TürkischDeutsch 
Direkte Treffer
tarafa ihanet {i} der Parteiverrat {m}
tarafa ihanet {i} die Prävarikation {f}
Indirekte Treffer
aniden karşı tarafa dönmek {allg} herumwerfen {allg}
araçla karşı tarafa götürmek {fi} hinüberfahren {v}
aşağı tarafa {adv} unterwärts {adv}
başka bir tarafa koymak {fi} weglegen {v}
başka tarafa bakmak {fi} wegblicken {v}
başka tarafa dönmek {fi} wegwenden {v}
başka tarafa dönmek {v} abkehren {v}
beri tarafa {adv} herüber {adv}
bir araçla karşı tarafa geçirmek {fi} überfahren {v}
bir tarafa {adv} beiseite {adv}
bir tarafa {adv} beiseits {adv}
bir tarafa bırakmak {fi} beiseite lassen {v}
bir tarafa bırakmak {fi} ausklammern {v}
bir yerden karşı tarafa geçmek {v} überqueren {v}
borçlu tarafa kaydetmek {fi} debitieren {v}
bu tarafa {adv} herüber {adv}
bu tarafa {allg} nach dieser Seite {allg}
bu tarafa {a} herbei {a}
bu tarafa {adv} hierher {adv}
bu tarafa {s} heran {adj}
bu tarafa {adv} herzu {adv}
bu tarafa {s} her {adj}
bu tarafa {adv} herwärts {adv}
bu tarafa atlamak {fi} herüberspringen {v}
bu tarafa atmak {fi} herüberwerfen {v}
bu tarafa bakmak {fi} hierher schauen {v}
bu tarafa bakmak {fi} herübersehen {v}
bu tarafa çekmek {fi} herüberziehen {v}
bu tarafa doğru {adv} hierhin {adv}
bu tarafa doğru {adv} herwärts {adv}
bu tarafa doğru bağırmak {fi} herüberrufen {v}
bu tarafa geçmek {fi} herübersteigen {v}
bu tarafa geçmek istemek {fi} herüberwollen {v}
bu tarafa gelmek {fi} hierher kommen {v}
bu tarafa itmek {fi} hierher schieben {v}
bu tarafa koşmak {fi} herüberlaufen {v}
bu tarafa koşmak {fi} hierher laufen {v}
bu tarafa koymak {fi} hierher stellen {v}
bu tarafa koymak {fi} hierher legen {v}
bu tarafa koymak {fi} herüberstellen {v}
bu tarafa oturtmak {fi} hierher setzen {v}
bu tarafa sürüklemek {fi} hierher schleppen {v}
bu tarafa taşımak {fi} hierher tragen {v}
bu tarafa taşımak {fi} herübertragen {v}
bu tarafa uçmak {fi} herüberfliegen {v}
bu tarafa vermek {fi} herübergeben {v}
dertleri bir tarafa atmak {allg} etwas über Bord werfen {allg}
diğer bir tarafa çevirmek {fi} wegkehren {v}
gözleri başka tarafa çevirmek {fi} wegsehen {v}
her tarafa {adv} umher {adv}
her tarafa {adv} überallhin {adv}
her tarafa {adv} allerseits {adv}
her tarafa yayılmak {allg} weite Kreise ziehen {allg}
karşı tarafa ağır kayıplar verdirmek {v} dezimieren {v}
karşı tarafa fırlatmak {fi} hinüberwerfen {v}
karşı tarafa geçirmek {fi} übersetzen {v}
karşı tarafa geçirmek {fi} überholen {v}
karşı tarafa geçirmek {fi} hinüberbringen {v}
karşı tarafa geçme {i} der Übertritt {m}
karşı tarafa geçmek {fi} überwechseln {v}
karşı tarafa geçmek {fi} Übertreten {v}
karşı tarafa geçmek {fi} überlaufen {v}
karşı tarafa geçmesine izin vermek {fi} hinüberlassen {v}
karşı tarafa geçmesini istemek {fi} hinüberbemühen {v}
karşı tarafa götürmek {fi} hinüberführen {v}
karşı tarafa verilen yazılı cevap {i} die Gegenschrift {f}
ne tarafa? {adv} wohin {adv}
o tarafa {tan.} dorthin {Art.}
o tarafa {adv} wohin {adv}
o tarafa {adv} hin {adv}
o tarafa doğru {adv} dahin {adv}
öbür tarafa {s} hinüber {adj}
öbür tarafa atmak {fi} hinüberwerfen {v}
öbür tarafa geçebilmek {fi} hinüberkönnen {v}
öbür tarafa geçmesine yardım etmek {fi} hinüberhelfen {v}
öbür tarafa gitmek {fi} dahingehen {v}
öbür tarafa göçmek {fi} dahinfahren {v}
öte tarafa {s} hinüber {adj}
sağ tarafa {adv} rechtsherum {adv}
sağ tarafa {a} nach rechts {a}