TürkischDeutsch 
Direkte Treffer
bilim {i} das Können {n}
bilim {i} die Kunde {f}
bilim {i} die Wissenschaft {f}
bilim adamı {i} der Gelehrte {m}
bilim adamı {i} der Gelehrter {m}
bilim adamı {i} der Wissenschaftler {m}
bilim adamı {i} die Wissenschaftlerin {f}
bilim adamlarının başka ülkede çalışması {i} der Brain-Drain {m}
bilim alanı {i} die Disziplin {f}
bilim alanı {i} das Wissensgebiet {n}
bilim aşkı {i} der Wissensdrang {m}
bilim aşkı {i} der Wissensdurst {m}
bilim aşkı {i} der Wissenstrieb {m}
bilim dalı {i} die Disziplin {f}
bilim dalı {i} das Fach {n}
bilim dalı {i} das Fachgebiet {n}
bilim danışmanı {i} der Kustode {m}
bilim danışmanı {i} der Kustos {m}
bilim dili {i} der Fachausdruck {m}
bilim dili {i} die Gelehrtensprache {f}
bilim dışı {s} Unwissenschaftlich {adj}
bilim kuramı {i} die Wissenschaftstheorie {f}
bilim kurulu {i} die Akademie {f}
bilim özgürlüğü {i} die Wissenschaftsfreiheit {f}
bilim şubesi {i} die Disziplin {f}
bilim teorisi {i} die Wissenschaftstheorie {f}
bilim ve irfan {allg} Wissenschaft und Bildung {allg}
bilim-kurgu {i} [sin]die Science Fiction {f}
bilim-kurgu romanı {i} der Zukunftsroman {m}
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı {i} [pol]das Ministerium für Wissenschaft, Industrie und Technologie {n}
bilimcilik {i} [fel]der Szientismus {m}
bilimdalı {i} die Fachrichtung {f}
bilimdalı {i} das Studienfach {n}
bilimkurgu {i} die Sciencefiction {f}
bilimkurgu romanı {a} Zukunftsroman {a}
bilimle uğraştığını sanan kişi {i} der Schmalspurwissenschaftler {m}
bilimsel {s} akademisch {adj}
bilimsel {s} wissenschaftlich {adj}
bilimsel açıklama {i} der Kommentar {m}
bilimsel amaçlı araştırmalara uğrayan kişi {i} der Proband {m}
bilimsel amaçlı seyahat {i} die Forschungsreise {f}
bilimsel araştırma {i} die Diatribe {f}
bilimsel araştırma {i} die Observation {f}
bilimsel araştırma {i} die Studie {f}
bilimsel araştırma {i} das Studium {n}
bilimsel araştırma {allg} wissenschaftliche Forschung {allg}
bilimsel araştırma {allg} wissenschaftliche Untersuchung {allg}
bilimsel araştırma merkezi {i} das Observatorium {n}
bilimsel araştırma yapmak {itr} studieren {itr}
bilimsel çalışma {allg} wissenschaftliche Arbeit {allg}
bilimsel danışma kurulu {allg} wissenschaftlicher Beirat {allg}
bilimsel değer {i} das Niveau {n}
bilimsel değeri olmayan kitap yazarı {i} der Kompilator {m}
bilimsel dergi makalesi {ç} die Miszellaneen {pl}
bilimsel dergi makalesi {ç} die Miszellen {pl}
bilimsel doktor ünvanı vermek {v} promovieren {v}
bilimsel eleman {allg} wissenschaftlicher Mitarbeiter {allg}
bilimsel eser {i} die Dissertation {f}
bilimsel görüşme {i} die Kontroverse {f}
bilimsel gözlem {i} die Observation {f}
bilimsel gözlemci {i} der Observator {m}
bilimsel ilerleme {allg} wissenschaftlicher Fortschritt {allg}
bilimsel inceleme {i} die Observation {f}
bilimsel inceleme {i} die Studie {f}
bilimsel inceleme {i} das Studium {n}
bilimsel kavramları açıklayıcı ansiklopedi {i} die Realenzyklopädie {f}
bilimsel kavramları açıklayıcı ansiklopedi {i} das Reallexikon {n}
bilimsel konuşma {i} das Kolloquium {n}
bilimsel kurum {i} das Institut {n}
bilimsel öğretimin temel ilkesi {i} der Lehrsatz {m}
bilimsel olarak doktor ünvanı almak {itr} promovieren {itr}
bilimsel olmayan {s} Unwissenschaftlich {adj}
bilimsel tartışma {i} der Disput {m}
bilimsel tartışma {i} die Disputation {f}
bilimsel tartışma {i} das Kolloquium {n}
bilimsel tartışma {allg} Kontroverse {allg}
bilimsel tartışma {allg} wissenschaftlicher Disput {allg}
bilimsel tarzda ama herkes tarafından da anlaşılır biçimde {s} populärwissenschaftlich {adj}
bilimsel tez {i} der Lehrsatz {m}
bilimsel yazı {i} der Beitrag {m}
Indirekte Treffer
akciğer ve hastalıklarını konu alan bilim dalı {i} die Pneumologie {f}
ana bilim dalı yanında daha önemsiz bir araştırma alanı {i} das Randgebiet {n}
antik yazıtları inceleyen bilim adamı {i} der Epigrafiker {m}
