TürkischDeutsch 
Direkte Treffer
Roman {i} das Heftchen {n}
Roman {i} der Roman {m}
Roman {i} der Romane {m}
Roman dilleri ve edebiyatı bilimi {i} die Romanistik {f}
Roman dilleri ve edebiyatı uzmanı {i} [ed]der Romanist {m}
roman edebiyati {i} [ed]die Romanliteratur {f}
Roman halkları ile ilgili {s} romanisch {adj}
roman kahramanı {i} die Gestalt {f}
roman tarzı {i} [ed]die Romanform {f}
roman yazarı {i} der Novellist {m}
roman yazarı {i} der Romancier {m}
roman yazarı {i} der Romanschreiber {m}
roman yazarı {i} die Romanschreiberin {f}
roman yazarı {i} der Romanschriftsteller {m}
roman yazarı {i} die Romanschriftstellerin {f}
roman yazmak {allg} Prosa schreiben {allg}
roman {i} der Novellist {m}
roman {i} [ed]der Prosaiker {m}
roman {i} der Prosaist {m}
roman {i} der Romancier {m}
roman {i} der Romanschreiber {m}
roman {i} die Romanschreiberin {f}
roman {i} der Romanschriftsteller {m}
roman {i} die Romanschriftstellerin {f}
romanik kemer {i} [mim]der Rundbogen {m}
romanistik {i} die Romanistik {f}
romans {i} [ed]die Romanze {f}
romantik {s} gefühlvoll {adj}
romantik {i} [ed]der Romantiker {m}
romantik {i} die Romantikerin {f}
romantik {a} romantisch {a}
romantik sanat ile ilgili {s} romanisch {adj}
romantik üslup {i} die Romanik {f}
romantizm {i} [ed]die Romantik {f}
romantizm akımı {i} [ed]die Romantik {f}
romantizm ile ilgili {s} [ed]romantisch {adj}
romantizm sanatçısı {i} [ed]der Romantiker {m}
Romanya {i} das Rumänien {n}
Romanya ile ilgili {s} rumänisch {adj}
Romanya'ya ait {s} rumänisch {adj}
Romanyalı {i} der Rumäne {m}
Indirekte Treffer
adi roman {i} der Schundroman {m}
basit roman {i} der Kolportageroman {m}
bir döneme ait ahlaki kuralları ve yaşama tarzını açıklayan roman {i} der Sittenroman {m}
cinayet ve kan dolu roman {allg} blutrünstiger Roman {allg}
çizgi resimli roman {i} der Comic {m}
çizgi roman {i} der Comic {m}
çizgi roman {ç} die Comicstrips {pl}
değersiz roman {i} der Kolportageroman {m}
deniz kazası sonrası bir adada yalnız yaşayan insanların yaşamını konu eden roman {i} die Robinsonade {f}
edebi değeri olmayan sıradan roman veya hikaye {i} die Unterhaltungsliteratur {f}
gerçek olay veya kişilerin örtülü biçimde nitelendirildiği roman türü {i} der Schlüsselroman {m}
kısa roman {i} [ed]die Skizze {f}
mektup şeklinde roman {i} der Briefroman {m}
mektuplardan hazırlanmış roman {i} der Briefroman {m}
olağanüstü bir roman {allg} ein fantastischer Roman {allg}
özlü kısa roman {i} die Novelle {f}
polisiye roman {i} der Kriminalroman {m}
polisiye roman {i} der Krimi {m}
Roman dilleri ve edebiyatı bilimi {i} die Romanistik {f}
Roman dilleri ve edebiyatı uzmanı {i} [ed]der Romanist {m}
roman edebiyati {i} [ed]die Romanliteratur {f}
Roman halkları ile ilgili {s} romanisch {adj}
roman kahramanı {i} die Gestalt {f}
roman tarzı {i} [ed]die Romanform {f}
roman yazarı {i} der Romanschreiber {m}
roman yazarı {i} der Romancier {m}
roman yazarı {i} die Romanschriftstellerin {f}
roman yazarı {i} der Novellist {m}
roman yazarı {i} der Romanschriftsteller {m}
roman yazarı {i} die Romanschreiberin {f}
roman yazmak {allg} Prosa schreiben {allg}
tefrika roman {i} der Fortsetzungsroman {m}
ucuz ve basit roman {i} der Groschenroman {m}
ucuz ve basit roman {i} das Groschenheft {n}
ütopik roman {i} der Zukunftsroman {m}