TürkischDeutsch 
Direkte Treffer
topluluk {i} das Aggregat {n}
topluluk {i} die Community {f}
topluluk {i} das Ensemble {n}
topluluk {i} die Gemeinde {f}
topluluk {i} die Gemeinschaft {f}
topluluk {i} die Gesamtheit {f}
topluluk {i} die Gesellschaft {f}
topluluk {i} die Gruppe {f}
topluluk {i} das Kollektiv {n}
topluluk {i} der Körper {m}
topluluk {i} der Lager {m}
topluluk {i} [ask]der Pulk {m}
topluluk {i} [tiy]die Truppe {f}
topluluk {i} die Versammlung {f}
topluluk {i} die Volksgruppe {f}
topluluk {i} [gökb]die Welt {f}
topluluk {i} [tic]die Zunft {f}
topluluk adı {i} [dilb]das Kollektivum {n}
topluluk adı {i} der Sammelname {m}
topluluk değeri {i} der Gemeinschaftswert {m}
topluluk hukuku {i} [huk]das Gemeinschaftsrecht {n}
topluluk içi {a} innergemeinschaftlich {a}
topluluk ismi {i} das Kollektivum {n}
topluluk ismi {i} der Sammelbegriff {m}
topluluk ismi {i} der Sammelname {m}
topluluk ismi {i} das Sammelname Kollektivum {n}
topluluk malları {ç} die Gemeinschaftswaren {pl}
topluluk markası {i} die Gemeinschaftsmarke {f}
topluluk okulu {i} die Gemeinschaftsschule {f}
topluluk önünde şiir okuma {i} die Rezitation {f}
topluluk önünde şiir okuyan kişi {i} der Rezitator {m}
Indirekte Treffer
belirli kurallar dahilinde yaşayan dini veya siyasi topluluk {i} der Orden {m}
birlikte yaşama biçimini savunan topluluk {i} die Kommune {f}
birlikte yaşayan aynı türden topluluk {i} die Kolonie {f}
genişletilmiş Topluluk {allg} erweiterte Gemeinschaft {allg}
idari topluluk {i} die Verwaltungsgemeinschaft {f}
masa etrafında toplanmış topluluk {i} die Tafelrunde {f}
modern yaşam standartlarında yaşamayan topluluk {i} das Naturvolk {n}
topluluk adı {i} der Sammelname {m}
topluluk adı {i} [dilb]das Kollektivum {n}
topluluk değeri {i} der Gemeinschaftswert {m}
topluluk hukuku {i} [huk]das Gemeinschaftsrecht {n}
topluluk içi {a} innergemeinschaftlich {a}
topluluk ismi {i} das Sammelname Kollektivum {n}
topluluk ismi {i} der Sammelname {m}
topluluk ismi {i} das Kollektivum {n}
topluluk ismi {i} der Sammelbegriff {m}
topluluk malları {ç} die Gemeinschaftswaren {pl}
topluluk markası {i} die Gemeinschaftsmarke {f}
topluluk okulu {i} die Gemeinschaftsschule {f}
topluluk önünde şiir okuma {i} die Rezitation {f}
topluluk önünde şiir okuyan kişi {i} der Rezitator {m}
üçlü topluluk {i} die Triade {f}