TürkischDeutsch 
Direkte Treffer
yasama {s} [huk]gesetzgebend {adj}
yasama {i} die Gesetzgebung {f}
yasama {allg} legislativ {allg}
yaşama {i} das Leben {n}
yaşama alanı {i} der Lebensbereich {m}
yaşama alanı {i} der Lebensraum {m}
yaşama arzusu {i} die Lebenswille {f}
yaşama aykırı düşen {s} lebensfremd {adj}
yaşama bağlılık {i} die Lebenskraft {f}
yaşama biçimi {i} der Lebensstil {m}
yasama dönemi {i} [pol]die Legislaturperiode {f}
yaşama durumunda hayat sigortası {allg} Lebensversicherung auf den Erlebensfall {allg}
yaşama duygusu {i} das Lebensgefühl {n}
yasama erki {i} die Gesetzgebende Gewalt {f}
yasama erki {i} die Legislative {f}
yaşama gücü vermek {itr} vitalisieren {itr}
yaşama gücüne sahip {s} lebensfähig {adj}
yaşama gücüne sahip {i} die Lebensfähigkeit {f}
yaşama hakkı {i} die Daseinsberechtigung {f}
yaşama hakkı {i} die Existenzberechtigung {f}
yaşama içgüdüsü {i} der Selbsterhaltungstrieb {m}
yasama ile ilgili {s} legislativ {adj}
yaşama isteği {i} die Lebenswille {f}
yasama kurulu {allg} gesetzgebende Versammlung {allg}
yaşama kuvveti {i} die Lebenskraft {f}
yasama meclisi {allg} gesetzgebender Körper {allg}
yasama meclisi {i} die Legislative {f}
yaşama mücadelesi {i} der Lebenskampf {m}
yaşama mücadelesini beceren kişi {i} der Lebenskünstler {m}
yaşama müddeti {i} die Lebenszeit {f}
yasama organı {allg} gesetzgebende Körperschaft {allg}
yasama organı {i} [anat]das Organ {n}
yasama organları {ç} [huk]die rechtsprechende Organe {pl}
yaşama ruhu {allg} Lebensgeister {allg}
yaşama sevinci {i} die Lebensfreude {f}
yaşama sevinci {allg} Lebensgeister {allg}
yaşama süresi {i} die Lebenszeit {f}
yaşama tarzı {i} die Lebensweise {f}
yaşama uğraşı {i} der Lebenskampf {m}
yaşama ümidi kalmamak {fi} aufgeben {v}
yaşama veda etmek {allg} aus dem Leben scheiden {allg}
yaşama yeteneği {i} die Lebensfähigkeit {f}
yasama yetkisi {i} [huk]die Gesetzgebende Gewalt {f}
yasama yetkisi {i} die Gesetzgebungszuständigkeit {f}
yasama yetkisi {i} die Legislative {f}
yaşamak {fi} durchleben {v}
yaşamak {fi} erfahren {v}
yaşamak {v} erleben {v}
yaşamak {itr} existieren {itr}
yaşamak {v} führen zu {v}
yaşamak {itr} Leben {itr}
yaşamak {fi} mitmachen {v}
yaşamak {itr} sitzen {itr}
yaşamak {v} verbringen {v}
yaşamak {itr} weben {itr}
yaşamaktan bıkmış {s} lebensmüde {adj}
yaşamaktan mutlu {s} lebensfroh {adj}
yaşamaktan mutluluk duyan {s} lebensbejahend {adj}
yaşamaktan zevk almak {fi} ausleben {v}
yasamalı {a} gesetzgebend {a}
yaşamanın zevkine varmak {fi} austoben {v}
yaşamasını bilmek {allg} zu leben verstehen {allg}
yaşamaya değer {s} lebenswert {adj}
yaşamaya devam etmek {fi} fortleben {v}
yaşamaya devam etmek {fi} weiterleben {v}
yasamaya ilişkin {s} legislativ {adj}
yaşamaya yetenekli {a} lebensfähig {a}
Indirekte Treffer
aile içinde yaşama {i} der Familienanschluss {m}
apartmanda yaşama kültürü {i} die Wohnkultur {f}
ayrı yasama {i} das Getrenntleben {n}
belirli bir özelliği veya yaşama biçimini sergileyen resim türü {i} das Sittenbild {n}
belli bir biçimde yaşama tarzı olan {s} situiert {adj}
beraber yaşama {i} die Koexistenz {f}
bilincini yitirmiş bir hastanın tekrar yaşama dönd {i} die Reanimation {f}
bir arada yaşama kültürü {i} die Wohnkultur {f}
bir araya yaşama {i} das Auskommen {n}
bir döneme ait ahlaki kuralları ve yaşama tarzını açıklayan roman {i} der Sittenroman {m}
