TürkischDeutsch 
Direkte Treffer
kullanma {i} die Anwendung {f}
kullanma {i} [ask]die Aufbietung {f}
kullanma {i} [tic]die Ausbeutung {f}
kullanma {i} die Ausnutzung {f}
kullanma {i} die Ausübung {f}
kullanma {i} die Beanspruchung {f}
kullanma {i} die Bedienung {f}
kullanma {i} die Benutzung {f}
kullanma {i} der Einsatz {m}
kullanma {i} die Führung {f}
kullanma {i} der Gebrauch {m}
kullanma {i} der Genuss {m}
kullanma {i} die Inanspruchnahme {f}
kullanma {i} die Lenkung {f}
kullanma {i} die Nutzung {f}
kullanma {i} die Steuerung {f}
kullanma {i} der Umgang {m}
kullanma {i} die Verwendung {f}
kullanma belgesi {i} die Betriebserlaubnis {f}
kullanma hak olan mal sahibi {allg} verfügungsberechtigter Eigentümer {allg}
kullanma hırsızlığı {i} der Furtum usus {m}
kullanma imkanı {i} die Einsatzmöglichkeit {f}
kullanma izni {i} [mim]die Nutzungsgenehmigung {f}
kullanma karşılığı {i} das Benutzungsentgelt {n}
kullanma kılavuzu {i} der Beipackzettel {m}
kullanma kılavuzu {i} die Betriebsanleitung {f}
kullanma kılavuzu {i} die Gebrauchsanweisung {f}
kullanma mecburiyeti {i} der Benutzungszwang {m}
kullanma mühleti {i} die Nutzungsfrist {f}
kullanma olanağı {i} die Einsatzmöglichkeit {f}
kullanma parası {i} das Benutzungsentgelt {n}
kullanma sonucu aşınma {allg} Abnutzung durch Gebrauch {allg}
kullanma süresi {i} die Nutzungsfrist {f}
kullanma talimatı {i} die Anwendungsvorschrift {f}
kullanma talimatı {i} die Gebrauchsanweisung {f}
kullanma tarifesi {i} die Bedienungsanleitung {f}
kullanma ücreti {i} die Benutzergebühr {f}
kullanma yetkisi {i} die Ausübungsermächtigung {f}
kullanmada kusur {i} die Gebrauchsverletzung {f}
kullanmadan bir kenara bırakmak {v} vergeben {v}
kullanmadan doğan tazminat davası {allg} Klage auf Nutzungsentschädigung {allg}
kullanmadan dolayı yıpranma {allg} Abnutzung durch Gebrauch {allg}
kullanmadan önce çalkalayınız! {allg} vor Gebrauch schütteln {allg}
kullanmak {fi} anwenden {v}
kullanmak {v} applizieren {v}
kullanmak {fi} aufbieten {v}
kullanmak {fi} [tic]ausbeuten {v}
kullanmak {fi} auslasten {v}
kullanmak {fi} ausnützen {v}
kullanmak {fi} ausüben {v}
kullanmak {fi} beanspruchen {v}
kullanmak {v} bedienen {v}
kullanmak {v} behandeln {v}
kullanmak {v} benutzen {v}
kullanmak {fi} benützen {v}
kullanmak {v} brauchen {v}
kullanmak {fi} daransetzen {v}
kullanmak {fi} disponieren {v}
kullanmak {fi} dransetzen {v}
kullanmak {fi} einsetzen {v}
kullanmak {fi} fahren {v}
kullanmak {fi} führen zu {v}
kullanmak {fi} Gebrauch machen {v}
kullanmak {allg} Gebrauch machen von {allg}
kullanmak {v} gebrauchen {v}
kullanmak {fi} handhaben {v}
kullanmak {itr} hantieren {itr}
kullanmak {fi} in Anspruch nehmen {v}
kullanmak {fi} lenken {v}
kullanmak {fi} mit etw hantieren {v}
kullanmak {fi} nutzen {v}
kullanmak {fi} nützen {v}
kullanmak {fi} rauchen {v}
kullanmak {fi} bedienen {v}
kullanmak {fi} steuern {v}
kullanmak {v} üben {v}
kullanmak {fi} umgehen {v}
kullanmak {itr} verwenden {itr}
kullanmak üzere bir şeyi borç verme {i} die Gebrauchsleihe {f}
kullanmamak {v} sparen {v}
Indirekte Treffer
açığa kredi kullanma {i} die Kreditüberziehung {f}
akreditif kullanma {allg} Inanspruchnahme eines Akkreditivs {allg}
akreditif kullanma {i} die Akkreditivinanspruchnahme {f}
