TürkischDeutsch 
Direkte Treffer
yasal {s} [huk]bündig {adj}
yasal {s} ehehaft {adj}
yasal {s} erlaubt {adj}
yasal {s} gerecht {adj}
yasal {s} gesetzlich {adj}
yasal {s} gesetzmäßig {adj}
yasal {s} gültig {adj}
yasal {a} [huk]juristisch {a}
yasal {s} legal {adj}
yasal {s} legitim {adj}
yasal {a} recht {a}
yasal {s} rechtlich {adj}
yasal {s} rechtmäßig {adj}
yasal {s} rechtsgültig {adj}
yasal {s} rechtskräftig {adj}
yasal bayram günü {allg} gesetzlicher Feiertag {allg}
yasal boşluk {i} die Grauzone {f}
yasal danışma {i} die Rechtsauskunft {f}
yasal denetim {i} die Fachaufsicht {f}
yasal denetim {i} [huk]die Rechtsaufsicht {f}
yasal durum {i} die Gesetzmäßigkeit {f}
yasal durum {i} die Rechtslage {f}
yasal durum {i} der Rechtsstatus {m}
yasal düzenleme {i} die Rechtsanordnung {f}
yasal düzenleme {i} [huk]die Rechtsordnung {f}
yasal düzenlemelerle ilgili bilgi verme {i} die Rechtsbelehrung {f}
yasal evlenebilme {s} ehefähig {adj}
yasal evlilikten doğma {i} [huk]die Ehelichkeit {f}
yasal evlilikten olma {i} [huk]die Ehelichkeit {f}
yasal faiz {allg} gesetzlicher Zins {allg}
yasal gereklilik {i} [huk]die Rechtsverbindlichkeit {f}
yasal hak {i} der Rechtsanspruch {m}
yasal haklarını kullanabilecek durumda kişi {s} [huk]handlungsfähig {adj}
yasal iddia {i} der Rechtsanspruch {m}
yasal ihbar süresi {allg} gesetzliche Kündigungsfrist {allg}
yasal irtifak hakkı {i} die Legalservitut {f}
yasal işlem {i} [huk]der Gesetzlich zulässige Schritt {m}
yasal istek {i} der Rechtsanspruch {m}
yasal iye {allg} rechtmäßiger Eigentümer {allg}
yasal kamulaştırma {i} die Legalenteignung {f}
yasal koşullar {allg} gesetzliche Bedingungen {allg}
yasal koşullar {allg} gesetzliche Vorschriften {allg}
yasal mirasçı {allg} gesetzlicher Erbe {allg}
yasal mirasçı {i} [huk]der Intestaterbe {m}
yasal mirasçılar {allg} gesetzliche Erben {allg}
yasal mülkiyet {allg} rechtmäßiges Eigentum {allg}
yasal olarak {allg} auf dem Gesetzesweg {allg}
yasal olarak {adv} gesetzlich {adv}
yasal olarak evlenmeye uygun {s} ehefähig {adj}
yasal olmama {i} die Widerrechtlichkeit {f}
yasal olmayan {s} außergesetzlich {adj}
yasal olmayan {s} illegitim {adj}
yasal olmayan {i} die Illoyalität {f}
yasal olmayan {s} widerrechtlich {adj}
yasal olmayan bir konuyu yasaların boşluklarından yararlanarak kapatma eylemi {i} die Rechtsverdrehung {f}
yasal oluş {i} [huk]die Gesetzlichkeit {f}
yasal para {i} das Gesetzliches Zahlungsmittel {n}
yasal sağlık sigortası kasası {allg} gesetzliche Krankenkasse {allg}
yasal şart {allg} gesetzliche Bestimmung {allg}
yasal sorumluluk {allg} gesetzliche Haftung {allg}
yasal sosyal güvence primi ödemesi {i} [huk]die Pflichtleistung {f}
yasal süre {allg} gesetzliche Frist {allg}
yasal temlik {i} die Legalzession {f}
yasal temsilci {i} der Gesetzlicher Vertreter {m}
yasal terim {i} die Legaldefinition {f}
yasal varis {i} [huk]der Intestaterbe {m}
yasal ve gerçek açıdan {allg} in rechtlicher und tatsächlicher Hinsicht {allg}
yasal yardım {allg} gesetzliche Unterstützung {allg}
yasal yol {i} der Gesetzesweg {m}
yasal yol {i} [huk]das Rechtsmittel {n}
yasal yol {i} [huk]der Rechtsweg {m}
yasal yollara başvurmak {allg} [huk]Rechtsweg beschreiten {allg}
yasal yönden {s} gesetzmäßig {adj}
yasalar {i} die Gesetzgebung {f}
yasalara aykırı {s} ordnungswidrig {adj}
yasalara aykırı {s} ungesetzlich {adj}
yasalara aykırı {s} unrechtmäßig {adj}
yasalara aykırı {s} widerrechtlich {adj}
yasalara aykırı hareket etme {i} [huk]die Überschreitung {f}
