TürkischDeutsch 
Direkte Treffer
kurulu {s} installiert {adj}
kurulu düzenini bozmak {v} verrücken {v}
kurulu olmak {itr} bestehen {itr}
kuruluk {i} die Austrocknung {f}
kuruluk {i} die Dürre {f}
kuruluk {i} die Magerkeit {f}
kuruluk {i} die Trockenheit {f}
kurulum {i} [biliş]der Set-up {m}
kuruluş {i} die Anlage {f}
kuruluş {i} die Anrichtung {f}
kuruluş {i} die Anstalt {f}
kuruluş {i} der Aufbau {m}
kuruluş {i} der Bau {m}
kuruluş {i} die Begründung {f}
kuruluş {i} die Einrichtung {f}
kuruluş {i} die Erbauung {f}
kuruluş {i} die Errichtung {f}
kuruluş {i} die Firma {f}
kuruluş {i} die Fundierung {f}
kuruluş {i} die Gesellschaft {f}
kuruluş {i} die Gründung {f}
kuruluş {i} die Haushaltung {f}
kuruluş {i} das Institut {n}
kuruluş {i} die Institution {f}
kuruluş {i} [biy]die Konstitution {f}
kuruluş {i} die Organisation {f}
kuruluş {i} die Organisierung {f}
kuruluş {i} [tic]das Unternehmen {n}
kuruluş {i} [tic]die Unternehmung {f}
kuruluş {i} das Werk {n}
kuruluş amacı {i} das Bestockungsziel {n}
kuruluş belgesi {i} die Gründungsurkunde {f}
kuruluş bilançosu {i} die Gründungsbilanz {f}
kuruluş çalışanları {i} das Personal {n}
kuruluş envanteri {i} der Anfangsbestand {m}
kuruluş finansmanı {i} die Anfangsfinanzierung {f}
kuruluş finansmanı {i} die Gründungsfinanzierung {f}
kuruluş giderleri {ç} die Anfangskosten {pl}
kuruluş giderleri {ç} die Anlaufkosten {pl}
kuruluş giderleri {ç} die Grundkosten {pl}
kuruluş giderleri {i} der Gründungsaufwand {m}
kuruluş giderleri {ç} die Gründungskosten {pl}
kuruluş halinde şirket {i} die Gründungsgesellschaft {f}
kuruluş halindeki şirket {i} die Vorgesellschaft {f}
kuruluş kaybı {i} der Anlaufverlust {m}
kuruluş kredisi {i} der Anlaufkredit {m}
kuruluş maliyeti {ç} die Anlaufkosten {pl}
kuruluş maliyeti {ç} die Gründungskosten {pl}
kuruluş masrafları {i} der Gründungsaufwand {m}
kuruluş masrafları {ç} die Gründungskosten {pl}
kuruluş serbestisi {i} die Gründungsfreiheit {f}
kuruluş sermayesi {ç} [tic]die Anlagekosten {pl}
kuruluş sermayesi {i} das Anlaufkapital {n}
kuruluş sermayesi {i} [tic]das Dotationskapital {n}
kuruluş sermayesi {i} [tic]das Grundkapital {n}
kuruluş sermayesi {i} das Gründungskapital {n}
kuruluş sözleşmesi {i} der Gründungsvertrag {m}
kuruluş süresi {i} die Anlaufzeit {f}
kuruluş tarihi {i} das Gründungsdatum {n}
kuruluş yeri {i} der Aufstellungsort {m}
kuruluş yeri faktörü {i} [eko]der Standortfaktor {m}
kuruluş yıldönümü {i} das Stiftungsfest {n}
kuruluşlar {ç} die Einrichtungen {pl}
kuruluşların hukuk danışmanı {i} [huk]der Syndikus {m}
Indirekte Treffer
...kurulu {allg} bestehend aus {allg}
ağır ceza mahkemesi kurulu {i} [huk]der Strafsenat {m}
aracılık kurulu {i} der Vermittlungsausschuss {m}
azınlıklardan kurulu devlet {i} der Mosaikstaat {m}
bakanlar kurulu {i} der Kronrat {m}
bakanlar kurulu {i} das Kabinett {n}
bakanlar kurulu {i} das Gesamtministerium {n}
bakanlar kurulu {i} [pol]der Ministerrat {m}
bakanlar kurulu değişikliği {i} die Kabinettsumbildung {f}
bakanlar kurulu kararı {i} der Ministerratsbeschluss {m}
bakanlar kurulu kararı {i} die Ministerialentschließung {f}
bakanlar kurulu kararı {i} der Kabinettsbeschluss {m}
bakanlar kurulu kararnamesi {i} der Ministerratsbeschluss {m}
bakanlar kurulu toplantısı {i} die Kabinettssitzung {f}
