TürkischDeutsch 
Direkte Treffer
tekrar {s} abermalig {adj}
tekrar {adv} abermals {adv}
tekrar {i} die Epanalapse {f}
tekrar {s} erneut {adj}
tekrar {s} mehrfach {adj}
tekrar {a} neuerdings {a}
tekrar {allg} noch mal {allg}
tekrar {allg} nochmal {allg}
tekrar {adv} nochmals {adv}
tekrar {önk} re- {prä}
tekrar {i} die Repetition {f}
tekrar {adv} aufs Neue {adv}
tekrar {allg} von Neuem {allg}
tekrar {adv} wieder {adv}
tekrar {i} die Wiederholung {f}
tekrar {adv} wiederum {adv}
tekrar açan {s} [bitk]remontant {adj}
tekrar açılış {i} die Wiedereröffnung {f}
tekrar anlatmak {fi} wiedererzählen {v}
tekrar aşısı {i} [hek]die Wiederholungsimpfung {f}
tekrar ayağa kalkmak {allg} wieder auf die Beine kommen {allg}
tekrar ayıltmak {allg} wieder ins Bewusstsein zurückrufen {allg}
tekrar başkasının eline geçmek {fi} zurückfallen {v}
tekrar başlama {i} der Wiederbeginn {m}
tekrar basma {i} [bas]der Umdruck {m}
tekrar bir araya gelme {i} die Wiedervereinigung {f}
tekrar boyamak {fi} auffärben {v}
tekrar boyamak {fi} Nachfärben {v}
tekrar bulmak {fi} zurückfinden {v}
tekrar çalıstırmak {v} reaktivieren {v}
tekrar canlanma {i} das Wiederaufleben {n}
tekrar canlanmak {fi} aufleben {v}
tekrar çiçek vermek {itr} [bitk]remontieren {itr}
tekrar cilalamak {fi} aufpolieren {v}
tekrar delerek daha da genişletmek {fi} nachbohren {v}
tekrar dersi {i} das Repetitorium {n}
tekrar doldurmak {fi} nachfüllen {v}
Tekrar doldurmak {allg} wiederbefüllen {allg}
tekrar eden kişi {i} der Repetent {m}
tekrar edilebilirlik {i} die Nachvollziehbarkeit {f}
tekrar edilmek {allg} erneuern {allg}
tekrar edilmiş {s} nochmalig {adj}
tekrar elde etme {i} die Wiederbeschaffung {f}
tekrar elde etmek {fi} wiedergewinnen {v}
tekrar ele geçirilme {i} die Wiederergreifung {f}
tekrar eski haline getirme {i} die Reparation {f}
tekrar eski sağlığına kavuşturmak {fi} wiederherstellen {v}
tekrar etkili hale getirmek {v} reaktivieren {v}
tekrar etmek {v} erneuern {v}
tekrar etmek {allg} nachreden {allg}
tekrar etmek {fi} nachplappern {v}
tekrar etmek {fi} nachreden {v}
tekrar etmek {v} wiederholen {v}
tekrar evlenme {i} die Wiederverheiratung {f}
tekrar evlenme kaydı {i} die Wiederverheiratungsklausel {f}
tekrar fethetme {i} [ask]die Zurückeroberung {f}
tekrar fethetmek {fi} [ask]zurückerobern {v}
tekrar gelin {allg} Kommen Sie wieder {allg}
tekrar gelmek {fi} wiederkommen {v}
tekrar girme {i} der Wiedereintritt {m}
tekrar görmek {fi} wiedersehen {v}
tekrar görülen dava {i} [huk]das Wiederaufnahmeverfahren {n}
tekrar görüşmek üzere {allg} auf Wiederschauen {allg}
tekrar gösterime giren film {i} [sin]die Reprise {f}
tekrar gözden geçirme {i} die Nachprüfung {f}
tekrar gözden geçirme {i} die Revision {f}
tekrar gözden geçirmek {fi} durchrechnen {v}
tekrar gözden geçirmek {fi} nachprüfen {v}
tekrar gözden geçirmek {fi} revidieren {v}
tekrar hayat vermek {fi} wiederbeleben {v}
tekrar hesap etmek {fi} nachrechnen {v}
tekrar ilan {i} die Wiederverlautbarung {f}
tekrar işareti {i} [müz]das Wiederholungszeichen {n}
tekrar işleme {i} die Weiterverarbeitung {f}
tekrar işlemek {fi} weiterverarbeiten {v}
tekrar işlenmesi {i} das Recycling {n}
tekrar ısıtmak {fi} aufwärmen {v}
tekrar ısmarlamak {fi} nachbestellen {v}
tekrar kan birikimi {i} der Blutrückstau {m}
tekrar kazanmak {fi} wiederhaben {v}
