TürkischDeutsch 
Direkte Treffer
ilgi {i} die Acht {f}
ilgi {i} [kim]die Affinität {f}
ilgi {i} der Anteil {m}
ilgi {i} die Anteilnahme {f}
ilgi {i} das Aufsehen {n}
ilgi {i} der Belang {m}
ilgi {i} der Betreff {m}
ilgi {i} die Beziehung {f}
ilgi {i} der Bezug {m}
ilgi {i} die Bezugnahme {f}
ilgi {i} die Gewogenheit {f}
ilgi {i} das Interesse {n}
ilgi {i} die Kenntnisnahme {f}
ilgi {i} die Neugierde {f}
ilgi {i} die Relation {f}
ilgi {i} die Rücksicht {f}
ilgi {i} die Sorgfalt {f}
ilgi {i} die Sorgsamkeit {f}
ilgi {i} die Teilnahme {f}
ilgi {i} das Verhältnis {n}
ilgi {i} der Zusammenhang {m}
ilgi {i} der Zuspruch {m}
ilgi adılı {allg} [dilb]bezügliches Fürwort {allg}
ilgi alanı {i} die Ebene {f}
ilgi alanı {i} das Interessengebiet {n}
ilgi alanı {i} die Zuständigkeit {f}
ilgi çekici {s} angeregt {adj}
ilgi çekici {s} interessant {adj}
ilgi çekici konuşma {allg} angeregtes Gespräch {allg}
ilgi çekmeye çalışmak {fi} anbetteln {v}
ilgi cümlesi {i} [dilb]der Relativsatz {m}
ilgi duymak {allg} Interesse zeigen {allg}
ilgi duymak {itr} reflektieren {itr}
ilgi duymak {fi} reflektieren auf {v}
ilgi duymak {fi} erwärmen für {v}
ilgi duymak {allg} interessieren {allg}
ilgi görme {i} der Zuspruch {m}
ilgi görmek {allg} Interesse finden {allg}
ilgi görmek {v} ziehen {v}
ilgi gösteren {i} der Interessent {m}
ilgi gösteren {adv} interessiert {adv}
ilgi gösterilmeycek kişi {i} das Stiefkind {n}
ilgi gösterme {i} die Obacht {f}
ilgi göstermek {allg} Interesse bekunden {allg}
ilgi göstermek {allg} Interesse zeigen {allg}
ilgi göstermek {allg} wohlgesinnt sein {allg}
ilgi göstermek {fi} mitempfinden {v}
ilgi göstermek {fi} Obacht geben {v}
ilgi göstermek {itr} reflektieren {itr}
ilgi göstermek {fi} interessieren {v}
ilgi göstermemek {fi} jemanden kurz abfertigen {v}
ilgi ile bakmak {itr} spähen {itr}
ilgi merkezi {i} das Interessenzentrum {n}
ilgi odağı {i} das Interessenzentrum {n}
ilgi öğretisi {i} die Interessenlehre {f}
ilgi sahası {i} das Interessengebiet {n}
ilgi sahası {i} die Interessensphäre {f}
ilgi sebebiyle {adv} interessehalber {adv}
ilgi uyandıran {s} verführerisch {adj}
ilgi uyandırıcı {s} anregend {adj}
ilgi uyandırmayan {s} uninteressant {adj}
ilgi zamiri {allg} [dilb]bezügliches Fürwort {allg}
ilgi zamiri {tan.} das {Art.}
ilgi zamiri {i} [dilb]das Relativ {n}
ilgi zamiri {i} [dilb]das Relativpronomen {n}
ilgi zarfı {adv} wo {adv}
ilgi zarfı {adv} wobei {adv}
ilgi zarfı {adv} wodurch {adv}
ilgi zarfı {adv} wofür {adv}
ilgi zarfı {adv} wogegen {adv}
ilgi zarfı {adv} woher {adv}
ilgi zarfı {adv} wohin {adv}
ilgi zarfı {adv} womit {adv}
ilgi zarfı {adv} worum {adv}
ilgi zarfı {adv} worunter {adv}
