DeutschTürkisch 
Direkte Treffer
durchgehen {v} bir alanı baştan sona katetmek {fi}
durchgehen {v} bir konu hakkında görüşmek {v}
durchgehen {v} bir taraftan girip öbür taraftan çıkmak {fi}
durchgehen {v} bir ucundan girip öbür ucundan çıkmak {fi}
durchgehen {v} direkt geçmek {fi}
durchgehen {v} durmadan geçmek {fi}
durchgehen {v} engelle karşılaşmadan geçmek {fi}
durchgehen {v} firar etmek {fi}
durchgehen {v} geçmek {fi}
durchgehen {v} gözden geçirmek {v}
durchgehen {v} incelemek {v}
durchgehen {v} kaçmak {fi}
durchgehen {v} konuşmak {v}
durchgehen {v} sıvınmak {fi}
durchgehen {v} sızmak {fi}
durchgehen {v} tetkik etmek {v}
durchgehen lassen {v} birisine göz yummak {fi}
durchgehen lassen {v} birisinin geçmesine izin vermek {fi}
durchgehen lassen {v} geçirmek {fi}
durchgehen lassen {v} hoş görmek {fi}
durchgehen lassen {v} müsaade etmek {fi}
durchgehen lassen {v} müsamaha etmek {fi}
durchgehen lassen {v} ses çıkarmamak {fi}
durchgehen lassen {v} yol vermek {fi}
durchgehen lassen {allg} görmezlikten gelmek {allg}
durchgehen lassen {allg} göz yummak {allg}
durchgehen lassen {allg} müsamaha etmek {allg}
durchgehend {adj} aktarmasız {s}
durchgehend {adj} daimi {s}
durchgehend {adj} deliksiz {s}
durchgehend {a} direkt {a}
durchgehend {adj} durmadan {s}
durchgehend {adj} istisnasız {s}
durchgehend {a} kesintisiz {a}
durchgehend {adj} mütemadi {s}
durchgehend {adj} sürekli {s}
durchgehend {adj} transit {s}
durchgehend {adv} boyunca {adv}
durchgehende Fracht {allg} transit yük {allg}
durchgehende Ladung {allg} transit yük {allg}
durchgehender Zug {allg} ekspres tren {allg}
durchgehends {adv} ayrım gözetmeksizin {adv}
durchgehends {adv} istisnasız {adv}
Indirekte Treffer
durchgehen lassen {v} müsamaha etmek {fi}
durchgehen lassen {v} birisine göz yummak {fi}
durchgehen lassen {allg} göz yummak {allg}
durchgehen lassen {v} müsaade etmek {fi}
durchgehen lassen {allg} görmezlikten gelmek {allg}
durchgehen lassen {v} hoş görmek {fi}
durchgehen lassen {v} yol vermek {fi}
durchgehen lassen {v} geçirmek {fi}
durchgehen lassen {v} ses çıkarmamak {fi}
durchgehen lassen {v} birisinin geçmesine izin vermek {fi}
durchgehen lassen {allg} müsamaha etmek {allg}
jemandem etwas durchgehen lassen {allg} birinin hatasına göz yummak {allg}