TürkischDeutsch 
Direkte Treffer
eden {adv} welch {adv}
eden durumu {i} [dilb]der Ergativ {m}
Indirekte Treffer
ahlak kurallarına dikkat eden {i} der Ethiker {m}
alacağı temlik eden {i} der Zedent {m}
alçı ihtiva eden {s} gipshaltig {adj}
alıcının ödemesini satıcıya taahhüt eden komisyoncu {i} der Delkredereagent {m}
altı gün devam eden ve nöbetleşe koşan ikişer atletten oluşan takımların katıldığı salon sporu gösterisi {i} [sp]das Sechstagerennen {n}
altın ihtiva eden {s} goldhaltig {adj}
amaca hizmet eden {s} zweckgemäß {adj}
amaca hizmet eden {s} zweckentsprechend {adj}
anayasayı ihlal eden {s} verfassungsfeindlich {adj}
araya girme suretiyle kabul eden {i} der Ehrenakzeptant {m}
arsa edindirip teslim eden {i} der Grundstückserschließer {m}
arz eden {i} der Einreicher {m}
arz eden {i} der Angebotssteller {m}
arz eden {i} der Anbieter {m}
aykırı hareket eden {fm} [huk]Zuwiderhandelnder {fm}
barışı ihlal eden {i} der Friedensbrecher {m}
başkalarına yardım eden {i} der Gönner {m}
bayana eşlik eden erkek {i} der Ritter {m}
belli eden {s} verräterisch {adj}
beyinde konuşmayı kontrol eden bölümün merkezi {i} das Sprachzentrum {n}
biletsiz yolculuk eden kişi {i} [yol]der Schwarzfahrer {m}
bir bayana refakat eden erkek {i} der Kavalier {m}
bir düşünceyi temsil eden görüşleri yayma aracı {i} [pol]das Organ {n}
bir hak iddia eden {i} die Prätendentin {f}
bir hak iddia eden {i} der Prätendent {m}
bir makamda hak iddia eden kişi {i} der Prätendent {m}
bir olaya veya oluşuma öncülük eden kişi veya yer {i} der Pilot {m}
birbirini takip eden {s} fortgesetzt {adj}
biriyle yatma isteğini belli eden bakış {i} der Schlafzimmerblick {m}
birlikte taahhüt eden {i} der Mitkonsorte {m}
boş bir evi işgal eden kişi {i} der Hausbesetzer {m}
Büyük İskender'in ölümüyle kendilerini hükümdar ilan eden generaller {ç} die Diadochen {pl}
büyük işletmelerin yönetim kurulunda üye olan ve işçi çıkarlarını temsil eden çalışma amiri {i} der Arbeitsdirektor {m}
çabuk feryat eden {s} wehleidig {adj}
çalışanları temsil eden kurul {i} [tic]der Betriebsrat {m}
canlı olarak tasvir eden kişi {i} der Schilderer {m}
cezayı hak eden {s} straffällig {adj}
çilekeşlik eden {i} der Asket {m}
ciro eden {i} der Giratar {m}
ciro eden {i} der Girat {m}
ciro eden {i} [tic]der Girant {m}
ciro eden kişi {i} [tic]der Indossant {m}
coşkun ve kişisel duyguları ifade eden edebiyat {i} die Lyrik {f}
damardan uyuşturucu şırınga eden kimse {i} der Fixer {m}
darp eden {i} die Schlägerin {f}
darp eden {i} der Schläger {m}
dava eden {i} [huk]der Strafantragsteller {m}
defterleri kontrol eden maliyeci {i} [tic]der Buchprüfer {m}
defterleri kontrol eden maliyeci {i} [tic]der Bücherrevisor {m}
deniz kazası sonrası bir adada yalnız yaşayan insanların yaşamını konu eden roman {i} die Robinsonade {f}
dervişlik eden {i} der Asket {m}
devam eden {allg} fortgesetzt {allg}
devam eden {adv} durchlaufend {adv}
devam eden mal ortaklığı {i} die Fortgesetzte Gütergemeinschaft {f}
devam eden müteselsil suç {i} die Fortgesetzte Handlung {f}
devamlı ikamet eden {adv} wohnhaft {adv}
dezenfekte eden madde {i} das Desinfektionsmittel {n}
doğadaki sesleri taklit eden kimse {i} der Lautmaler {m}
doğal yöntem ve maddelerle tedavi eden kişi {i} der Heilpraktiker {m}
doğumdan sonra yuvasını terk eden hayvan {i} [hayb]der Nestflüchter {m}
dört tekerleğe birden aynı anda kumanda eden fren {i} [oto]die Vierradbremse {f}
dua eden {i} [din]der Beter {m}
dua eden {fm} [din]Betende {fm}
düğünde geline eşlik eden erkek {i} der Brautführer {m}
düğünde geline eşlik eden genç kız {i} die Brautjungfer {f}
dünyaya dışarıdan etki eden hava veya su {fi} [yerb]exogen {v}
durumu rahatsız eden {i} der Zustandsstörer {m}
düşüncesizce hareket eden {s} kopflos {adj}
düşüncesizce hareket eden kişi {i} der Leichtfuß {m}
duygulara hitap eden {s} stimmungsvoll {adj}
eden durumu {i} [dilb]der Ergativ {m}
eğitimi devam eden {adv} fortbildend {adv}
ekonomik sebeplerle iltica eden {i} der Wirtschaftsflüchtling {m}
elde eden {i} die Erwerberin {f}
elde eden {i} der Erwerber {m}
elektrik elde eden makine {i} die Dynamomaschine {f}
elektrik elde eden makine {i} der Dynamo {m}
esas teşkil eden {s} konstitutiv {adj}
eşlik eden {a} einhergehend {a}