ilgi zarfı {adv} woselbst {adv}
ilgi zarfı {adv} wovor {adv}
ilgi zarfı {adv} wozu {adv}
ilgi zarfı ki ondan {adv} wovon {adv}
ilgi zarfı ondan sonra {adv} wonach {adv}
Indirekte Treffer
aşırı ilgi göstermek {itr} eifern {itr}
bir şeye ilgi göstermek {allg} an etw Anteil nehmen {allg}
birine ilgi duymak {allg} für jemanden viel empfinden {allg}
birine ilgi duymamak {allg} für jemanden nichts empfinden {allg}
birisine bir şeyi ilgi çekici şekilde anlatmak {allg} mundgerecht machen {allg}
birisine ilgi duymak {allg} ein Auge auf jdn werfen {allg}
büyük ilgi {i} der Enthusiasmus {m}
çocuklara ilgi duyma {i} [ruhb]die Pädophilie {f}
çok ilgi uyandıran {s} vielbesprochen {adj}
dünyada olup bitenlere ilgi duyan {s} weltoffen {adj}
en ilgi çekici hareket {i} die Attraktion {f}
ilgi adılı {allg} [dilb]bezügliches Fürwort {allg}
ilgi alanı {i} die Ebene {f}
ilgi alanı {i} die Zuständigkeit {f}
ilgi alanı {i} das Interessengebiet {n}
ilgi çekici {s} interessant {adj}
ilgi çekici {s} angeregt {adj}
ilgi çekici konuşma {allg} angeregtes Gespräch {allg}
ilgi çekmeye çalışmak {fi} anbetteln {v}
ilgi cümlesi {i} [dilb]der Relativsatz {m}
ilgi duymak {itr} reflektieren {itr}
ilgi duymak {allg} Interesse zeigen {allg}
ilgi duymak {allg} interessieren {allg}
ilgi duymak {fi} erwärmen für {v}
ilgi duymak {fi} reflektieren auf {v}
ilgi görme {i} der Zuspruch {m}
ilgi görmek {allg} Interesse finden {allg}
ilgi görmek {v} ziehen {v}
ilgi gösteren {adv} interessiert {adv}
ilgi gösteren {i} der Interessent {m}
ilgi gösterilmeycek kişi {i} das Stiefkind {n}
ilgi gösterme {i} die Obacht {f}
ilgi göstermek {fi} mitempfinden {v}
ilgi göstermek {allg} wohlgesinnt sein {allg}
ilgi göstermek {allg} Interesse zeigen {allg}
ilgi göstermek {fi} interessieren {v}
ilgi göstermek {itr} reflektieren {itr}
ilgi göstermek {allg} Interesse bekunden {allg}
ilgi göstermek {fi} Obacht geben {v}
ilgi göstermemek {fi} jemanden kurz abfertigen {v}
ilgi ile bakmak {itr} spähen {itr}
ilgi merkezi {i} das Interessenzentrum {n}
ilgi odağı {i} das Interessenzentrum {n}
ilgi öğretisi {i} die Interessenlehre {f}
ilgi sahası {i} die Interessensphäre {f}
ilgi sahası {i} das Interessengebiet {n}
ilgi sebebiyle {adv} interessehalber {adv}
ilgi uyandıran {s} verführerisch {adj}
ilgi uyandırıcı {s} anregend {adj}
ilgi uyandırmayan {s} uninteressant {adj}
ilgi zamiri {i} [dilb]das Relativpronomen {n}
ilgi zamiri {i} [dilb]das Relativ {n}
ilgi zamiri {tan.} das {Art.}
ilgi zamiri {allg} [dilb]bezügliches Fürwort {allg}
ilgi zarfı {adv} woher {adv}
ilgi zarfı {adv} wo {adv}
ilgi zarfı {adv} worunter {adv}
ilgi zarfı {adv} wogegen {adv}