banka yönetim kurulu {i} der Bankvorstand {m}
belediye idare kurulu {i} der Gemeindevorstand {m}
bilim kurulu {i} die Akademie {f}
bilimsel danışma kurulu {allg} wissenschaftlicher Beirat {allg}
bölge anayasası kurulu {i} die Kreisverfassung {f}
ceza kurulu {i} der Strafsenat {m}
danışma kurulu {i} der Beirat {m}
danışma kurulu {i} der Rat {m}
danışma kurulu {i} das Konsilium {n}
danışma kurulu {i} der Brain-Trust {m}
danışma kurulu {i} der Beratungsausschuss {m}
danışma kurulu {i} das Beratungsgremium {n}
danışma kurulu komisyonu {allg} beratender Ausschuss {allg}
danışmanlar kurulu {i} der Brain-Trust {m}
danışmanlar kurulu {i} der Beraterstab {m}
delegeler kurulu {i} die Delegation {f}
denetim kurulu {i} das Kontrollamt {n}
denetim kurulu {i} die Inspektion {f}
denetim kurulu {i} der Aufsichtsrat {m}
denetim kurulu başkanı {i} der Aufsichtsratsvorsitzender {m}
denetim kurulu huzur hakları {ç} die Aufsichtsratsvergütungen {pl}
denetim kurulu huzur hakları {ç} die Aufsichtsratstantiemen {pl}
denetim kurulu huzur hakları {ç} die Aufsichtsratsbezüge {pl}
denetim kurulu üyeliği {i} das Aufsichtsratsmandat {n}
denetim kurulu üyesi {i} das Aufsichtsratsmitglied {n}
denetim kurulu üyesi {allg} Mitglied des Aufsichtsrats {allg}
denetleme kurulu {i} das Direktorium {n}
denetleme kurulu {i} der Vorstand {m}
denetleme kurulu {i} [eko]der Aufsichtsrat {m}
denetleme kurulu {i} der Geschäftsführergremium {m}
denetleme kurulu {i} der Lenkungsausschuss {m}
denetleme kurulu {i} der Aufsichtsrat {m}
denetleme kurulu {i} das Führungsgremium {n}
disiplin kurulu {i} der Disziplinarausschuss {m}
disiplin kurulu {i} die Disziplinarkommission {f}
doktorlar kurulu {i} die Konsultation {f}
düzenleme ve denetleme kurulu {i} [eko]die Regulierungs- und Aufsichtsagentur {f}
ekonomi kurulu {i} [pol]der Wirtschaftsrat {m}
eyalet yönetim kurulu {i} der Landesvorstand {m}
federal ticaret kurulu {i} die Bundeshandelskommission {f}
Federal Yönetim Kurulu {i} der Bundesvorstand {m}
gazete yazı kurulu {i} die Redaktion {f}
geçici yönetim kurulu {i} der Notvorstand {m}
güvenlik kurulu {i} der Sicherheitsrat {m}
hakem kurulu {i} [huk]das Schiedsgericht {n}
hakem kurulu kararı {i} [huk]der Schiedsspruch {m}
hakem kurulu üyesi {i} [huk]der Schiedsrichter {m}
hukuk genel kurulu {i} [huk]der Zivilsenat {m}
içtihadı birleştirme kurulu {i} der Plenarausschuss {m}
idare kurulu {i} der Lenkungsausschuss {m}
idare kurulu komisyonu {allg} geschäftsführender Ausschuss {allg}
idare kurulu üyesi {allg} Mitglied des Verwaltungsrats {allg}
uyuşmazlıkları hakem kurulu {i} der Arbeitsschlichtungsausschuss {m}
işçi temsilci kurulu {i} der Betriebsausschuss {m}
karşılık esası üzerine kurulu ortaklık {allg} Gesellschaft auf Gegenseitigkeit {allg}
kendi kendine kefil olan Federal Yönetim Kurulu {allg} selbstschuldnerischer Bundesvorstand {allg}
konuşmacı kurulu {i} der Sprecherausschuss {m}
kredi kurulu {i} der Kreditausschuss {m}
kurulu düzenini bozmak {v} verrücken {v}
kurulu olmak {itr} bestehen {itr}
meslektaşlar kurulu {i} das Kollegium {n}
müdürler kurulu {i} der Generalrat {m}
müdürler kurulu {i} [eko]das Geschäftsführergremium {n}
müdürler kurulu {i} [eko]das Verwaltungsgremium {n}
öğretim kurulu {i} der Lehrkörper {m}