TürkischDeutsch 
Direkte Treffer
kanun {i} die Bill {f}
kanun {i} das Bot {n}
kanun {i} das Gebot {n}
kanun {i} das Gesetz {n}
kanun {i} [huk]die Lex {f}
kanun {allg} nomos {allg}
kanun {i} die Ordnung {f}
kanun {allg} orientalisches Saiteninstrument {allg}
kanun {i} das Recht {n}
kanun {i} das Statut {n}
kanun açığı {allg} Lücke im Gesetz {allg}
kanun adına {allg} im Namen des Gesetzes {allg}
kanun birimi {i} die Gesetzeseinheit {f}
kanun boşluğu {allg} Lücke im Gesetz {allg}
kanun çıkarma {i} [huk]die Erlassung {f}
kanun çıkarmak {allg} das Gesetz erlassen {allg}
kanun çıkarmak {allg} [huk]Gesetze erlassen {allg}
kanun da boşluk {allg} Lücke im Gesetz {allg}
kanun değişikliği {allg} Änderung eines Gesetzes {allg}
kanun değişikliği {i} die Gesetzesänderung {f}
kanun değişikliği {i} die Gesetzesbestimmung {f}
kanun erki {i} die Gesetzeskraft {f}
kanun geçerliliği {i} die Gesetzeskraft {f}
kanun gereğince {allg} laut Gesetz {allg}
kanun gereğince {allg} nach dem Gesetz {allg}
kanun hazırlamak {v} entwerfen {v}
kanun hükmü {allg} [huk]Bestimmung des Gesetzes {allg}
kanun hükmünde kararname {i} die Notverordnung {f}
kanun hükmünde kararname {i} [huk]die Rechtsverordnung mit Gesetzeskraft {f}
kanun kaçağı {i} der Geächteter {m}
kanun kitabı {i} [huk]das Gesetzbuch {n}
kanun koyan {s} legislatorisch {adj}
kanun koyma {i} die Gesetzgebung {f}
kanun koyma yetkisi {i} [huk]die Gesetzgebung {f}
kanun koyucu {i} der Gesetzgeber {m}
kanun koyucu {i} die Gesetzgeberin {f}
kanun kuvveti {i} die Gesetzeskraft {f}
kanun kuvveti {i} [huk]die Gesetzkraft {f}
kanun maddesi {i} der Gesetzesartikel {m}
kanun maddesi {i} [huk]das Gesetz {n}
kanun metni {i} der Gesetzestext {m}
kanun olmak {allg} Gesetzkraft erlangen {allg}
kanun tasarısı {allg} Entwurf eines Gesetzes {allg}
kanun tasarısı {i} [huk]der Gesetzentwurf {m}
kanun tasarısı {i} der Gesetzesentwurf {m}
kanun tasarısı {i} die Gesetzesvorlage {f}
kanun tasarısı {i} die Gesetzvorlage {f}
kanun tasarısını meclise sunmak {fi} [pol]einbringen {v}
kanun taslağı {i} die Bill {f}
kanun taslağı {i} der Gesetzentwurf {m}
kanun taslağı {i} die Gesetzesvorlage {f}
kanun teklifi {i} die Gesetzesvorlage {f}
kanun teklifi {i} der Gesetzesvorschlag {m}
kanun ve hükümler {i} der Kanon {m}
kanun ve yönetmeliklere uygun olarak {adv} bestimmungsgemäß {adv}
kanun yapan {i} der Gesetzgeber {m}
kanun yolu {i} [huk]das Rechtsmittel {n}
kanun yolu hakkının öğretilmesi {i} die Rechtsmittelbelehrung {f}
kanuna aykırı {allg} contra legem {allg}
kanuna aykırı {i} die Gesetzeskonkurrenz {f}
kanuna aykırı {s} [huk]gesetzwidrig {adj}
kanuna aykırı {allg} [huk]illegal {allg}
kanuna aykırı {s} ungesetzlich {adj}
kanuna aykırı {a} widerrechtlich {a}
kanuna aykırı harekette bulunmak {allg} gegen das Gesetz verstoßen {allg}
kanuna aykırı kullanım {allg} widerrechtlicher Gebrauch {allg}
kanuna aykırı kullanma {allg} widerrechtlicher Gebrauch {allg}
kanuna aykırılık {i} [huk]die Gesetzwidrigkeit {f}
kanuna aykırılık {i} die Illegalität {f}
kanuna karşı gelme {i} die Gesetzesumgehung {f}
kanuna karşı gelmek {allg} gegen das Gesetz verstoßen {allg}
kanuna karşı gelmek {allg} Gesetz übertreten {allg}
kanuna karşı gelmiş olmak {allg} Gesetz verletzt haben {allg}
kanuna karşı hile {i} die Gesetzesumgehung {f}
kanuna riayet etmek {allg} das Gesetz befolgen {allg}
kanuna riayet etmek {allg} Gesetz beachten {allg}
kanuna riayet etmek {allg} Gesetz befolgen {allg}
kanuna tabi {s} gesetzmäßig {adj}
kanuna uygunluk {i} die Legalität {f}