birbirine zıt iki hayat yaşama biçimi {i} das Doppelleben {n}
birlikte yaşama {i} der Umgang {m}
birlikte yaşama biçimini savunan topluluk {i} die Kommune {f}
evlenmeden birlikte yaşama {i} die Nichteheliche Lebensgemeinschaft {f}
evli olmadan birlikte yaşama {i} das Konkubinat {n}
evli yaşama {i} die Ehegemeinschaft {f}
federal yasama yetkisi {i} die Bundesgesetzgebung {f}
hayattan zevk alarak yaşama {i} das Savoir-vivre {n}
insandan kaynaklanan kötü etkiler nedeniyle doğal yaşama alanını terk etmek zorunda kalan bitki veya hayvan {ç} die Kulturflüchter {pl}
istemlerine göre yaşama özgürlüğü {i} die Willensfreiheit {f}
karavanda yaşama {i} das Caravaning {n}
kendi ilkeleriyle yaşama {i} das Eigenleben {n}
keyif içinde yaşama {i} die Prasserei {f}
keyif içinde yaşama {i} die Beschaulichkeit {f}
kırlık yaşama ait {s} idyllisch {adj}
meclis yasama yılı {i} das Parlamentsjahr {n}
münhasır yasama yetkisi {i} die Ausschließliche Gesetzgebung {f}
mütevazi yaşama {i} die Enthaltsamkeit {f}
ortak yaşama {i} [biy]die Symbiose {f}
ortak yaşama durumundaki canlı {i} [biy]der Symbiont {m}
ortak yaşama içinde yaşayan {s} [biy]symbiotisch {adj}
öteki cinsiyetin yaşam stilini benimseyen ve yaşama {i} die Transsexualität {f}
parlamentonun yasama dönemi {i} [pol]die Legislaturperiode {f}
rahat yaşama {i} die Beschaulichkeit {f}
toplu yaşama {i} das Gemeinschaftsleben {n}
toplum içinde yaşama bilgisi {i} die Sozialethik {f}
toplumsal sınıfların yasama ve yönetimde temsil edilebildiği devlet şekli {i} der Ständestaat {m}
yarını düşünmeden yaşama {i} die Prasserei {f}
yasama {allg} legislativ {allg}
yasama {i} die Gesetzgebung {f}
yasama {s} [huk]gesetzgebend {adj}
yaşama alanı {i} der Lebensraum {m}
yaşama alanı {i} der Lebensbereich {m}
yaşama arzusu {i} die Lebenswille {f}
yaşama aykırı düşen {s} lebensfremd {adj}
yaşama bağlılık {i} die Lebenskraft {f}
yaşama biçimi {i} der Lebensstil {m}
yasama dönemi {i} [pol]die Legislaturperiode {f}
yaşama durumunda hayat sigortası {allg} Lebensversicherung auf den Erlebensfall {allg}
yaşama duygusu {i} das Lebensgefühl {n}
yasama erki {i} die Gesetzgebende Gewalt {f}
yasama erki {i} die Legislative {f}
yaşama gücü vermek {itr} vitalisieren {itr}
yaşama gücüne sahip {i} die Lebensfähigkeit {f}
yaşama gücüne sahip {s} lebensfähig {adj}
yaşama hakkı {i} die Existenzberechtigung {f}
yaşama hakkı {i} die Daseinsberechtigung {f}
yaşama içgüdüsü {i} der Selbsterhaltungstrieb {m}
yasama ile ilgili {s} legislativ {adj}
yaşama isteği {i} die Lebenswille {f}
yasama kurulu {allg} gesetzgebende Versammlung {allg}
yaşama kuvveti {i} die Lebenskraft {f}
yasama meclisi {i} die Legislative {f}
yasama meclisi {allg} gesetzgebender Körper {allg}
yaşama mücadelesi {i} der Lebenskampf {m}
yaşama mücadelesini beceren kişi {i} der Lebenskünstler {m}
yaşama müddeti {i} die Lebenszeit {f}
yasama organı {i} [anat]das Organ {n}
yasama organı {allg} gesetzgebende Körperschaft {allg}
yasama organları {ç} [huk]die rechtsprechende Organe {pl}
yaşama ruhu {allg} Lebensgeister {allg}
yaşama sevinci {allg} Lebensgeister {allg}
yaşama sevinci {i} die Lebensfreude {f}
yaşama süresi {i} die Lebenszeit {f}
yaşama tarzı {i} die Lebensweise {f}
yaşama uğraşı {i} der Lebenskampf {m}
yaşama ümidi kalmamak {fi} aufgeben {v}
yaşama veda etmek {allg} aus dem Leben scheiden {allg}
yaşama yeteneği {i} die Lebensfähigkeit {f}