TürkischDeutsch 
Direkte Treffer
ortak {i} der Anteilhaber {m}
ortak {mf} [tic]Beteiligte {mf}
ortak {i} der Beteiligter {m}
ortak {s} gemein {adj}
ortak {s} gemeinsam {adj}
ortak {s} gemeinschaftlich {adj}
ortak {i} der Geschäftsinhaber {m}
ortak {i} der Geschäftsteilhaber {m}
ortak {s} gesellig {adj}
ortak {i} [tic]der Gesellschafter {m}
ortak {i} die Gesellschafterin {f}
ortak {i} der Handelsgesellschafter {m}
ortak {i} das Kollektiv {n}
ortak {s} kommun {adj}
ortak {i} [tic]der Kompagnon {m}
ortak {allg} korrespektiv {allg}
ortak {i} der Mitarbeiter {m}
ortak {i} der Mitbesitzer {m}
ortak {i} die Mitbesitzerin {f}
ortak {fm} Mitbeteiligter {fm}
ortak {i} der Mitinhaber {m}
ortak {i} der Mitunternehmer {m}
ortak {i} die Mitunternehmerin {f}
ortak {i} der Partner {m}
ortak {i} die Partnerin {f}
ortak {s} simultan {adj}
ortak {i} die Sozia {f}
ortak {i} der Sozius {m}
ortak {i} der Teilhaber {m}
ortak {i} die Teilhaberin {f}
ortak almak {fi} dazunehmen {v}
ortak anlaşma {allg} gemeinsamer Vertrag {allg}
ortak araştırma {allg} kollektive Forschung {allg}
ortak banka hesabı {allg} gemeinsames Konto {allg}
ortak bilinç {i} [fel]das Kollektivbewusstsein {n}
ortak bir amaç için bir araya gelen insanlar {i} der Arbeitskreis {m}
ortak borçlu {i} der Mitverpflichteter {m}
ortak çalışma {i} die Mitarbeit {f}
ortak çalışma grubu {i} die Arbeitsgemeinschaft {f}
ortak çalışmak {itr} kooperieren {itr}
ortak cezalandırılan hükümden sonra işlenen suç {i} die Mitbestrafte Nachtat {f}
ortak değer {i} das Leitbild {n}
ortak ders {allg} gemeinsamer Unterricht {allg}
ortak dil {i} die Gemeinsprache {f}
ortak egemenlik {i} das Kondominat {n}
ortak egemenlik {i} das Kondominium {n}
ortak eğitim {i} die Gemeinschaftsschule {f}
ortak eksenli {s} koaxial {adj}
ortak emir {i} [ask]der Gesamtbefehl {m}
ortak etki {i} das Zusammenwirken {n}
ortak etmek {v} assoziieren {v}
ortak etmek {fi} beigesellen {v}
ortak etmek {v} [tic]beteiligen {v}
ortak eylemci {i} der Mittäter {m}
ortak eylemci {i} die Mittäterin {f}
ortak faaliyet {allg} gemeinsames Handeln {allg}
ortak faaliyet {i} das Kompaniegeschäft {n}
ortak faydalanma hakkı {i} [huk]das Gemeindebrauchsrecht {n}
ortak finansman {i} die Gemeinschaftsfinanzierung {f}
ortak finansman {i} die Kofinanzierung {f}
ortak finansman {i} die Mitfinanzierung {f}
ortak girişim {i} [eko]das Beteiligungsgeschäft {n}
ortak girişim {i} die Gelegenheitsgesellschaft {f}
ortak girişim {i} die Gemeinschaftsgründung {f}
ortak girişim {i} das Gemeinschaftsunternehmen {n}
ortak girişim {i} die Interaktion {f}
ortak girişim {i} das Kompaniegeschäft {n}
ortak girişim {i} das Kooperationsvorhaben {n}
ortak girişim firması {i} die Gemeinschaftsfirma {f}
ortak girişimde bulunmak {fi} mitinitiieren {v}
ortak hak sahibi {fm} Mitberechtigter {fm}
ortak hareket eden {i} der Alliierter {m}
ortak hat {allg} gemeinsame Leitung {allg}
ortak his {i} das Gemeinschaftsgefühl {n}
ortak hissedar {i} der Mitaktionär {m}
