TürkischDeutsch 
Direkte Treffer
elde {s} vorhanden {adj}
elde {adv} zugegen {adv}
elde bulunan {s} bestehend {adj}
elde bulunan {s} disponibel {adj}
elde bulunan {allg} zur Hand {allg}
elde bulunduran {i} der Innehaber {m}
elde bulunduran {i} die Innehaberin {f}
elde bulundurma {i} die Innehabung {f}
elde bulundurmak {fi} innehaben {v}
elde bulunma {a} lieferbar {a}
elde bulunmak {fi} vorliegen {v}
elde bulunmayan {adv} indisponibel {adv}
elde eden {i} der Erwerber {m}
elde eden {i} die Erwerberin {f}
elde edilebilir {s} bekömmlich {adj}
elde edilebilir {s} erreichbar {adj}
elde edilebilir olmak {allg} zu haben sein {allg}
elde edilemez {s} außerstande {adj}
elde edilen kar {allg} erzielter Gewinn {allg}
elde edilen meblağ {i} die Bereitstellung {f}
elde edilen şey {i} die Errungenschaft {f}
elde etme {i} die Akquisition {f}
elde etme {i} die Erschließung {f}
elde etme {i} die Erstürmung {f}
elde etme {i} der Erwerb {m}
elde etme {i} die Erwerbung {f}
elde etme {i} die Erzielung {f}
elde etme arzusunda olmak {fi} anstreben {v}
elde etmek {s} abgewinnen {adj}
elde etmek {fi} aneignen {v}
elde etmek {fi} auflesen {v}
elde etmek {fi} ausrichten {v}
elde etmek {fi} auswirken {v}
elde etmek {v} bekommen {v}
elde etmek {fi} [kim]darstellen {v}
elde etmek {fi} einheimsen {v}
elde etmek {v} entnehmen {v}
elde etmek {v} entziehen {v}
elde etmek {v} erhalten {v}
elde etmek {v} erjagen {v}
elde etmek {v} erlangen {v}
elde etmek {v} erreichen {v}
elde etmek {fi} erringen {v}
elde etmek {fi} erschließen {v}
elde etmek {v} erwerben {v}
elde etmek {v} erwirtschaften {v}
elde etmek {v} erzielen {v}
elde etmek {v} gewinnen {v}
elde etmek {fi} herausschlagen {v}
elde etmek {fi} herauswirtschaften {v}
elde etmek {fi} hernehmen {v}
elde etmek {fi} herumbekommen {v}
elde etmek {v} kriegen {v}
elde etmek {fi} aneignen {v}
elde etmek {fi} verschaffen {v}
elde etmek {v} verschaffen {v}
elde etmeye çalışmak {itr} eifern {itr}
elde etmeye çalışmak {itr} trachten {itr}
elde etmeye uğraşmak {itr} trachten {itr}
elde etmeyi istemek {v} Angeln {v}
elde etmiş olmak {fi} weghaben {v}
elde hazır {s} disponibel {adj}
elde hazır bulunma {i} [tic]die Disponibilität {f}
elde kalan mal {i} der Rest {m}
elde kalmak {fi} sitzen bleiben {v}
elde kalmak {fi} übrig bleiben {v}
elde mevcut {s} vorrätig {adj}
elde olan olanak {i} der Fundus {m}
elde olmak {allg} zugegen sein {allg}
elde olmayan {adv} indisponibel {adv}
elde toplanan büyük arazi {i} [tek]das Latifundium {n}
elde tutma {i} die Behauptung {f}
elde tutmak {v} behalten {v}
elde tutmak {v} besitzen {v}
elde tutmak {fi} einbehalten {v}
elde tutmak {i} das Haltbarkeitsdatum {n}
elde yapılmış {i} die Handarbeit {f}
elde yapılmış {s} handgearbeitet {adj}
eldeci {i} der Inhaber {m}
eldeci {i} die Inhaberin {f}
Indirekte Treffer
akşam seansından elde edilen gelir {i} das Abendkasse {n}
araba yarışı) derece elde etmek {fi} herausfahren {v}
bağımlı işten elde edilen gelirler {allg} Einkünfte aus unselbständiger Tätigkeit {allg}
bağımlı işten elde edilen gelirler {allg} Einkünfte aus unselbständiger Arbeit {allg}
bağımlı işten elde edilen kazançlar {allg} Einkünfte aus unselbständiger Tätigkeit {allg}
bağımlı işten elde edilen kazançlar {allg} Einkünfte aus unselbständiger Arbeit {allg}
bağımsız işten elde edilen gelirler {allg} Einkünfte aus selbständiger Tätigkeit {allg}
