TürkischDeutsch 
Direkte Treffer
yasa {allg} amtliche Verordnung {allg}
yasa {i} die Bill {f}
yasa {i} das Bot {n}
yasa {i} das Gebot {n}
yasa {i} das Gesetz {n}
yasa {i} der Kodex {m}
yasa {i} [huk]die Lex {f}
yasa {i} der Nomos {m}
yasa {i} die Ordnung {f}
yasa {i} das Recht {n}
yasa {i} das Statut {n}
yaşa {allg} bravo! {allg}
yaşa {allg} hurra! {allg}
yaşa bağlı {allg} Alters abhängig {allg}
yaşa bağlı yakını görememe sorunu {i} [hek]die Presbyopie {f}
yasa çıkarma {i} [huk]die Gesetzgebung {f}
yasa çıkarma yetkisi {i} die Gesetzgebungkompetenz {f}
yasa çıkarmak {allg} das Gesetz verabschieden {allg}
yasa değişikliği {allg} Änderung eines Gesetzes {allg}
yasa değişikliği {i} die Gesetzesbestimmung {f}
yasa değişikliği {i} die Novelle {f}
yasa derlemek {v} [huk]kodifizieren {v}
yasa derlemesi {i} die Gesetzessammlung {f}
yasa derlemesi {i} [huk]die Kodifikation {f}
yasa derlemesi {i} [huk]die Kodifizierung {f}
yaşa göre {allg} dem Alter nach {allg}
yasa haline getirme {i} [huk]die Sanktion {f}
yasa haline getirmek {v} sanktionieren {v}
yasa hukuku {i} [huk]das Gesetzesrecht {n}
yasa kitabı {i} das Gesetzbuch {n}
yasa koruması {i} [huk]der Rechtsschutz {m}
yasa koyma {i} die Gesetzgebung {f}
yasa koyucu {allg} gesetzgebender Körper {allg}
yasa koyucu {i} der Gesetzgeber {m}
yasa koyucu {adv} verfassunggebend {adv}
yasa mevzuatı çerçevesi {i} die Rahmengesetzgebung {f}
yasa önergesi {i} der Gesetzesentwurf {m}
yasa önerme hakkı {i} das Initiativrecht {n}
yasa tasarısı {i} die Bill {f}
yasa tasarısı {i} [huk]der Gesetzentwurf {m}
yasa tasarısı {i} der Gesetzesentwurf {m}
yasa tasarısı {i} die Gesetzesvorlage {f}
yasa tasarısı {i} die Gesetzvorlage {f}
yasa tasarısını iptal etmek {v} [huk]widerrufen {v}
yasa tasarısını kabul etmek {v} [pol]verabschieden {v}
yasa teklifi {i} die Gesetzesvorlage {f}
yasa teklifi {i} der Gesetzesvorschlag {m}
yasa uyarınca {allg} nach dem Gesetz {allg}
yaşa uygun {a} lebensalterspezifisch {a}
yaşa uygun {s} altersgerecht {adj}
yasa yolu {i} der Klageweg {m}
yasa yolu {i} das Rechtsmittel {n}
yasa yoluna başvurarak {allg} auf dem Klageweg {allg}
yaşa! {ünl} heil {Inter}
yaşa! {ünl} hurra {Inter}
yaşa! {ünl} Juchhe {Inter}
yasada faiz haddi {i} der Geldmarktsatz {m}
yasadaki boşluk {i} die Gesetzeslücke {f}
yasadan doğan {allg} kraft Gesetz es {allg}
yaşadığı sırada {allg} bei Lebzeiten {allg}
yaşadığı yere alışmış olduğunu hissetmek {fi} anheimeln {v}
yasadışı {s} außergesetzlich {adj}
yasadışı {allg} [huk]illegal {allg}
yasadışı {s} illoyal {adj}
yasadışı {s} kriminell {adj}
yasadışı {a} polizeiwidrig {a}
yasadışı {s} rechtswidrig {adj}
yasadışı {s} ungesetzlich {adj}
yasadışı {s} unlauter {adj}
yasadışı {s} unrechtmäßig {adj}
yasadışı {s} unsauber {adj}
yasadışı davranışlarda bulunmak {v} Übertreten {v}
yasadışı durum {allg} illegaler Zustand {allg}
yasadışı ilan edilmiş {s} vogelfrei {adj}
yasadışı ilan etme {i} die Proskription {f}
yasadışı ilan etmek {v} proskribieren {v}
yasadışı ödeme {i} der Kickback {m}
