DeutschTürkisch 
Direkte Treffer
Gedanken machen {allg} bir şey hakkında düşünmek {allg}
Gedanken machen über {allg} [Naut.]kafa yormak {allg}
Gedanken machen über {allg} [Naut.]üstesinden gelebilmek {allg}
Gedanken machen über {v} endişelenmek {fi}
Gedanken machen über {v} kafa yormak {fi}
Gedanken machen über {v} kaygılanmak {fi}
die Gedankenarmut {f} düşüncesizlik {i}
die Gedankenarmut {f} fikirsizlik {i}
der Gedankenaustausch {m} düşünce alışverişi {i}
der Gedankenaustausch {m} fikir alışverişi {i}
der Gedankenaustausch {m} görüş alışverişi {i}
der Gedankenblitz {m} ani fikir {i}
das Gedankendingwort {n} [Sprachw]soyut isim {i}
die Gedankenfreiheit {f} düşünce hürriyeti {i}
die Gedankenfreiheit {f} düşünce özgürlüğü {i}
die Gedankenfreiheit {f} düşünme özgürlüğü {i}
der Gedankengang {m} fikir silsilesi {i}
der Gedankenleser {m} akıldan geçenleri okuyan {i}
gedankenlos {adj} dalgın {s}
gedankenlos {adj} düşüncesiz {s}
gedankenlos {adj} düşünmeden {s}
die Gedankenlosigkeit {f} düşüncesizlik {i}
die Gedankenlosigkeit {f} fikirsizlik {i}
die Gedankenreform {f} düşünce reformu {i}
gedankenreich {adj} fikir zengini {s}
der Gedankenreichtum {m} fikir bolluğu {i}
der Gedankenreichtum {m} fikir zenginliği {i}
der Gedankensplitter {m} fikir kırıntısı {i}
der Gedankensprung {m} fikirden fikre atlama {i}
der Gedankenstrich {m} uzun çizgi {i}
die Gedankenübertragung {f} telepati {i}
die Gedankenübertragung {f} telkin {i}
gedankenverloren {adv} derin düşüncelere dalmış {adv}
gedankenverloren {a} düşüncelere dalmış {a}
gedankenvoll {adj} düşünceli {s}
die Gedankenwelt {f} düşünce dünyası {i}
die Gedankenwelt {f} manevi dünya {i}
Indirekte Treffer
die alle seine Gedanken {allg} aklı fikri {allg}
auf einen Gedanken kommen {allg} aklına esmek {allg}
Gedanken machen {allg} bir şey hakkında düşünmek {allg}
Gedanken machen über {v} kaygılanmak {fi}
Gedanken machen über {allg} [Naut.]üstesinden gelebilmek {allg}
Gedanken machen über {v} kafa yormak {fi}
Gedanken machen über {allg} [Naut.]kafa yormak {allg}
Gedanken machen über {v} endişelenmek {fi}
ich bin in Gedanken bei dir {allg} düşüncelerim seninledir {allg}
in Gedanken {allg} hayalde {allg}
in Gedanken {allg} hayali {allg}
in Gedanken versinken {allg} düşüncelere dalmak {allg}
in Gedanken versunken {allg} düşüncelere dalmış {allg}
mit dem Gedanken tragen {allg} planlamak {allg}
mit dem Gedanken tragen {allg} tasarlamak {allg}
mit einem Gedanken tragen {v} kafasına koymak {fi}
moderne Gedanken {allg} çağdaş düşünceler {allg}
nimm es nicht aus deinen Gedanken {allg} sakın aklından çıkarma {allg}