bağımsız işten elde edilen gelirler {allg} Einkünfte aus selbständiger Arbeit {allg}
bağımsız işten elde edilen kazançlar {allg} Einkünfte aus selbständiger Tätigkeit {allg}
bağımsız işten elde edilen kazançlar {allg} Einkünfte aus selbständiger Arbeit {allg}
bağış yoluyla elde etme {allg} Erwerb durch Schenkung {allg}
başarı elde edememek {allg} im Kreise drehen {allg}
başarı elde edememek {itr} missglücken {itr}
başarı elde etmek {allg} erreichen {allg}
beklenen başarıyı elde edememek {itr} versagen {itr}
bir şeyden bir şey elde etmek {allg} aus gewinnen {allg}
bir şeyi büyü veya sihir ile elde etmek {fi} zaubern {v}
bir şeyi elde etmek {fi} verschaffen {v}
bir şeyi elde etmek için birisine sokulmak {fi} heranmachen {v}
bir şeyi elde etmek için her şeyi göze almak {allg} aufs Ganze gehen {allg}
bir şeyi elde etmek istemek {fi} auf etw scharf sein {v}
bir şeyi elde etmeye çalışmak {fi} anstreben {v}
bir şeyi elde etmeye çalışmak {allg} nach etw haschen {allg}
bir şeyi elde etmeye çalışmak {v} erstreben {v}
bir şeyi elde etmeye çalışmak {allg} einer Sache zustreben {allg}
birinin yüzüne gülerek veya yaltaklanarak bir şeyi elde etmek {fi} abschmeicheln {v}
birisi ile aynı başarıyı elde etmek {allg} es jdm gleichtun {allg}
bitki yapraklarından elde edilen içecek {i} [bitk]der Tee {m}
bitkilerden elde edilen {s} [bitk]phytogen {adj}
bitkilerden elde edilen sarı boyar madde {i} [bitk]das Xanthophyll {n}
bitkilerden iksir elde etme {i} [bitk]die Digestion {f}
buhardan elde edilen su {i} das Kondenswasser {n}
çalışarak elde etme {i} die Erarbeitung {f}
çalışarak elde etmek {v} erarbeiten {v}
çamaşırı elde yıkama {i} die Handwäsche {f}
çeşitli içeceklerin karıştırımasıyla elde edilen içecek {i} der Cocktail {m}
çoğaltma yöntemiyle elde edilen suret {i} die Xerokopie {f}
çok mücadele ile elde edilmiş {s} heiß umkämpft {adj}
didinerek elde etmek {v} erringen {v}
dilenerek elde etmek {v} erbetteln {v}
dizginleri elde tutan olmak {allg} die Hosen an haben {allg}
dolandırıcılıkla elde etmek {v} ergaunern {v}
elde bulunan {s} disponibel {adj}
elde bulunan {s} bestehend {adj}
elde bulunan {allg} zur Hand {allg}
elde bulunduran {i} die Innehaberin {f}
elde bulunduran {i} der Innehaber {m}
elde bulundurma {i} die Innehabung {f}
elde bulundurmak {fi} innehaben {v}
elde bulunma {a} lieferbar {a}
elde bulunmak {fi} vorliegen {v}
elde bulunmayan {adv} indisponibel {adv}
elde eden {i} die Erwerberin {f}
elde eden {i} der Erwerber {m}
elde edilebilir {s} erreichbar {adj}
elde edilebilir {s} bekömmlich {adj}
elde edilebilir olmak {allg} zu haben sein {allg}
elde edilemez {s} außerstande {adj}
elde edilen kar {allg} erzielter Gewinn {allg}
elde edilen meblağ {i} die Bereitstellung {f}
elde edilen şey {i} die Errungenschaft {f}
elde etme {i} die Erstürmung {f}
elde etme {i} die Erschließung {f}
elde etme {i} die Erzielung {f}
elde etme {i} die Akquisition {f}
elde etme {i} die Erwerbung {f}
elde etme {i} der Erwerb {m}
elde etme arzusunda olmak {fi} anstreben {v}
elde etmek {v} entziehen {v}
elde etmek {v} erzielen {v}
elde etmek {fi} herumbekommen {v}
elde etmek {fi} auswirken {v}
elde etmek {v} erreichen {v}
elde etmek {v} verschaffen {v}
elde etmek {v} entnehmen {v}
elde etmek {v} erwirtschaften {v}
elde etmek {fi} hernehmen {v}
elde etmek {fi} ausrichten {v}