TürkischDeutsch 
Direkte Treffer
yerle bir etmek {allg} dem Erdboden gleich machen {allg}
yerle bir etmek {allg} dem Erdboden gleichmachen {allg}
yerle bir etmek {fi} niederbrennen {v}
yerle bir etmek {fi} niederdrücken {v}
yerle bir etmek {fi} [bas]umbrechen {v}
yerle bir etmek {v} verwüsten {v}
yerle bir etmek {fi} wegreißen {v}
yerle bir etmek {v} zerbrochen {v}
yerle bir etmek {fi} zusammenschlagen {v}
yerle bir etmek {fi} zusammenwerfen {v}
yerle bir olma {i} der Verfall {m}
yerle bir olma {i} der Zusammensturz {m}
yerle bir olmak {fi} einfallen {v}
yerle bir olmak {itr} verfallen {itr}
yerle bir olmak {fi} zusammenfallen {v}
yerle bir olmak {fi} zusammenkrachen {v}
yerle bir olmak {fi} zusammenstürzen {v}
yerle ilgili {allg} räumlich {allg}
yerlerde sürünmek {allg} auf allen vieren gehen {allg}
yerlerde sürünmek {allg} auf allen vieren kriechen {allg}
yerlerde sürünmek {fi} herumfahren {v}
yerlerde sürünmek {fi} herumliegen {v}
yerlere kapanarak {s} fußfällig {adj}
yerleri elektrikli süpürge ile temizlemek {fi} Staub saugen {v}
yerleri silmek {allg} den Boden wischen {allg}
yerlerinden oynatmak {fi} aufstöbern {v}
yerleşik {adv} alteingesessen {adv}
yerleşik {a} ansässig {a}
yerleşik {s} konventionell {adj}
yerleşik {s} resident {adj}
yerleşik {s} sesshaft {adj}
yerleşik {s} stationär {adj}
yerleşik enflasyon {allg} tief verwurzelte Inflation {allg}
yerleşik olmak {fi} festwurzeln {v}
yerleşim {fi} ansiedeln {v}
yerleşim {i} die Besiedlung {f}
yerleşim {i} die Einbettung {f}
yerleşim alanı {i} die Ansiedlungsfläche {f}
yerleşim alanı {i} das Ansiedlungsgelände {n}
yerleşim alanı {i} der Wohnbezirk {m}
yerleşim alanı haline getirmek {v} urbanisieren {v}
yerleşim birimi {i} die Ortschaft {f}
yerleşim bölgesi {i} das Ansiedlungsgelände {n}
yerleşim bölgesi {i} die Stadtrandsiedlung {f}
yerleşim merkezlerinin çözülmesi {i} die Zersiedlung {f}
yerleşim planı {i} der Aufstellungsplan {m}
yerleşim yeri {i} die Ansiedlung {f}
yerleşim yeri {i} die Niederlassung {f}
yerleşim yeri {i} die Siedlung {f}
yerleşim yeri adı araştırması {i} die Toponomastik {f}
yerleşim yeri adları {i} die Toponymie {f}
yerleşim yeri adları bilimi {i} die Toponymik {f}
yerleşim yeri belgesi {i} die Meldebestätigung {f}
yerleşim yeri belgesi {i} die Meldebescheinigung {f}
yerleşim yeri ve diğer adres belgesi {i} die Meldebestätigung {f}
yerleşim yerlerini araştıran arkeoloji dalı {i} die Siedlungsarchäologie {f}
yerleşime açmak {v} urbanisieren {v}
yerleşime uygun yer {i} der Wohnraum {m}
yerleşke {i} [coğ]der Campus {m}
yerleşme {fi} ansiedeln {v}
yerleşme {i} die Ansiedlung {f}
yerleşme {i} die Einbettung {f}
yerleşme {i} die Einbürgerung {f}
yerleşme {i} die Festsetzung {f}
yerleşme {i} die Niederlassung {f}
yerleşme {i} die Verwurzelung {f}
yerleşme bölgesi {i} der Wirtschaftsstandort {m}
yerleşme hakkı {i} die Wohnberechtigung {f}
yerleşme izni {i} die Niederlassungserlaubnis {f}
yerleşme özgürlüğü {i} die Niederlassungsfreiheit {f}
yerleşme tabakası {allg} [yerb]Kulturschicht {allg}
yerleşme tabakası {allg} [yerb]Siedlungsschicht {allg}
yerleşme yeri {i} der Aufenthaltsort {m}
yerleşme yeri {i} die Siedlung {f}
yerleşmek {fi} ansiedeln {v}
yerleşmek {allg} Boden gewinnen {allg}
yerleşmek {fi} festwurzeln {v}
yerleşmek {allg} Fuß fassen {allg}
yerleşmek {allg} heimisch werden {allg}
yerleşmek {fi} niederlassen {v}
Indirekte Treffer
bir kaleyi yerle bir etmek {allg} eine Festung schleifen {allg}
bir şeyi yerle bir etmek {allg} in Schutt und Asche legen {allg}
bombalayarak yerle bir etmek {v} zerbomben {v}
fırtına nedeniyle yerle bir olmak {fi} abrasieren {v}
her yeri yerle bir etmek {fi} niederreißen {v}
üçüncü bir yerle ilgili {s} [yerb]tertiär {adj}
yerle bir etmek {allg} dem Erdboden gleichmachen {allg}
yerle bir etmek {v} verwüsten {v}
yerle bir etmek {allg} dem Erdboden gleich machen {allg}
yerle bir etmek {fi} zusammenwerfen {v}
yerle bir etmek {fi} [bas]umbrechen {v}
yerle bir etmek {fi} zusammenschlagen {v}
yerle bir etmek {fi} niederdrücken {v}
yerle bir etmek {v} zerbrochen {v}
yerle bir etmek {fi} niederbrennen {v}
yerle bir etmek {fi} wegreißen {v}
yerle bir olma {i} der Verfall {m}
yerle bir olma {i} der Zusammensturz {m}
yerle bir olmak {fi} zusammenfallen {v}
yerle bir olmak {itr} verfallen {itr}
yerle bir olmak {fi} einfallen {v}
yerle bir olmak {fi} zusammenstürzen {v}
yerle bir olmak {fi} zusammenkrachen {v}
yerle ilgili {allg} räumlich {allg}