TürkischDeutsch 
Direkte Treffer
temsil {i} [tiy]die Aufführung {f}
temsil {i} das Beispiel {n}
temsil {i} die Charakteristik {f}
temsil {i} die Darbietung {f}
temsil {i} die Darstellung {f}
temsil {i} [tiy]das Drama {n}
temsil {i} die Repräsentation {f}
temsil {i} das Spiel {n}
temsil {i} die Stellvertretung {f}
temsil {i} die Substitution {f}
temsil {i} die Vertretung {f}
temsil {i} [tiy]die Vorstellung {f}
temsil {i} [tiy]die Wiedergabe {f}
temsil {i} die Vorführung {f}
temsil eden {s} stellvertretend {adj}
temsil edici {s} repräsentativ {adj}
temsil edilebilir {s} assimilierbar {adj}
temsil edilebilir {adv} aufführbar {adv}
temsil edilmeyen dramatik müzik {i} [müz]das Oratorium {n}
temsil edilmiş {a} vertreten {a}
temsil esası {i} das Repräsentationsprinzip {n}
temsil etme {i} die Darstellung {f}
temsil etmek {v} assimilieren {v}
temsil etmek {fi} darbieten {v}
temsil etmek {fi} [tiy]darstellen {v}
temsil etmek {v} mimen {v}
temsil etmek {v} repräsentieren {v}
temsil etmek {v} [tiy]verkörpern {v}
temsil etmek {v} vertreten {v}
temsil etmek {fi} Vorstellen {v}
temsil iradesi {i} der Vertretungswille {m}
temsil işlemi {i} das Vertretergeschäft {n}
temsil süresi {i} [tiy]die Aufführungsdauer {f}
temsil ücreti {i} die Aufwandsentschädigung {f}
temsil yetkisi {i} die Vertretungsmacht {f}
temsilci {i} der Abgeordnete {m}
temsilci {i} der Abgeordneter {m}
temsilci {i} der Agent {m}
temsilci {i} die Agentin {f}
temsilci {i} der Anwalt {m}
temsilci {i} der Apostel {m}
temsilci {i} der Beauftragter {m}
temsilci {fm} Delegierte {fm}
temsilci {fm} Deputierter {fm}
temsilci {i} der Exponent {m}
temsilci {i} der Handelnder {m}
temsilci {i} der Handelsvertreter {m}
temsilci {i} die Handelsvertreterin {f}
temsilci {i} der Promotor {m}
temsilci {i} der Repräsentant {m}
temsilci {i} der Stellvertreter {m}
temsilci {i} die Stellvertreterin {f}
temsilci {i} der Unterhändler {m}
temsilci {i} die Unterhändlerin {f}
temsilci {i} der Vertreter {m}
temsilci {i} die Vertreterin {f}
temsilci {i} der Vize {m}
temsilci atamak {v} delegieren {v}
temsilci tayin etmek {v} delegieren {v}
temsilci yollamak {fi} delegieren {v}
temsilciler heyeti {i} die Abordnung {f}
temsilciler heyeti {i} die Delegation {f}
temsilciler heyeti {i} die Deputation {f}
temsilciler meclisi {i} das Repräsentantenhaus {n}
temsilciler topluluğu {i} die Abordnung {f}
temsilcilik {i} die Agentur {f}
temsilcilik {i} das Geschäftszweig {n}
temsilcilik {i} die Nebenstelle {f}
temsilcilik {i} die Stellvertretung {f}
temsilcilik {i} die Vertretung {f}
temsilcilik {i} [eko]die Repräsentanz {f}
temsilen {allg} stellvertretend {allg}
temsilen {adv} vertretungsweise {adv}
temsilen görev başında bulunmak {allg} stellvertretend amtieren {allg}
temsili {s} allegorisch {adj}
temsili {s} bildlich {adj}
temsili {adv} figürlich {adv}
temsili {allg} repräsentativ {allg}
temsili araştırma {allg} repräsentative Befragung {allg}
temsili demokrasi {i} die Repräsentative Demokratie {f}
Indirekte Treffer
aktif temsil {i} die Aktivvertretung {f}
aldığı oy oranında temsil edilme {i} der Proporz {m}
avukatla temsil edilme zorunluluğu {i} der Anwaltszwang {m}
avukatla temsil edilme zorunluluğu olan dava {i} der Anwaltsprozess {m}
bir düşünceyi temsil eden görüşleri yayma aracı {i} [pol]das Organ {n}
büyük işletmelerin yönetim kurulunda üye olan ve işçi çıkarlarını temsil eden çalışma amiri {i} der Arbeitsdirektor {m}
çalışanları temsil eden kurul {i} [tic]der Betriebsrat {m}
direk temsil {i} die Direkte Stellvertretung {f}
doğrudan doğruya temsil {i} die Unmittelbare Stellvertretung {f}
dolaylı temsil {i} die Indirekte Stellvertretung {f}
eşin birliği temsil yetkisi {i} die Schlüsselgewalt {f}
genel temsil {i} die Gesamtvertretung {f}
genel temsil {i} die Gesamtprokura {f}
görünüşte temsil yetkisi {i} die Anscheinsvollmacht {f}
ilk temsil {i} [tiy]die Erstaufführung {f}
ilk temsil {i} [tiy]die Uraufführung {f}
işçileri temsil eden kuruluşlar {ç} die Sozialpartner {pl}
işveren ve işçilerin aynı oranda temsil edilmesi {allg} paritätische Mitbestimmung {allg}
İsviçre nispi temsil sistemi {i} der Proporz {m}
nisbi temsil {i} der Proporz {m}
nisbi temsil sistemi yoluyla seçim {i} die Verhältniswahl {f}
nisbi temsil sistemi yoluyla seçme hakkı {i} das Verhältniswahlrecht {n}
nispi temsil sistemi {i} [huk]das Verhältniswahlrecht {n}
nispi temsil sistemli seçim {i} [pol]die Verhältniswahl {f}
olağanüstü biçimde temsil etme veya temsil edilme {i} die Überrepräsentation {f}
ortak temsil {i} die Gesamtprokura {f}
ortaklaşa temsil etme {i} die Mitbestimmung {f}
seçimlerde nispi temsil sistemi {i} [pol]die Proportionalwahl {f}
sezon temsil dönemi {i} [tiy]die Spielzeit {f}
şirketi temsil {allg} Vertretung der Gesellschaft {allg}
temsil eden {s} stellvertretend {adj}
temsil edici {s} repräsentativ {adj}
temsil edilebilir {adv} aufführbar {adv}
temsil edilebilir {s} assimilierbar {adj}
temsil edilmeyen dramatik müzik {i} [müz]das Oratorium {n}
temsil edilmiş {a} vertreten {a}
temsil esası {i} das Repräsentationsprinzip {n}
temsil etme {i} die Darstellung {f}
temsil etmek {v} [tiy]verkörpern {v}
temsil etmek {v} assimilieren {v}
temsil etmek {v} repräsentieren {v}
temsil etmek {v} mimen {v}
temsil etmek {fi} Vorstellen {v}
temsil etmek {fi} [tiy]darstellen {v}
temsil etmek {v} vertreten {v}
temsil etmek {fi} darbieten {v}
temsil iradesi {i} der Vertretungswille {m}
temsil işlemi {i} das Vertretergeschäft {n}
temsil süresi {i} [tiy]die Aufführungsdauer {f}
temsil ücreti {i} die Aufwandsentschädigung {f}
temsil yetkisi {i} die Vertretungsmacht {f}
toplumsal sınıfların yasama ve yönetimde temsil edilebildiği devlet şekli {i} der Ständestaat {m}