yasalara aykırı hareketlerde bulunmak {v} brechen {v}
Indirekte Treffer
ateşli silahlara ilişkin yasal düzenlemeler {i} das Waffenrecht {n}
azınlıkların yasal hakları {ç} [huk]die Minderheitsrechte {pl}
basılı eserlerin isimlerinin yasal korunması {i} der Titelschutz {m}
devlet yollarına ait tüm yasal düzenlemeler {i} die Wegeordnung {f}
evlilik yapılması için yasal izin {i} der Ehekonsens {m}
evlilikle ilgili yasal konu {i} die Ehesache {f}
mahfuz hisse yasal hakkı {i} der Pflichtteilsrestanspruch {m}
seçimlere ait yasal düzenlemeler {i} [huk]die Wahlordnung {f}
seçimlerin gizli yapılacağına dair yasal düzenleme {i} [huk]das Wahlgeheimnis {n}
seçimlerle ilgili tüm yasal düzenlemeler {i} [huk]das Wahlrecht {n}
tam yasal olmasa da yasak da olmayan alan {i} die Grauzone {f}
telif hakkı yasal koruma süresi {i} [huk]der Schutzfrist {m}
yasal bayram günü {allg} gesetzlicher Feiertag {allg}
yasal boşluk {i} die Grauzone {f}
yasal danışma {i} die Rechtsauskunft {f}
yasal denetim {i} [huk]die Rechtsaufsicht {f}
yasal denetim {i} die Fachaufsicht {f}
yasal durum {i} die Gesetzmäßigkeit {f}
yasal durum {i} der Rechtsstatus {m}
yasal durum {i} die Rechtslage {f}
yasal düzenleme {i} [huk]die Rechtsordnung {f}
yasal düzenleme {i} die Rechtsanordnung {f}
yasal düzenlemelerle ilgili bilgi verme {i} die Rechtsbelehrung {f}
yasal evlenebilme {s} ehefähig {adj}
yasal evlilikten doğma {i} [huk]die Ehelichkeit {f}
yasal evlilikten olma {i} [huk]die Ehelichkeit {f}
yasal faiz {allg} gesetzlicher Zins {allg}
yasal gereklilik {i} [huk]die Rechtsverbindlichkeit {f}
yasal hak {i} der Rechtsanspruch {m}
yasal haklarını kullanabilecek durumda kişi {s} [huk]handlungsfähig {adj}
yasal iddia {i} der Rechtsanspruch {m}
yasal ihbar süresi {allg} gesetzliche Kündigungsfrist {allg}
yasal irtifak hakkı {i} die Legalservitut {f}
yasal işlem {i} [huk]der Gesetzlich zulässige Schritt {m}
yasal istek {i} der Rechtsanspruch {m}
yasal iye {allg} rechtmäßiger Eigentümer {allg}
yasal kamulaştırma {i} die Legalenteignung {f}
yasal koşullar {allg} gesetzliche Vorschriften {allg}
yasal koşullar {allg} gesetzliche Bedingungen {allg}
yasal mirasçı {i} [huk]der Intestaterbe {m}
yasal mirasçı {allg} gesetzlicher Erbe {allg}
yasal mirasçılar {allg} gesetzliche Erben {allg}
yasal mülkiyet {allg} rechtmäßiges Eigentum {allg}
yasal olarak {adv} gesetzlich {adv}
yasal olarak {allg} auf dem Gesetzesweg {allg}
yasal olarak evlenmeye uygun {s} ehefähig {adj}
yasal olmama {i} die Widerrechtlichkeit {f}
yasal olmayan {s} widerrechtlich {adj}
yasal olmayan {i} die Illoyalität {f}
yasal olmayan {s} illegitim {adj}
yasal olmayan {s} außergesetzlich {adj}
yasal olmayan bir konuyu yasaların boşluklarından yararlanarak kapatma eylemi {i} die Rechtsverdrehung {f}
yasal oluş {i} [huk]die Gesetzlichkeit {f}
yasal para {i} das Gesetzliches Zahlungsmittel {n}
yasal sağlık sigortası kasası {allg} gesetzliche Krankenkasse {allg}
yasal şart {allg} gesetzliche Bestimmung {allg}
yasal sorumluluk {allg} gesetzliche Haftung {allg}
yasal sosyal güvence primi ödemesi {i} [huk]die Pflichtleistung {f}
yasal süre {allg} gesetzliche Frist {allg}
yasal temlik {i} die Legalzession {f}
yasal temsilci {i} der Gesetzlicher Vertreter {m}
yasal terim {i} die Legaldefinition {f}
yasal varis {i} [huk]der Intestaterbe {m}
yasal ve gerçek açıdan {allg} in rechtlicher und tatsächlicher Hinsicht {allg}
yasal yardım {allg} gesetzliche Unterstützung {allg}