TürkischDeutsch 
Direkte Treffer
rapor {i} die Aussage {f}
rapor {i} [hek]der Befund {m}
rapor {i} die Begutachtung {f}
rapor {i} der Bericht {m}
rapor {i} die Berichterstattung {f}
rapor {i} die Bescheinigung {f}
rapor {i} das Gutachten {n}
rapor {i} der Krankenschein {m}
rapor {i} die Meldung {f}
rapor {i} [tic]der Rapport {m}
rapor {i} das Referat {n}
rapor {i} der Report {m}
rapor çıkartmak {allg} Gutachten einholen {allg}
rapor dönemi {i} die Berichtsperiode {f}
rapor dönemi {i} der Berichtszeitraum {m}
rapor düzenlemek {fi} Bericht erstatten {v}
rapor düzenleyici kişi {i} der Reporter {m}
rapor halinde {s} berichtsform {adj}
rapor hazırlama {i} die Berichterstellung {f}
rapor hazırlamak {allg} Bericht zusammenstellen {allg}
rapor şeklinde {s} berichtsform {adj}
rapor sunma {i} die Berichterstattung {f}
rapor sunma {i} der Vortrag {m}
rapor sunma esası {i} der Berichterstattungsgrundsatz {m}
rapor sunmada ilkeler {allg} Grundsätze der Rechnungslegung {allg}
rapor sunmak {fi} berichten {v}
rapor talep etmek {allg} begutachten lassen {allg}
rapor veren {i} der Berichterstatter {m}
rapor veren kimse {i} der Begutachter {m}
rapor verileri {ç} die Berichtsdaten {pl}
rapor verme {i} die Begutachtung {f}
rapor verme {i} die Berichterstattung {f}
rapor vermede ilkeler {allg} Grundsätze der Rechnungslegung {allg}
rapor vermek {fi} begutachten {v}
rapor vermek {fi} Bericht erstatten {v}
rapor vermek {fi} berichten {v}
rapor vermek {v} melden {v}
rapor vermek {itr} referieren {itr}
rapor vermek {allg} bericht geben {allg}
rapor yılı {i} das Berichtsjahr {n}
rapor zorunluluğu {i} die Berichtspflicht {f}
rapora göre {allg} laut Bericht {allg}
raporlamak {v} rapportieren {v}
raporların değerlendirilmesi {i} die Berichtskritik {f}
raporların kritize edilmesi {i} die Berichtskritik {f}
raporlu {allg} mit Krankenschein {allg}
raporlu hastayı gözetim altında tutma {i} die Krankenüberwachung {f}
raporlu olma {i} das Krankfeiern {n}
raporlu olmak {i} das Krankfeiern {n}
raporlu olmak {fi} krankmelden {v}
raportör {i} der Berichterstatter {m}
raportör {i} die Berichterstatterin {f}
raportör {i} der Referent {m}
raportör {i} [huk]der Berichter {m}
raportör üye {i} der Berichterstatter {m}
raportör üye {i} die Berichterstatterin {f}
raportörlük {i} die Berichterstattung {f}
Indirekte Treffer
adli rapor {i} [huk]die Gerichtliche Feststellung {f}
aylık rapor {i} [tic]der Monatsbericht {m}
aylık rapor {allg} monatlicher Bericht {allg}
bir konu hakkında rapor vermek {allg} über etw referieren {allg}
detaylı rapor {allg} genauer Bericht {allg}
ek rapor hazırlamak {itr} korreferieren {itr}
ekonomik rapor {allg} wirtschaftlicher Bericht {allg}
ekonomik rapor {i} der Konjunkturbericht {m}
finansal rapor {i} [tic]der Finanzbericht {m}
geçici rapor {allg} vorläufiger Bericht {allg}
gizli rapor {i} der Geheimbericht {m}
hukuki rapor {i} [huk]das Rechtsgutachten {n}
ikinci rapor {i} das Korreferat {n}
ilk raporu tamamlayan ek rapor {i} das Korreferat {n}
mali durum hakkında rapor {allg} Bericht über die Finanzlage {allg}
mali rapor {i} [tic]der Finanzbericht {m}
mali rapor sunma {allg} finanzwirtschaftliche Berichterstattung {allg}
mali rapor verme {allg} finanzwirtschaftliche Berichterstattung {allg}
olaya ilişkin tutulan rapor {i} der Tatbericht {m}
olayları olduğu gibi anlatan rapor {i} das Tatsachenbericht {n}
olumsuz rapor {i} die Fehlanzeige {f}
rapor çıkartmak {allg} Gutachten einholen {allg}
rapor dönemi {i} der Berichtszeitraum {m}
rapor dönemi {i} die Berichtsperiode {f}
rapor düzenlemek {fi} Bericht erstatten {v}
rapor düzenleyici kişi {i} der Reporter {m}
rapor halinde {s} berichtsform {adj}
rapor hazırlama {i} die Berichterstellung {f}
rapor hazırlamak {allg} Bericht zusammenstellen {allg}
rapor şeklinde {s} berichtsform {adj}
rapor sunma {i} der Vortrag {m}
rapor sunma {i} die Berichterstattung {f}
rapor sunma esası {i} der Berichterstattungsgrundsatz {m}
rapor sunmada ilkeler {allg} Grundsätze der Rechnungslegung {allg}
rapor sunmak {fi} berichten {v}
rapor talep etmek {allg} begutachten lassen {allg}
rapor veren {i} der Berichterstatter {m}
rapor veren kimse {i} der Begutachter {m}
rapor verileri {ç} die Berichtsdaten {pl}
rapor verme {i} die Berichterstattung {f}
rapor verme {i} die Begutachtung {f}
rapor vermede ilkeler {allg} Grundsätze der Rechnungslegung {allg}
rapor vermek {fi} begutachten {v}
rapor vermek {itr} referieren {itr}
rapor vermek {v} melden {v}
rapor vermek {fi} berichten {v}
rapor vermek {fi} Bericht erstatten {v}
rapor vermek {allg} bericht geben {allg}
rapor yılı {i} das Berichtsjahr {n}
rapor zorunluluğu {i} die Berichtspflicht {f}
sene sonu rapor {i} der Jahresschluss {m}
senelik rapor {i} der Jahresbericht {m}
servet durumu hakkında rapor {allg} Bericht über die Vermögenslage {allg}
son rapor {i} der Abschlussbericht {m}
telgrafla rapor {i} der Drahtbericht {m}
telgrafla verilen rapor {i} der Drahtbericht {m}
tıbbi rapor {i} [hek]die ärztliche Stellungnahme {f}
tıbbi rapor {i} das Attest {n}
varlık durumu hakkında rapor {allg} Bericht über die Vermögenslage {allg}
yazılı rapor {i} die Aussage {f}
yıllık ekonomik rapor {i} der Jahreswirtschaftsbericht {m}
yüzeysel rapor {i} der Blitzbericht {m}