bilim adamı {i} der Gelehrte {m}
bilim adamı {i} die Wissenschaftlerin {f}
bilim adamı {i} der Wissenschaftler {m}
bilim adamı {i} der Gelehrter {m}
bilim adamlarının başka ülkede çalışması {i} der Brain-Drain {m}
bilim alanı {i} die Disziplin {f}
bilim alanı {i} das Wissensgebiet {n}
bilim aşkı {i} der Wissenstrieb {m}
bilim aşkı {i} der Wissensdurst {m}
bilim aşkı {i} der Wissensdrang {m}
bilim dalı {i} das Fachgebiet {n}
bilim dalı {i} das Fach {n}
bilim dalı {i} die Disziplin {f}
bilim danışmanı {i} der Kustos {m}
bilim danışmanı {i} der Kustode {m}
bilim dili {i} die Gelehrtensprache {f}
bilim dili {i} der Fachausdruck {m}
bilim dışı {s} Unwissenschaftlich {adj}
bilim kuramı {i} die Wissenschaftstheorie {f}
bilim kurulu {i} die Akademie {f}
bilim özgürlüğü {i} die Wissenschaftsfreiheit {f}
bilim şubesi {i} die Disziplin {f}
bilim teorisi {i} die Wissenschaftstheorie {f}
bilim ve irfan {allg} Wissenschaft und Bildung {allg}
bilim-kurgu {i} [sin]die Science Fiction {f}
bilim-kurgu romanı {i} der Zukunftsroman {m}
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı {i} [pol]das Ministerium für Wissenschaft, Industrie und Technologie {n}
bir bilim alanı geliştirmek {allg} eine Wissenschaft anbauen {allg}
bir bilim alanında yazılmış eserler {i} die Literatur {f}
bir bilim dalının veya bir kişinin hayatını inceleyen eser {i} die Monografie {f}
bir bilim ya ada uzmanlık dalına ait terminoloji {i} der Fachausdruck {m}
bir meslek ya da bilim dalına ait terminoloji {i} die Fachsprache {f}
bir meslek ya da bilim dalıyla ilgili tüm yayınlar {i} die Fachliteratur {f}
bitki ve hayvanların çevreleri ile olan ilişkilerini inceleyen bilim dalı {i} [bitk]die Ökologie {f}
canlıların vücut yapısını inceleyen bilim dalı {i} die Anatomie {f}
deprem bilim uzmanı {i} [yerb]der Seismologe {m}
dil bilim {i} die Sprachwissenschaft {f}
doğu bilimlerini araştıran bilim adamı {i} der Orientalist {m}
eğit bilim {i} die Pädagogik {f}
eski eserlerin güvenilirliğini inceleyen bilim dalı {i} die Quellenkritik {f}
eski yazıtları inceleyen bilim adamı {i} das Epigraf {n}
fosilleşmiş hayvanları inceleyen bilim dalı {i} die Paläozoologie {f}
geleceği inceleyen bilim dalı {i} die Futurologie {f}
görme alanını inceleyen bilim dalı {i} [hek]die Optometrie {f}
göz ve göz hastalıkları ile uğraşan bilim dalı {i} die Ophthalmologie {f}
güdüm bilim {i} die Kybernetik {f}
henüz üzerine araştırma yapılmamış bir bilim alanı {i} das Neuland {n}
idrar yolları hastalıkları bilim dalı {i} die Urologie {f}
ışık yasaları ve ışık olaylarını inceleyen bilim {i} [fiz]die Optik {f}
kalp ile ilgilenen bilim dalı {i} die Kardiologie {f}
katmanları inceleyen bilim dalı {i} [yerb]die Stratigrafie {f}
kilise ileri gelenlerinin yaşamlarını inceleyen bilim {i} die Patristik {f}
kilise ileri gelenlerinin yaşamlarını inceleyen bilim {i} die Patrologis {f}
köken bilim {i} die Etymologie {f}
mevsimlerin canlılar üzerindeki etkisini araştıran bilim dalı {i} die Phänologie {f}
parçalanmış katmanların birbirleriyle olan bağlantıları ve bunu inceleyen bilim {i} [yerb]die Tektonik {f}
psikoloji kurallarıyla açıklanamayan düşünce aktarımlarını ve doğa dışı olayları inceleyen bilim dalı {i} die Parapsychologie {f}
sahte bilim adamı {i} der Schmalspurwissenschaftler {m}
şarap yapımını ve saklanmasını inceleyen bilim dalı {i} die Önologie {f}
soğuğun canlı üzerindeki etkilerini ve canlıların soğuğa karşı davranışlarını inceleyen bilim dalı {i} die Kryobiologie {f}
soy oluşumunu inceleyen bilim {i} die Phylogenetik {f}
sözcüklerin kökenini araştıran bilim {i} [dilb]die Etymologie {f}
suç bilim {i} die Kriminologie {f}
suçtan mağdur olanları inceleyen bilim dalı {i} die Viktimologie {f}
temel bilim {i} die Grundwissenschaft {f}
tümör oluşumlarla ilgili bilim dalı {i} die Onkologie {f}
uzayda hayat araştırması yapan bilim dalı {i} die Kosmobiologie {f}
vücut anatomisini inceleyen bilim dalı {i} die Somatologie {f}