TürkischDeutsch 
Direkte Treffer
birbirini {a} einander {a}
birbirini {a} sich {a}
birbirini andırmayan {s} zusammengewürfelt {adj}
birbirini bulmak {allg} einander finden {allg}
birbirini bütünlemek {fi} rekrutieren {v}
birbirini denemek {allg} beriechen {allg}
birbirini destekleme {i} die Solidarität {f}
birbirini desteklemek {fi} zusammenhaften {v}
birbirini etkilemek {fi} aufeinander wirken {v}
birbirini etkilemek {fi} interagieren {v}
birbirini geçmeye çalışan kişilerden her biri {i} der Rivale {m}
birbirini izlemek {fi} aufeinander folgen {v}
birbirini izlemek {fi} aufeinanderfolgen {v}
birbirini izlemek {fi} überstürzen {v}
birbirini izleyen {a} aufeinanderfolgend {a}
birbirini izleyen {s} fortlaufend {adj}
birbirini sevmek {allg} einander lieb gewinnen {allg}
birbirini sevmek {allg} einander lieb haben {allg}
birbirini takip eden {s} fortgesetzt {adj}
birbirini takip etmek {allg} abrollen {allg}
birbirini tamamlamak {fi} rekrutieren {v}
birbirini tamamlamak {fi} zusammengehören {v}
birbirini tutmak {fi} übereinstimmen {v}
birbirini tutmak {fi} zusammenstimmen {v}
birbirini tutmamak {itr} differieren {itr}
birbirini tutmayan {s} disparat {adj}
birbirini tutmayan {a} widerspruchsvoll {a}
birbirini tutmaz {s} unzusammenhängend {adj}
birbirinin aynı {allg} miteinander identisch {allg}
birbirinin aynı olması {i} die Einheitlichkeit {f}
birbirinin aynısı {s} einheitlich {adj}
birbirinin etrafına {adv} umeinander {adv}
birbirinin etrafında {adv} umeinander {adv}
birbirinin yanında {adv} Nebeneinander {adv}
Indirekte Treffer
birbirini andırmayan {s} zusammengewürfelt {adj}
birbirini bulmak {allg} einander finden {allg}
birbirini bütünlemek {fi} rekrutieren {v}
birbirini denemek {allg} beriechen {allg}
birbirini destekleme {i} die Solidarität {f}
birbirini desteklemek {fi} zusammenhaften {v}
birbirini etkilemek {fi} interagieren {v}
birbirini etkilemek {fi} aufeinander wirken {v}
birbirini geçmeye çalışan kişilerden her biri {i} der Rivale {m}
birbirini izlemek {fi} überstürzen {v}
birbirini izlemek {fi} aufeinanderfolgen {v}
birbirini izlemek {fi} aufeinander folgen {v}
birbirini izleyen {s} fortlaufend {adj}
birbirini izleyen {a} aufeinanderfolgend {a}
birbirini sevmek {allg} einander lieb haben {allg}
birbirini sevmek {allg} einander lieb gewinnen {allg}
birbirini takip eden {s} fortgesetzt {adj}
birbirini takip etmek {allg} abrollen {allg}
birbirini tamamlamak {fi} zusammengehören {v}
birbirini tamamlamak {fi} rekrutieren {v}
birbirini tutmak {fi} zusammenstimmen {v}
birbirini tutmak {fi} übereinstimmen {v}
birbirini tutmamak {itr} differieren {itr}
birbirini tutmayan {a} widerspruchsvoll {a}
birbirini tutmayan {s} disparat {adj}
birbirini tutmaz {s} unzusammenhängend {adj}
dediği ve yaptığı birbirini tutmayan kişi {i} der Wortemacher {m}
dişlilerin birbirini kavrama oranı {i} [tek]das Eingriffverhältnis {n}
kedi ile köpek gibi devamlı birbirini yemek {allg} wie Hund und Katze leben {allg}