam resmi {i} die Glasmalerei {f}
ceza resmi {i} die Strafgebühr {f}
çıkış resmi {i} die Ausfuhrabgabe {f}
davetli olarak resmi bir akşam yemeğine katılmak {itr} soupieren {itr}
detay resmi {i} die Detailzeichnung {f}
devletçe düzenlenen resmi cenaze töreni {i} das Staatsbegräbnis {n}
devletten resmi olarak emekli aylığı alan sigortalı emekli {i} der Sozialrentner {m}
dolaylı yoldan resmi belgede sahtecilik {i} die Mittelbare Falschbeurkundung {f}
duvar resmi {i} das Wandbild {n}
duvar resmi {i} die Wandmalei {f}
duvar resmi {i} das Wandgemälde {n}
duvar resmi taslağı {i} der Karton {m}
en çok kayrılan ülke gümrük resmi {i} der Meistbegünstigungszoll {m}
en çok kayrılmış ülke gümrük resmi {i} der Meistbegünstigungszoll {m}
evlilikle ilgili sorunlarda resmi evlilik danışma bürosu {i} die Eheberatungsstelle {f}
Federal Almanya Resmi Gazetesi {i} [huk]der Bundesanzeiger {m}
Federal Resmi Gazete {i} das Bundesgesetzblatt {n}
gayri resmi {s} außerdienstlich {adj}
gayri resmi {s} inoffiziell {adj}
gayri resmi borsa {allg} inoffizielle Börse {allg}
gayri resmi borsa piyasası {i} [tic]der Freiverkehr {m}
gayri resmi ilişkiler {allg} inoffizielle Beziehungen {allg}
gayri resmi şekilde {s} inoffiziell {adj}
gayri resmi ziyaret {allg} außerdienstlicher Besuch {allg}
gazete veya dergiden kesilerek duvara asılmış kadın resmi {i} das Fin-up-girl {n}
geçiş resmi {i} die Durchgangsabgabe {f}
geçit resmi {i} die Heerschau {f}
geçit resmi {i} der Aufzug {m}
geçit resmi {i} der Umzug {m}
geçit resmi {i} die Parad {f}
geçit resmi kabul etmek {fi} abnehmen {v}
geçit resmi yapmak {itr} [ask]defilieren {itr}
gençlere sosyal yardım yapan resmi daire {i} das Jugendamt {n}
grup resmi {i} das Gruppenbild {n}
gümrük resmi {i} der Zoll {m}
gümrük resmi {i} die Maut {f}
gümrük resmi {i} die Grenzabgabe {f}
gümrük resmi {ç} die Zollgebühren {pl}
gümrük resmi ödenmiş {s} verzollt {adj}
himayeci ithal resmi {i} der Importschutzzoll {m}
hükümetçe görevlendirilen ve vatandaşları resmi makamlarda uğrayabileceği haksızlıklara karşı koruyan görevli {i} [pol]der Ombudsmann {m}
Hz. İsa veya Meryem Ana'nın resmi {i} [din]das Gnadenbild {n}
ihraç resmi {i} der Exportzoll {m}
ipotek resmi {ç} die Hypothekgebühren {pl}
ithal resmi {i} der Einfuhrzoll {m}
ithal resmi {i} die Einfuhrabgabe {f}
ithal resmi {i} der Importzoll {m}
kabul resmi {i} der Empfang {m}
kapak resmi {i} [bas]das Titelbild {n}
kaybolduğunu resmi makamlara bildirme {i} die Vermisstenanzeige {f}
kesit resmi {i} die Querschnittszeichnung {f}
kesit resmi {i} die Schnittzeichnung {f}
koruyucu gümrük resmi {i} der Abwehrzoll {m}
koruyucu ithal resmi {i} der Importschutzzoll {m}
liman gümrük resmi {i} der Hafenzoll {m}
liman resmi {ç} die Hafenabgaben {pl}
liman resmi {ç} die Hafengebühren {pl}
liman resmi {i} die Hafengebühr {f}
lisans resmi {i} die Lizenzabgabe {f}
makine resmi {i} die Maschinenzeichnung {f}
Meryem Ana resmi {i} das Muttergottesbild {n}
önünden resmi geçit adımıyla geçmek {fi} [ask]vorbeimarschieren {v}
ortalama resmi kur {allg} amtlicher Mittelkurs {allg}
özel ulak resmi {i} die Expressgebühr {f}
pasaport resmi {i} das Passbild {n}
patent resmi {i} die Patentzeichnung {f}
proje resmi {i} die Konstruktionszeichnung {f}