TürkischDeutsch 
Direkte Treffer
bilgiler {ç} die Daten {pl}
bilgiler {ç} die Informationen {pl}
bilgiler {ç} die Kenntnisse {pl}
bilgileri değerlendirme {i} die Datenaufbereitung {f}
bilgilerin aktarılması {i} [biliş]der Datex-Verkehr {m}
bilgilerin değiştirilmesi {i} die Datenveränderung {f}
bilgilerin elektronik ortamla transferi {i} [biliş]der Datex-Verkehr {m}
bilgilerin karşılaştırılması {i} der Datenabgleich {m}
bilgilerin korunması {i} [huk]der Datenschutz {m}
bilgilerin korunması hakkında kanun {i} [huk]das Datenschutzgesetz {n}
bilgilerin saklanması {i} [huk]der Datenschutz {m}
bilgilerini artırmak {allg} sein Wissen vertiefen {allg}
bilgilerinize sunarım {allg} ich bitte um Kenntnisnahme {allg}
bilgilerinize sunulur {allg} [Redw.]wird um entsprechende Kenntnisnahme gebeten {allg}
Indirekte Treffer
ayrıntı bilgiler {allg} ausführliche Angaben {allg}
ayrıntı bilgiler {allg} detaillierte Angaben {allg}
ayrıntılı bilgiler {allg} ausführliche Informationen {allg}
bir konu üzerine genel bilgiler veren kitap {i} das Sachbuch {n}
detaylı bilgiler {allg} detaillierte Angaben {allg}
eksiksiz bilgiler {allg} vollständige Angaben {allg}
elemanter bilgiler {ç} die Anfangsgründe {pl}
fiyatları etkileyen bilgiler {allg} kursbeeinflussende Informationen {allg}
gelecekle ilgili bilgiler vermek {itr} prophezeien {itr}
genel bilgiler vermek {fi} einführen {v}
geniş kapsamlı bilgiler {allg} umfassende Kenntnisse {allg}
girilen bilgiler {ç} die Eingabedaten {pl}
gizli bilgiler {allg} vertrauliche Informationen {allg}
İslami bilgiler {ç} die Islamwissenschaften {pl}
kardiyograf ile elde edilen bilgiler {i} das Kardiogramm {n}
kişinin kimliği hakkında bilgiler {allg} Angaben zur Person {allg}
mevcut bilgiler {i} das Portefeuille {n}
okuma suretiyle edinilmiş bilgiler {ç} die Lesefrüchte {pl}
ön bilgiler {ç} die Vorkenntnisse {pl}
ön bilgiler {i} die Vorbildung {f}
pratik bilgiler {allg} praktische Kenntnisse {allg}
şahsa ait bilgiler {ç} die Personalien {pl}
Siyasal Bilgiler Fakültesi {i} die Fakultät für Politische Wissenschaften {f}
sosyal bilgiler {i} die Sozialkunde {f}
sosyal bilgiler dersi {i} die Sozialkunde {f}
tam bilgiler {allg} vollständige Angaben {allg}
tamamlayıcı bilgiler {ç} die ergänzende Angaben {pl}
teknik bilgiler {allg} technische Kenntnisse {allg}
teknik bilgiler {allg} technische Daten {allg}
temel bilgiler {ç} die Grunddaten {pl}
temel bilgiler {ç} die Anfangsgründe {pl}
temel bilgiler {i} das Grundwissen {n}
temel bilgiler {ç} die Vorkenntnisse {pl}
temel bilgiler {ç} die Grundkenntnisse {pl}
verilen bilgiler {ç} die Angaben {pl}
yakın bilgiler {allg} nähere Angaben {allg}
yanlış bilgiler {allg} falsche Angaben {allg}
zorunlu bilgiler {ç} die Pflichtangaben {pl}