kanuna uygunluk {i} die Legitimität {f}
Indirekte Treffer
ana hatlarıyla açıklanan kanun {i} das Rahmengesetz {n}
bankalarla ilgili kanun {i} [eko]das Bankengesetz {n}
bilgilerin korunması hakkında kanun {i} [huk]das Datenschutzgesetz {n}
bir kanunun uygulanmasını düzenleyen kanun {i} das Einführungsgesetz {n}
çerçeve kanun {i} das Rahmengesetz {n}
çerçeve kanun {i} das Mantelgesetz {n}
cezaların infazı hakkında kanun {i} die Strafvollstreckungsordnung {f}
ek kanun {i} [huk]das Ergänzungsgesetz {n}
federal kanun {i} das Bundesgesetz {n}
gençliğin korunması hakkındaki kanun {i} [huk]das Jugendschutzgesetz {n}
genel kanun {i} das Allgemeines Gesetz {n}
geniş kapsamlı kanun {i} das Mantelgesetz {n}
haksız rekabete karşı federal kanun {i} das Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb {n}
hükümet tarafından sunulan kanun tasarısı {i} die Regierungsvorlage {f}
iki kanun arasındaki çelişki {i} [huk]die Antinomis {f}
kanun açığı {allg} Lücke im Gesetz {allg}
kanun adına {allg} im Namen des Gesetzes {allg}
kanun birimi {i} die Gesetzeseinheit {f}
kanun boşluğu {allg} Lücke im Gesetz {allg}
kanun çıkarma {i} [huk]die Erlassung {f}
kanun çıkarmak {allg} [huk]Gesetze erlassen {allg}
kanun çıkarmak {allg} das Gesetz erlassen {allg}
kanun da boşluk {allg} Lücke im Gesetz {allg}
kanun değişikliği {allg} Änderung eines Gesetzes {allg}
kanun değişikliği {i} die Gesetzesbestimmung {f}
kanun değişikliği {i} die Gesetzesänderung {f}
kanun erki {i} die Gesetzeskraft {f}
kanun geçerliliği {i} die Gesetzeskraft {f}
kanun gereğince {allg} nach dem Gesetz {allg}
kanun gereğince {allg} laut Gesetz {allg}
kanun hazırlamak {v} entwerfen {v}
kanun hükmü {allg} [huk]Bestimmung des Gesetzes {allg}
kanun hükmünde kararname {i} die Notverordnung {f}
kanun hükmünde kararname {i} [huk]die Rechtsverordnung mit Gesetzeskraft {f}
kanun kaçağı {i} der Geächteter {m}
kanun kitabı {i} [huk]das Gesetzbuch {n}
kanun koyan {s} legislatorisch {adj}
kanun koyma {i} die Gesetzgebung {f}
kanun koyma yetkisi {i} [huk]die Gesetzgebung {f}
kanun koyucu {i} die Gesetzgeberin {f}
kanun koyucu {i} der Gesetzgeber {m}
kanun kuvveti {i} die Gesetzeskraft {f}
kanun kuvveti {i} [huk]die Gesetzkraft {f}
kanun maddesi {i} [huk]das Gesetz {n}
kanun maddesi {i} der Gesetzesartikel {m}
kanun metni {i} der Gesetzestext {m}
kanun olmak {allg} Gesetzkraft erlangen {allg}
kanun tasarısı {i} die Gesetzesvorlage {f}
kanun tasarısı {i} der Gesetzesentwurf {m}
kanun tasarısı {i} [huk]der Gesetzentwurf {m}
kanun tasarısı {allg} Entwurf eines Gesetzes {allg}
kanun tasarısı {i} die Gesetzvorlage {f}
kanun tasarısını meclise sunmak {fi} [pol]einbringen {v}
kanun taslağı {i} der Gesetzentwurf {m}
kanun taslağı {i} die Bill {f}
kanun taslağı {i} die Gesetzesvorlage {f}
kanun teklifi {i} der Gesetzesvorschlag {m}
kanun teklifi {i} die Gesetzesvorlage {f}
kanun ve hükümler {i} der Kanon {m}
kanun ve yönetmeliklere uygun olarak {adv} bestimmungsgemäß {adv}
kanun yapan {i} der Gesetzgeber {m}
kanun yolu {i} [huk]das Rechtsmittel {n}
kanun yolu hakkının öğretilmesi {i} die Rechtsmittelbelehrung {f}
karı kocaya ait malların münasebetini düzenleyen kanun {allg} [huk]eheliche Güterrecht {allg}
kiracının haklarının korunması ile ilgili kanun {i} das Mieterschutzgesetz {n}
mali kanun {i} [huk]das Finanzgesetz {n}
meclisten kanun geçirmek {fi} durchpeitschen {v}
medeni kanun {i} [huk]das Zivilgesetzbuch {n}
medeni kanun {allg} bürgerliches Gesetzbuch {allg}
olağanüstü kanun yolu {i} das Außerordentliches Rechtsmittel {n}