Indirekte Treffer
atık maddelerin tekrar değerlendirilmesi {i} das Recycling {n}
ayni suçu tekrar işleyen {s} [huk]rückfällig {adj}
aynı şekilde tekrar basmak {allg} [bas]ein Buch nachdrucken {allg}
bilincini yitirmiş bir hastanın tekrar yaşama dönd {i} die Reanimation {f}
bir işi tekrar düzeltmek {fi} gerade biegen {v}
bir şey tekrar düzelir {allg} gibt sich wieder {allg}
bir yere bir şeyi tekrar koymak {fi} nachlegen {v}
birinci enfeksiyonun ardından tekrar enfeksiyona yakalanma {i} die Reinfektion {f}
bükülmüş bir şeyi tekrar düzeltmek {fi} gerade biegen {v}
bulaşığı tekrar yıkamak {fi} nachspülen {v}
çözünme yoluyla çıkan parçaların tekrar birleşmesi {i} [fiz]die Rekombination {f}
defalarca tekrar edilen {s} mehrmalig {adj}
fırında tekrar pişirmek {fi} aufbacken {v}
hastayı daha sonra tekrar kontrol etme {i} die Krankenüberwachung {f}
idrar torbasının tekrar işler hale getirilmesi {i} das Blasentraining {n}
işleri tekrar yoluna koymak {allg} wieder ins Lot bringen {allg}
iyi yıkanmamış olduğundan tekrar yıkamak {fi} nachspülen {v}
kırılmış bir organı tekrar yerine yerleştirme {i} [hek]die Reposition {f}
kısaca tekrar özetleme {i} die Rekapitulation {f}
ne söylemesi gerektiğini sürekli tekrar ederek söylemek {fi} vorkauen {v}
ölçüyü tekrar ölçerek kontrol etmek {fi} nachmessen {v}
özetini çıkararak tekrar etmek {v} rekapitulieren {v}
sıkıcı bir şekilde dersi tekrar çalışmak {fi} [hayb]wiederkäuen {v}
tedavi amacıyla vücuttan çıkarılan organı tekrar takma {i} [hek]die Replentation {f}
tekrar açan {s} [bitk]remontant {adj}
tekrar açılış {i} die Wiedereröffnung {f}
tekrar anlatmak {fi} wiedererzählen {v}
tekrar aşısı {i} [hek]die Wiederholungsimpfung {f}
tekrar ayağa kalkmak {allg} wieder auf die Beine kommen {allg}
tekrar ayıltmak {allg} wieder ins Bewusstsein zurückrufen {allg}
tekrar başkasının eline geçmek {fi} zurückfallen {v}
tekrar başlama {i} der Wiederbeginn {m}
tekrar basma {i} [bas]der Umdruck {m}
tekrar bir araya gelme {i} die Wiedervereinigung {f}
tekrar boyamak {fi} Nachfärben {v}
tekrar boyamak {fi} auffärben {v}
tekrar bulmak {fi} zurückfinden {v}
tekrar çalıstırmak {v} reaktivieren {v}
tekrar canlanma {i} das Wiederaufleben {n}
tekrar canlanmak {fi} aufleben {v}
tekrar çiçek vermek {itr} [bitk]remontieren {itr}
tekrar cilalamak {fi} aufpolieren {v}
tekrar delerek daha da genişletmek {fi} nachbohren {v}
tekrar dersi {i} das Repetitorium {n}
tekrar doldurmak {fi} nachfüllen {v}
Tekrar doldurmak {allg} wiederbefüllen {allg}
tekrar eden kişi {i} der Repetent {m}
tekrar edilebilirlik {i} die Nachvollziehbarkeit {f}
tekrar edilmek {allg} erneuern {allg}
tekrar edilmiş {s} nochmalig {adj}
tekrar elde etme {i} die Wiederbeschaffung {f}
tekrar elde etmek {fi} wiedergewinnen {v}
tekrar ele geçirilme {i} die Wiederergreifung {f}
tekrar eski haline getirme {i} die Reparation {f}
tekrar eski sağlığına kavuşturmak {fi} wiederherstellen {v}
tekrar etkili hale getirmek {v} reaktivieren {v}
tekrar etmek {v} erneuern {v}
tekrar etmek {v} wiederholen {v}
tekrar etmek {fi} nachreden {v}
tekrar etmek {fi} nachplappern {v}
tekrar etmek {allg} nachreden {allg}
tekrar evlenme {i} die Wiederverheiratung {f}
tekrar evlenme kaydı {i} die Wiederverheiratungsklausel {f}
tekrar fethetme {i} [ask]die Zurückeroberung {f}