TürkischDeutsch 
Direkte Treffer
bildirmek {fi} angeben {v}
bildirmek {fi} ankündigen {v}
bildirmek {fi} anmelden {v}
bildirmek {fi} ansagen {v}
bildirmek {fi} anschlagen {v}
bildirmek {fi} anzeigen {v}
bildirmek {fi} ausrichten {v}
bildirmek {fi} äußern {v}
bildirmek {fi} aussprechen {v}
bildirmek {fi} avisieren {v}
bildirmek {v} bedeuten {v}
bildirmek {fi} bekannt geben {v}
bildirmek {fi} bekannt machen {v}
bildirmek {fi} bekanntgeben {v}
bildirmek {fi} bekanntmachen {v}
bildirmek {itr} bekunden {itr}
bildirmek {fi} benachrichtigen {v}
bildirmek {v} berichten {v}
bildirmek {v} besagen {v}
bildirmek {allg} Bescheid geben {allg}
bildirmek {fi} darlegen {v}
bildirmek {fi} deklare {v}
bildirmek {fi} deklarieren {v}
bildirmek {fi} durchgeben {v}
bildirmek {fi} durchsagen {v}
bildirmek {v} eröffnen {v}
bildirmek {allg} offenbaren {allg}
bildirmek {fi} hinterbringen {v}
bildirmek {fi} kundgeben {v}
bildirmek {fi} kündigen {v}
bildirmek {fi} kundmachen {v}
bildirmek {fi} kundtun {v}
bildirmek {fi} mahnen {v}
bildirmek {v} melden {v}
bildirmek {fi} mitteilen {v}
bildirmek {fi} notifizieren {v}
bildirmek {v} sagen {v}
bildirmek {allg} anzeigen {allg}
bildirmek {v} verkünden {v}
bildirmek {v} verkündigen {v}
bildirmek {v} verlautbaren {v}
bildirmek {v} vermelden {v}
bildirmek {allg} zur Kenntnis bringen {allg}
Indirekte Treffer
aklandığını bildirmek {allg} Entlastung erteilen {allg}
alacağı bildirmek {allg} Forderung anmelden {allg}
alındığını bildirmek {v} [tic]bestätigen {v}
ayrılacağını bildirmek {fi} abmelden {v}
ayrıntılı şekilde bildirmek {allg} haarklein berichten {allg}
bir şeyi bildirmek {allg} ankündigen {allg}
bir şeyin alındığını bildirmek {fi} rückmelden {v}
birinden yana olduğunu bildirmek {allg} solidarisch erklären {allg}
birisine bir şeyi bildirmek {allg} zur Kenntnis bringen {allg}
birisine haddini bildirmek {allg} auf die Finger klopfen {allg}
bittiğini bildirmek {fi} kündigen {v}
borçlanmanın feshini bildirmek {fi} Anleihe kündigen {v}
çalarak bildirmek {fi} ausklingeln {v}
çalışma ilişkisinın feshini bildirmek {allg} Arbeitsverhältnis kündigen {allg}
çan çalarak bildirmek {fi} abläuten {v}
çıkış yerine bildirmek {fi} zurückmelden {v}
daha önceden kararlaştırılmış bir ziyarete veya toplantıya gelemeyeceğini bildirmek {fi} absagen {v}
doğru olduğunu bildirmek {v} bestätigen {v}
durumunu bildirmek {allg} etwas von sich hören lassen {allg}
durumunun değişikliğini polise bildirmek {fi} ummelden {v}
feshedeceğini bildirmek {fi} aufsagen {v}
feshedeceğini bildirmek {fi} aufkündigen {v}
feshi bildirmek {allg} Kündigung aussprechen {allg}
feshi yazılı olarak bildirmek {allg} schriftlich kündigen {allg}
feshini bildirmek {fi} kündigen {v}
fikir bildirmek {fi} aussprechen {v}
fiyat bildirmek {v} [tic]quotieren {v}
geçersiz olduğunu bildirmek {v} kündigen {v}
geldiğini bildirmek {allg} zurückmelden {allg}
geldiğini bildirmek {fi} melden {v}
geleceğini bildirmek {allg} ansagen {allg}
görüş bildirmek {fi} äußern {v}
görüşlerini bildirmek {fi} aussprechen {v}
görüşünü bildirmek {fi} Stellung nehmen zu {v}
görüşünü bildirmek {allg} austun {allg}
görüşünü bildirmek {fi} äußern {v}
haddini bildirmek {fi} zurechtweisen {v}