yasadışı olma {i} die Illegalität {f}
yasadışı olma {i} die Unsauberkeit {f}
yasadışı şey {i} der Schmutz {m}
Indirekte Treffer
"yaşa!" bağırışı {i} das Hochruf {n}
"yaşa!" ünlemi {i} das Hoch {n}
"yaşa" sesleriyle alkışlamak {allg} jdn hochleben lassen {allg}
"Yaşasın!" "Çok yaşa!" diye bağırma {i} das Lebehoch {n}
baskıcı yasa {i} das Zwangsgesetz {n}
cereyan iletimini düzenleyen yasa {i} das Stromeinspeisungsgesetz {n}
çok yaşa {allg} Gesundheit! {allg}
çok yaşa {i} die Gesundheit {f}
değişik yasa {i} die Novelle {f}
ek yasa {i} die Novelle {f}
geçerli yasa {allg} gültiges Gesetz {allg}
geçerli yasa {allg} geltendes Gesetz {allg}
geçerli yasa {allg} einschlägiges Gesetz {allg}
genel yasa {i} das Allgemeines Gesetz {n}
ilgili yasa {allg} einschlägiges Gesetz {allg}
ilgili yasa {allg} anwendbares Recht {allg}
resmi dilin kullanılması hakkında yasa {i} das Sprachengesetz {n}
sözleşme ile ilgili yasa ve yönetmelikler {i} das Vertragsrecht {n}
temel yasa {i} das Grundgesetz {n}
yaşa {allg} hurra! {allg}
yaşa {allg} bravo! {allg}
yaşa bağlı {allg} Alters abhängig {allg}
yaşa bağlı yakını görememe sorunu {i} [hek]die Presbyopie {f}
yasa çıkarma {i} [huk]die Gesetzgebung {f}
yasa çıkarma yetkisi {i} die Gesetzgebungkompetenz {f}
yasa çıkarmak {allg} das Gesetz verabschieden {allg}
yasa değişikliği {i} die Novelle {f}
yasa değişikliği {i} die Gesetzesbestimmung {f}
yasa değişikliği {allg} Änderung eines Gesetzes {allg}
yasa derlemek {v} [huk]kodifizieren {v}
yasa derlemesi {i} die Gesetzessammlung {f}
yasa derlemesi {i} [huk]die Kodifizierung {f}
yasa derlemesi {i} [huk]die Kodifikation {f}
yaşa göre {allg} dem Alter nach {allg}
yasa haline getirme {i} [huk]die Sanktion {f}
yasa haline getirmek {v} sanktionieren {v}
yasa hukuku {i} [huk]das Gesetzesrecht {n}
yasa kitabı {i} das Gesetzbuch {n}
yasa koruması {i} [huk]der Rechtsschutz {m}
yasa koyma {i} die Gesetzgebung {f}
yasa koyucu {adv} verfassunggebend {adv}
yasa koyucu {i} der Gesetzgeber {m}
yasa koyucu {allg} gesetzgebender Körper {allg}
yasa mevzuatı çerçevesi {i} die Rahmengesetzgebung {f}
yasa önergesi {i} der Gesetzesentwurf {m}
yasa önerme hakkı {i} das Initiativrecht {n}
yasa tasarısı {i} der Gesetzesentwurf {m}
yasa tasarısı {i} [huk]der Gesetzentwurf {m}
yasa tasarısı {i} die Bill {f}
yasa tasarısı {i} die Gesetzvorlage {f}
yasa tasarısı {i} die Gesetzesvorlage {f}
yasa tasarısını iptal etmek {v} [huk]widerrufen {v}
yasa tasarısını kabul etmek {v} [pol]verabschieden {v}
yasa teklifi {i} die Gesetzesvorlage {f}
yasa teklifi {i} der Gesetzesvorschlag {m}
yasa uyarınca {allg} nach dem Gesetz {allg}
yaşa uygun {s} altersgerecht {adj}
yaşa uygun {a} lebensalterspezifisch {a}
yasa yolu {i} der Klageweg {m}
yasa yolu {i} das Rechtsmittel {n}
yasa yoluna başvurarak {allg} auf dem Klageweg {allg}
yaşa! {ünl} hurra {Inter}
yaşa! {ünl} heil {Inter}
yaşa! {ünl} Juchhe {Inter}
yasa değiştiren yasa {i} [huk]die Novelle {f}
yürürlükteki yasa {i} [huk]die Gesetzgebung {f}