DeutschTürkisch 
Direkte Treffer
die Sprache {f} dil {i}
die Sprache {f} konuşma {i}
die Sprache {f} konuşma biçimi {i}
die Sprache {f} konuşma yeteneği {i}
die Sprache {f} lisan {i}
die Sprache {f} sözel ifade {i}
die Sprache {f} üslup {i}
die Sprachebene {f} dil düzeyi {i}
die Spracheigenheit {f} dil özelliği {i}
die Spracheinheit {f} dil birliği {i}
das Sprachengesetz {n} resmi dilin kullanılması hakkında yasa {i}
die Sprachenschule {f} dil okulu {i}
die Sprachenschule {f} lisan okulu {i}
die Sprachentwicklung {f} dil gelişimi {i}
der Spracherwerb {m} anadilini öğrenme {i}
der Spracherwerb {m} [Sprachw]dil edinimi {i}
Indirekte Treffer
der agglutinierende Sprache {nom} [Sprachw]eklemeli dil {i}
analytische Sprache {allg} çözümleyici dil {allg}
beredte Sprache {allg} belagat {allg}
bilderreiche Sprache {allg} deyimlerle birlikte anlatım tarzı {allg}
chinesische Sprache {allg} Çince {allg}
chinesische Sprache {allg} Çin dili {allg}
die deutsche Sprache {allg} Alman dili {allg}
eine harte Sprache führen {allg} sert bir dil kullanmak {allg}
es hat ihm die Sprache verschlagen {allg} küçük dilini yutttu {allg}
estnische Sprache {allg} Eston dili {allg}
estnische Sprache {allg} Estce {allg}
finnische Sprache {allg} Fin dili {allg}
flämische Sprache {allg} Flaman dili {allg}
formale Sprache {allg} kullanım dili {allg}
formale Sprache {allg} biçimsel dil {allg}
geschriebene Sprache {allg} yazı dili {allg}
Heraus mit der Sprache {allg} söyle bakalım! {allg}
Heraus mit der Sprache {allg} çıkar ağzındaki baklayı! {allg}
Heraus mit der Sprache {allg} söyle! {allg}
in Türkischer Sprache {allg} Türkçe {allg}
in welcher Sprache? {s*be} [Sprachw]Nece? {s*be}
iranische Sprache {allg} İranca {allg}
iranische Sprache {allg} Farsça {allg}
japanische Sprache {allg} Japonca {allg}
jemandem die Sprache verschlagen {v} şaşkınlıktan dili tutulmak {fi}
jemandem die Sprache verschlagen {v} dili tutulmak {fi}
jemandem die Sprache verschlagen {v} birini aptallaştırmak {fi}
kindliche Sprache {allg} çocuksu dil {allg}
kindliche Sprache {allg} çocuksu konuşma {allg}
künstliche Sprache {allg} yapay dil {allg}
kurdische Sprache {allg} Kürtçe {allg}
lasische Sprache {allg} Lazca dili {allg}
lateinische Sprache {allg} Latince {allg}
lebende Sprache {allg} yaşayan dil {allg}
lettische Sprache {allg} Letçe {allg}
litauische Sprache {allg} Litvanya dili {allg}
mit der Sprache nicht herauswollen {allg} konuşmaktan çekinmek {allg}
mit der Sprache nicht herauswollen {allg} sır vermemek {allg}
mit der Sprache nicht herauswollen {allg} sır vermek istememek {allg}
Mongolische Sprache {allg} Moğolca {allg}
Mongolische Sprache {allg} Moğol dili {allg}
problemorientierte Sprache {allg} soruna yönelik dil {allg}
russische Sprache {allg} Rusça {allg}
russische Sprache {allg} Rus dili {allg}
schwedische Sprache {allg} İsveç dili {allg}
spanische Sprache {allg} İspanyol dili {allg}
spanische Sprache {allg} İspanyolca {allg}
türkische Sprache {allg} Türkçe {allg}
türkische Sprache {allg} Türk dili {allg}
usbekische Sprache {allg} Özbekçe {allg}
verfahrensorientierte Sprache {allg} yordama yönelik dil {allg}
verschlüsselte Sprache {allg} şifre dili {allg}
zur Sprache bringen {allg} dile getirmek {allg}
zur Sprache bringen {v} konuyu açmak {v}
zur Sprache bringen {allg} ifade etmek {allg}
zur Sprache kommen {v} konu edilmek {fi}
zur Sprache kommen {v} görüşülmek {fi}
zur Sprache kommen {v} dile getirilmek {fi}
zur Sprache kommen {v} müzakere edilmek {fi}