alıp kullanma {i} die Anleihe {f}
Almanca kullanma kılavuzu {allg} Bedienungsanleitung in Deutsch {allg}
amaç dışı kullanma {i} die Zweckentfremdung {f}
araba kullanma {i} [yol]das Autofahren {n}
aynı anlamdaki iki farklı sözcüğü peş peşe kullanma {i} die Tautologie {f}
aynı anlamlı iki sözcüğü peş peşe kullanma {i} [dilb]die Wortwiederholung {f}
bile bile kötü amaçlı kullanma {i} der Missbrauch {m}
bilgi ve belge toplayarak daha sonra kullanma {i} die Dokumentation {f}
bir buluşun kullanma hakkının birisine verilmesi {i} das Patent {n}
bir hakkı kullanma {allg} Ausübung eines Rechts {allg}
birlikte kullanma {i} die Mitbenutzung {f}
birlikte oy kullanma hakkı {i} das Mitbestimmungsrecht {n}
bol kullanma {i} der Aufwand {m}
cebir kullanma {i} [huk]die Nötigung {f}
doğal kaynakları kullanma {allg} Erschließung von Bodenschätzen {allg}
dolambaçlı ifade kullanma {ç} die Umschweife {pl}
edim kullanma {allg} Inanspruchnahme von Leistungen {allg}
ehliyetsiz oto kullanma {i} die Schwarzfahrt {f}
eldeki ihtiyatları kullanma yoluyla sermaye arttır {allg} Kapitalerhöhung aus offenen Rücklagen {allg}
emniyeti kötüye kullanma {i} die Untreue {f}
eşanlamlı kelimeleri peş peşe kullanma {i} der Pleonasmus {m}
evde kullanma {i} der Hausgebrauch {m}
gayri menkul kullanma hakkı {i} die Grunddienstbarkeit {f}
genel kullanma {i} die Gesamtsteuerung {f}
gizli oy kullanma {i} die Geheime Wahl {f}
gizli oy kullanma kabini {i} die Wahlzelle {f}
görevi kötüye kullanma {i} der Amtsmissbrauch {m}
görevi kötüye kullanma {i} das Amtsdelikt {n}
görevi kötüye kullanma {i} die Pflichtverletzung {f}
görevi kötüye kullanma {i} das Amtsvergehen {n}
görevini kötüye kullanma suçu {i} das Dienstvergehen {n}
güveni kötüye kullanma {i} die Untreue {f}
güveni kötüye kullanma {i} die Dafraudation {f}
güveni kötüye kullanma {i} die Veruntreuung {f}
güveni kötüye kullanma {i} der Vertrauensbruch {m}
hak kullanma {i} die Rechtsausübung {f}
hurda olarak kullanma {i} die Verschrottung {f}
içkili araba kullanma {allg} Trunkenheit am Steuer {allg}
ihtiyat kullanma {allg} Inanspruchnahme der Rücklagen {allg}
iki eli kullanma {s} beidhändig {adj}
iktidarı kötüye kullanma {i} der Machtmissbrauch {m}
ilaçlari ihtiyacindan fazla dozda kullanma {i} der Drogenmissbrauch {m}
inançları kötüye kullanma {i} [huk]die Untreue {f}
kaba kuvvet kullanma eğilimi {i} die Gewaltbereitschaft {f}
kalem kullanma tarzı {i} der Duktus {m}
kanuna aykırı kullanma {allg} widerrechtlicher Gebrauch {allg}
kapasiteyi kullanma {i} die Auslastung {f}
kelimeleri ve cümleleri anlaşılmaz şekilde kullanma şeklindeki konuşma bozukluğu {i} die Paraphasie {f}
kendi çıkarı için kullanma {i} die Ausnützung {f}
kendi çıkarı için kullanma {i} die Ausnutzung {f}
kötüye kullanma {i} der Amtsmissbrauch {m}
kötüye kullanma {allg} missbräuchliche Benutzung {allg}
kötüye kullanma {i} der Missbrauch {m}
kredi kullanma {allg} Inanspruchnahme eines Kredits {allg}
kredi kullanma haddi {i} der Kreditspielraum {m}
krediyi kötüye kullanma {i} der Kreditmissbrauch {m}
kullanma belgesi {i} die Betriebserlaubnis {f}
kullanma hak olan mal sahibi {allg} verfügungsberechtigter Eigentümer {allg}
kullanma hırsızlığı {i} der Furtum usus {m}