ortak hukuk {i} [huk]das Gemeinsames Recht {n}
ortak ipotek {i} die Gesamthypothek {f}
ortak işlem {i} das Kompaniegeschäft {n}
ortak işletme {i} der Gemeinschaftsbetrieb {m}
ortak işletme {i} das Gemeinschaftsunternehmen {n}
Indirekte Treffer
aktif ortak {allg} tätiger Gesellschafter {allg}
atom çekirdeğini oluşturan proton ve nötronun ortak adı {i} [fiz]das Nukleon {n}
Avrupa Birliği'nin ortak para birimi {i} der Euro {m}
ayrılan ortak {allg} ausscheidender Gesellschafter {allg}
ayrılan ortak {allg} ausgeschiedener Gesellschafter {allg}
bayan ortak mirasçı {i} die Miterbin {f}
bir firmaya ortak olmak {i} die Einheirat {f}
birinci derecede mesul ortak {allg} vorrangig haftender Gesellschafter {allg}
çalışan ortak {allg} aktiver Teilhaber {allg}
çıkan ortak {allg} ausgeschiedener Gesellschafter {allg}
çıkarılan ortak {allg} ausgeschlossener Gesellschafter {allg}
dolaylı ortak {i} die Mittelbare Besitzerin {f}
dolaylı yoldan ortak {i} der Mittelbarer Besitzer {m}
eski ortak {i} der Altgesellschafter {m}
esnek çalışma saatleri uygulayan işyerinde herkes için ortak olan zaman dilimi {i} die Kernzeit {f}
faal çalışan ortak {allg} tätiger Gesellschafter {allg}
faal ortak {allg} aktiver Teilhaber {allg}
herkese ortak olarak gönderilen yazı {i} [tic]das Rundschreiben {n}
ikinci derecede sorumlu ortak {allg} nachrangig haftender Gesellschafter {allg}
junyor ortak {i} der Juniorpartner {m}
kişisel sahipliği bir kenara bırakıp ortak kullanmayı ve ortak davranışı savunan görüş {i} der Kollektivismus {m}
komandit şirkette sınırsız sorumlu olan ortak {i} [tic]der Komplementär {m}
komandite ortak {allg} persönlich haftender Gesellschafter {allg}
komandite ortak {allg} geschäftsführender Gesellschafter {allg}
komandite ortak {allg} unbeschränkt haftender Gesellschafter {allg}
komandite ortak {allg} tätiger Gesellschafter {allg}
komanditer ortak {allg} stiller Gesellschafter {allg}
kurucu ortak {i} das Gründungsmitglied {n}
mirasta ortak mülkiyet {i} die Miterbschaft {f}
ön derecede mesul ortak {allg} vorrangig haftender Gesellschafter {allg}
ortak almak {fi} dazunehmen {v}
ortak anlaşma {allg} gemeinsamer Vertrag {allg}
ortak araştırma {allg} kollektive Forschung {allg}
ortak banka hesabı {allg} gemeinsames Konto {allg}
ortak bilinç {i} [fel]das Kollektivbewusstsein {n}
ortak bir amaç için bir araya gelen insanlar {i} der Arbeitskreis {m}
ortak borçlu {i} der Mitverpflichteter {m}
ortak çalışma {i} die Mitarbeit {f}
ortak çalışma grubu {i} die Arbeitsgemeinschaft {f}
ortak çalışmak {itr} kooperieren {itr}
ortak cezalandırılan hükümden sonra işlenen suç {i} die Mitbestrafte Nachtat {f}
ortak değer {i} das Leitbild {n}
ortak ders {allg} gemeinsamer Unterricht {allg}
ortak dil {i} die Gemeinsprache {f}
ortak egemenlik {i} das Kondominium {n}
ortak egemenlik {i} das Kondominat {n}
ortak eğitim {i} die Gemeinschaftsschule {f}
ortak eksenli {s} koaxial {adj}
ortak emir {i} [ask]der Gesamtbefehl {m}
ortak etki {i} das Zusammenwirken {n}