TürkischDeutsch 
Direkte Treffer
anlatmak {fi} aufschließen {v}
anlatmak {fi} auftischen {v}
anlatmak {fi} ausdeuten {v}
anlatmak {fi} ausdrücken {v}
anlatmak {fi} auseinander legen {v}
anlatmak {fi} auseinander setzen {v}
anlatmak {fi} ausmachen {v}
anlatmak {fi} ausmalen {v}
anlatmak {v} bedeuten {v}
anlatmak {v} belehren {v}
anlatmak {v} berichten {v}
anlatmak {v} bewusst machen {v}
anlatmak {fi} darlegen {v}
anlatmak {fi} erklären {v}
anlatmak {fi} erläutern {v}
anlatmak {v} erzählen {v}
anlatmak {allg} klar machen {allg}
anlatmak {fi} klar machen {v}
anlatmak {fi} klarlegen {v}
anlatmak {v} sagen {v}
anlatmak {fi} schildern {v}
anlatmak {allg} auseinander setzen {allg}
anlatmak {v} veranschaulichen {v}
anlatmak {v} verbalisieren {v}
anlatmak {v} verbildlichen {v}
anlatmak {v} verständigen {v}
anlatmak {fi} Vorstellen {v}
anlatmak {fi} vortragen {v}
anlatmak {fi} wiedergeben {v}
anlatmak {v} zeigen {v}
Indirekte Treffer
abartarak anlatmak {allg} überall seinen Senf dazugeben {allg}
açık saçık fıkralar anlatmak {itr} sauen {itr}
açık saçık fıkralar anlatmak {itr} sauigeln {itr}
ağlayarak derdini anlatmak {fi} vorjammern {v}
anladığını anlatmak {fi} nacherzählen {v}
ayrıntılı anlatmak {fi} ausformulieren {v}
ayrıntılı olarak anlatmak {fi} breittreten {v}
ayrıntılı olarak anlatmak {fi} ausführen {v}
bakışlarla anlatmak {itr} blicken {itr}
başka sözlerle anlatmak {fi} umschreiben {v}
bir masal anlatmak {allg} ein Märchen erzählen {allg}
bir şeyi bir espriyle anlatmak {allg} mit einem Witz erzählen {allg}
birine hakikati bütün çıplaklığıyla anlatmak {allg} jemandem reinen Wein einschenken {allg}
birisine bir şeyi ilgi çekici şekilde anlatmak {allg} mundgerecht machen {allg}
canlı olarak anlatmak {v} schildern {v}
daha açık bir dille anlatmak {v} umschreiben {v}
daha etraflı anlatmak {allg} näher angeben {allg}
derdini anlatmak {fi} abladen {v}
derdini anlatmak {allg} verständlich machen {allg}
derdini anlatmak {allg} ausreden {allg}
derdini anlatmak {fi} anjammern {v}
detaylarıyla anlatmak {itr} auspacken {itr}
detaylarıyla anlatmak {fi} ausformulieren {v}
detaylarıyla anlatmak {fi} breittreten {v}
dolaylı olarak anlatmak {v} periphrasieren {v}
gerçek olmayanı anlatmak {v} schwindeln {v}
gizli bir sırrı herkese anlatmak {fi} hinausposaunen {v}
gizli şeyleri anlatmak {allg} aus der Schule plaudern {allg}
güvenerek anlatmak {fi} anvertrauen {v}
hikaye anlatmak {allg} etwas zum Besten geben {allg}
hikaye anlatmak {fi} zum besten geben {v}
hikaye anlatmak {fi} eine Geschichte erzählen {v}
hikaye anlatmak {allg} Geschichten erzählen {allg}
hikaye anlatmak {v} fabulieren {v}
işaretle anlatmak {fi} andeuten {v}
masal anlatmak {itr} fabeln {itr}
masal anlatmak {allg} ein Märchen erzählen {allg}
masal anlatmak {v} fabulieren {v}
meramını anlatmak {fi} ausdrücken {v}
mübalağa yaparak anlatmak {fi} ausmalen {v}
okuduktan sonra anlatmak {fi} nacherzählen {v}
ona buna anlatmak {fi} herumerzählen {v}
örneklerle anlatmak {v} exemplifizieren {v}
sağda solda anlatmak {fi} herumerzählen {v}
tafsilatlı anlatmak {fi} ausformulieren {v}
tekrar anlatmak {fi} wiedererzählen {v}
tüm detaylarıyla anlatmak {v} verhackstücken {v}
tüm detaylarıyla anlatmak {v} präzisieren {v}
uydurma şeyler anlatmak {allg} Lügen auftischen {allg}
yalan söyleyerek anlatmak {allg} überall seinen Senf dazugeben {allg}