TürkischDeutsch 
Direkte Treffer
hitap {i} die Anrede {f}
hitap {i} die Rede {f}
hitap {i} die Scham {f}
hitap etmek {fi} anreden {v}
hitap etmek {allg} Ansprache halten {allg}
hitap etmek {fi} ansprechen {v}
hitap etmek {fi} appellieren {v}
hitap etmek {fi} richten {v}
hitap etmek {fi} wenden an {v}
hitap etmek {a} Sprechen {a}
hitap kürsüsü {i} die Tribüne {f}
hitap şekli {i} die Anredeform {f}
hitap şekli {i} die Durchlaucht {f}
hitap şekli {i} die Sprechweise {f}
Indirekte Treffer
"sen" diye hitap etmek {allg} mit "du" anreden {allg}
"siz" diye hitap etmek {allg} mit "Sie" anreden {allg}
bir sözcüğün okşayıcı hitap şekli olarak değiştirilmesi {i} die Koseform {f}
birbirine "sen" diye hitap etmek {allg} Brüderschaft trinken {allg}
birisine "sen" diye hitap etmek {v} duzen {v}
birisine hitap etmek {fi} anreden {v}
birisine hitap etmek {allg} jdn anreden {allg}
birisine hitap etmek {fi} ansprechen {v}
birisine sen diye hitap edecek kadar yakın arkadaş olma {i} die Duzbrüderschaft {f}
birisine unvanı ile hitap etmek {v} titulieren {v}
büyük kadınlara hitap şekli {i} die Tante {f}
din adamlarına hitap etme biçimi {i} [din]der Vater {m}
duygulara hitap eden {s} stimmungsvoll {adj}
evli veya yaşlı bir kadına hitap şekli {i} die Madam {f}
hitap etmek {fi} ansprechen {v}
hitap etmek {a} Sprechen {a}
hitap etmek {allg} Ansprache halten {allg}
hitap etmek {fi} wenden an {v}
hitap etmek {fi} anreden {v}
hitap etmek {fi} richten {v}
hitap etmek {fi} appellieren {v}
hitap kürsüsü {i} die Tribüne {f}
hitap şekli {i} die Sprechweise {f}
hitap şekli {i} die Durchlaucht {f}
hitap şekli {i} die Anredeform {f}
katolik kilisesinde tarikata mensup cemaate hitap şekli {allg} [din]Euer Ehrwürden {allg}
kral ailesinden gelenlere hitap şekli {allg} Seine königliche Hoheit {allg}
sen diye hitap etmek {fi} mit du anreden {v}
sen diye hitap etmek {fi} duzen {v}
siz diye hitap etmek {v} siezen {v}
siz diye hitap etmek {fi} mit Sie anreden {v}
yakın bulunan bir erkeğe hitap şekli {i} der Onkel {m}
yaşça çok büyük kişilere hitap biçimi {i} der Vater {m}