TürkischDeutsch 
Direkte Treffer
Almanca {allg} auf Deutsch {allg}
Almanca {i} das Deutsch {n}
Almanca {i} das Deutsche {n}
Almanca bilgisi {i} die Deutschkentnisse {f}
Almanca bilmek {allg} Deutsch können {allg}
Almanca dilbilgisi {allg} [dilb]Deutsche Grammatik {allg}
Almanca dilinde {allg} auf Deutsch {allg}
Almanca konuşan {s} deutschsprachig {adj}
Almanca konusmak {fi} deutsch sprechen {v}
Almanca konuşmak {fi} deutsch sprechen {v}
Almanca konuşulan ülkeler {allg} deutschsprachige Länder {allg}
Almanca kullanma kılavuzu {allg} Bedienungsanleitung in Deutsch {allg}
Almanca kursu {i} der Deutschkurs {m}
Almanca öğretmek {allg} Deutsch lehren {allg}
Almanca öğretmeni {i} der Deutschlehrer {m}
Almanca öğretmenliği {tnz} Lehramt Deutsch {oA}
Almanca olarak {allg} auf Deutsch {allg}
Almanca sesletim {i} das Deutsche {n}
Almanca telaffuz {i} das Deutsche {n}
Almanca yazılı {s} deutschsprachig {adj}
Almanca-Türkçe sözlük {i} das Deutsch-Türkisch Wörterbuch {n}
Almancada ünlü uyumu {i} [dilb]die Brechung {f}
Almancalaştırma {i} die Eindeutschung {f}
Almancalaştırma {i} die Verdeutschung {f}
Almancalaştırmak {v} verdeutschen {v}
Almancanın konuşulduğu {s} deutschsprachig {adj}
Almanca {allg} auf Deutsch {allg}
Almancaya çevirme {i} die Eindeutschung {f}
Almancaya çevirmek {fi} eindeutschen {v}
Indirekte Treffer
Almanca bilgisi {i} die Deutschkentnisse {f}
Almanca bilmek {allg} Deutsch können {allg}
Almanca dilbilgisi {allg} [dilb]Deutsche Grammatik {allg}
Almanca dilinde {allg} auf Deutsch {allg}
Almanca konuşan {s} deutschsprachig {adj}
Almanca konusmak {fi} deutsch sprechen {v}
Almanca konuşmak {fi} deutsch sprechen {v}
Almanca konuşulan ülkeler {allg} deutschsprachige Länder {allg}
Almanca kullanma kılavuzu {allg} Bedienungsanleitung in Deutsch {allg}
Almanca kursu {i} der Deutschkurs {m}
Almanca öğretmek {allg} Deutsch lehren {allg}
Almanca öğretmeni {i} der Deutschlehrer {m}
Almanca öğretmenliği {tnz} Lehramt Deutsch {oA}
Almanca olarak {allg} auf Deutsch {allg}
Almanca sesletim {i} das Deutsche {n}
Almanca telaffuz {i} das Deutsche {n}
Almanca yazılı {s} deutschsprachig {adj}
Almanca-Türkçe sözlük {i} das Deutsch-Türkisch Wörterbuch {n}
anlaşılır şekilde Almanca {allg} auf gut Deutsch {allg}
birisine Almanca öğretmek {allg} Deutsch lehren {allg}
burada Almanca konuşulur {allg} hier wird Deutsch gesprochen {allg}
cansız Almanca {i} das Papierdeutsch {n}
edebi Almanca {i} das Schriftdeutsch {n}
esas Almanca {s} urdeutsch {adj}
eski yüksek Almanca {i} das Althochdeutsch {n}
harfinin Almanca adı {i} das Ypsilon "Y" {n}
İsviçre'nin Almanca konuşan bölgesi ile ilgili {s} deutschschweizerisch {adj}
İsviçre'nin Almanca konuşulan bölgesi {allg} die deutsche Schweiz {allg}
Kuzey Almanca ağzı ile yazılmış {s} niederdeutsch {adj}
mükemmel Almanca {allg} perfekt deutsch {allg}
orta yüksek Almanca dönemine ait {s} mittelhochdeutsch {adj}
öz Almanca {s} urdeutsch {adj}
ruhsuz Almanca {i} das Papierdeutsch {n}
şivesiz Almanca {i} das Hochdeutsch {n}
standart Almanca {allg} Hochdeutsch {allg}
Türkçe Almanca sözlük {i} [dilb]Türkisch-Deutsch Wörterbuch {nom}
Yahudi ağzıyla Almanca konuşmak {itr} Mauscheln {itr}
yüksek Almanca {i} das Hochdeutsch {n}