TürkischDeutsch 
Direkte Treffer
takip {i} die Beobachtung {f}
takip {i} die Beschattung {f}
takip {i} die Jagd {f}
takip {i} die Nachstellung {f}
takip {i} die Verfolgung {f}
takip {i} [tic]das Tracken {n}
takip araştırması {i} die Folgestudie {f}
takip eden {adv} aufeinander folgend {adv}
takip eden {s} folgend {adj}
takip eden {s} nachfolgend {adj}
takip eden {i} der Nachfolger {m}
takip eden {adv} demnächst {adv}
takip eden {i} der Verfolger {m}
takip eden ilgilenme {i} die Nachsorge {f}
takip eden tedavi {i} die Nachsorge {f}
takip edenler {allg} die Nachfolgenden {allg}
takip ederek {adv} nach {adv}
takip edilen {mf} Verfolgte {mf}
takip edilme korkusu {i} [hek]der Verfolgungswahn {m}
takip etme {i} die Nachstellung {f}
takip etmek {fi} anhetzen {v}
takip etmek {fi} Aufspüren {v}
takip etmek {v} begleiten {v}
takip etmek {v} beobachten {v}
takip etmek {fi} beschatten {v}
takip etmek {v} besuchen {v}
takip etmek {v} betreiben {v}
takip etmek {fi} einhalten {v}
takip etmek {itr} folgen {itr}
takip etmek {allg} hinter jdm her sein {allg}
takip etmek {fi} hinterherkommen {v}
takip etmek {v} jagen {v}
takip etmek {allg} nachgehen {allg}
takip etmek {fi} nacheilen {v}
takip etmek {fi} nachfolgen {v}
takip etmek {fi} nachgehen {v}
takip etmek {fi} nachkommen {v}
takip etmek {fi} nachlaufen {v}
takip etmek {fi} nachspähen {v}
takip etmek {fi} nachspüren {v}
takip etmek {v} verfolgen {v}
takip hakkı {i} das Folgerecht {n}
takip kartı {i} die Laufkarte {f}
takip mesafesi {i} der Sicherheitsabstand {m}
takipçi {i} der Verfolger {m}
takipçi {i} die Verfolgerin {f}
takipsizlik {i} die Abolition {f}
takipsizlik {allg} Einstellung des Verfahrens {allg}
Indirekte Treffer
araçla takip etmek {fi} Nachfahren {v}
arkasından bakışlarla takip etmek {fi} nachblicken {v}
atla takip etmek {fi} nachsprengen {v}
beni takip edin! {allg} mir nach {allg}
bir işi takip edebilmek {fi} mitkommen {v}
bir izi takip etmek {allg} einer Fährte nachspüren {allg}
bir şeyi devamlı takip etmek {fi} anjagen {v}
birbirini takip eden {s} fortgesetzt {adj}
birbirini takip etmek {allg} abrollen {allg}
birisini takip ederek ilerlemek {allg} nachrücken {allg}
birisini takip etmek {allg} folgen {allg}
birisini takip etmek {allg} auf den Fersen sein {allg}
birisini takip etmek {allg} Jagd machen {allg}
birisini takip etmek {allg} an jds. Fersen heften {allg}
birisini takip etmek {v} beschatten {v}
birisini takip etmek {allg} nacheilen {allg}
bizzat takip etmek {allg} persönlich verfolgen {allg}
depo takip kartı {i} die Lagerbestandskarte {f}
depo takip kartı {i} die Lagerkarte {f}
gölge gibi takip etmek {v} beschatten {v}
göz ile takip etmek {fi} nachsehen {v}
gözleriyle takip etmek {fi} nachschauen {v}
hızlı ve azimli bir şekilde takip etmek {fi} nachjagen {v}
icra takip işlemi {i} das Vollstreckungsverfahren {n}
ilamlı takip {i} [huk]die Zwangsvollstreckung im Anschluss an ein Gerichtsverfahren {f}
ilamsiz takip usulü {i} [huk]das Mahnverfahren {n}
ilamsız takip {i} [huk]das Mahn- und Vollstreckungsverfahren {n}
ilamsız takip {i} das Mahnverfahren {n}
ilamsız takip kararı {i} [huk]der Mahnbescheid {m}
modayı takip edici {a} modebewusst {a}
sarhoşluğu takip eden baş ağrısı {i} der Katzenjammer {m}
sıcak takip {i} die Nacheile {f}
takip araştırması {i} die Folgestudie {f}
takip eden {i} der Nachfolger {m}
takip eden {s} nachfolgend {adj}
takip eden {s} folgend {adj}
takip eden {i} der Verfolger {m}
takip eden {adv} aufeinander folgend {adv}
takip eden {adv} demnächst {adv}
takip eden ilgilenme {i} die Nachsorge {f}
takip eden tedavi {i} die Nachsorge {f}
takip edenler {allg} die Nachfolgenden {allg}
takip ederek {adv} nach {adv}
takip edilen {mf} Verfolgte {mf}
takip edilme korkusu {i} [hek]der Verfolgungswahn {m}
takip etme {i} die Nachstellung {f}
takip etmek {fi} nachfolgen {v}
takip etmek {fi} anhetzen {v}
takip etmek {allg} hinter jdm her sein {allg}
takip etmek {fi} nachspähen {v}
takip etmek {fi} beschatten {v}
takip etmek {fi} nacheilen {v}
takip etmek {itr} folgen {itr}
takip etmek {fi} nachlaufen {v}
takip etmek {v} beobachten {v}
takip etmek {allg} nachgehen {allg}
takip etmek {fi} einhalten {v}
takip etmek {fi} nachkommen {v}
takip etmek {v} begleiten {v}
takip etmek {v} jagen {v}
takip etmek {v} verfolgen {v}
takip etmek {v} betreiben {v}
takip etmek {fi} nachgehen {v}
takip etmek {fi} Aufspüren {v}
takip etmek {fi} hinterherkommen {v}
takip etmek {fi} nachspüren {v}
takip etmek {v} besuchen {v}
takip hakkı {i} das Folgerecht {n}
takip kartı {i} die Laufkarte {f}
takip mesafesi {i} der Sicherheitsabstand {m}
uzaktan takip etmek {allg} Abstand halten {allg}
yakalamak için takip etmek {fi} nachjagen, hinterher jagen {v}