TürkischDeutsch 
Direkte Treffer
kazanmak {v} akquirieren {v}
kazanmak {fi} durchkommen {v}
kazanmak {fi} einheimsen {v}
kazanmak {v} erhalten {v}
kazanmak {v} erlangen {v}
kazanmak {v} erobern {v}
kazanmak {fi} erringen {v}
kazanmak {fi} erschließen {v}
kazanmak {v} erwerben {v}
kazanmak {v} erwirtschaften {v}
kazanmak {v} erzielen {v}
kazanmak {allg} Gewinn erzielen {allg}
kazanmak {v} gewinnen {v}
kazanmak {fi} herausschlagen {v}
kazanmak {fi} herauswirtschaften {v}
kazanmak {fi} aneignen {v}
kazanmak {v} verdienen {v}
kazanmak {v} wahren {v}
kazanmak {allg} zu etw kommen {allg}
kazanmak {v} [tic]aquirieren {v}
Indirekte Treffer
arazi kazanmak {allg} Gelände erschließen {allg}
avantaj kazanmak {allg} Vorteile einheimsen {allg}
başarı kazanmak {itr} siegen {itr}
başarı kazanmak {itr} reüssieren {itr}
belirgin özellikler kazanmak {fi} profilieren {v}
bilgi kazanmak {fi} aneignen {v}
bin bir müşkülatla kazanmak {allg} etwas sauer verdienen {allg}
bir bahis kazanmak {allg} eine Wette gewinnen {allg}
birisinin güvenini kazanmak {allg} jds Vertrauen besitzen {allg}
birisinin sevgisini kazanmak {fi} jemandem zuwachsen {v}
çalışarak kazanmak {v} erarbeiten {v}
çok para kazanmak {allg} viel Geld verdienen {allg}
çok para kazanmak {allg} Heidengeld verdienen {allg}
davayı kazanmak {allg} [huk]den Prozess gewinnen {allg}
değer kazanmak {allg} an Wert gewinnen {allg}
deneyim kazanmak {s*be} [ed]Erfahrungen sammeln {s*be}
dilencilik yaparak hayatını kazanmak {fi} durchbetteln {v}
dövüşerek kazanmak {fi} erkämpfen {v}
ek işle para kazanmak {allg} nebenbei verdienen {allg}
ekmeğini kazanmak {allg} seinen Unterhalt verdienen {allg}
ekmeğini kazanmak {allg} sein Brot verdienen {allg}
ekmek parası kazanmak {v} unterhalten {v}
ekmek parasını kazanmak {fi} durchbringen {v}
emekliliği hak kazanmak {allg} in Rente gehen {allg}
geçerlilik kazanmak {fi} in Kraft treten {v}
geçerlilik kazanmak {allg} Gültigkeit erlangen {allg}
gelir kazanmak {allg} Gewinn erzielen {allg}
hak kazanmak {allg} recht bekommen {allg}
hayatını kazanmak {fi} durchwursteln {v}
hayatını kazanmak {fi} durchbringen {v}
hayatını kazanmak {v} bestreiten {v}
hayatını yazarak kazanmak {allg} zusammenschreiben {allg}
itibarını yeniden kazanmak {allg} rehabilitieren {allg}
iyi para kazanmak {allg} gut stehen {allg}
iyi para kazanmak {fi} gut verdienen {v}
madalya kazanmak {fi} herausfahren {v}
mahkemeyi kazanmak {allg} [huk]den Prozess gewinnen {allg}
mücadele ederek kazanmak {v} erstreiten {v}
mülkiyet hakkı kazanmak {allg} Eigentumsrecht erwerben {allg}
müşteri kazanmak {allg} Kunden gewinnen {allg}
müşteri kazanmak {v} akquirieren {v}
müşteri kazanmak {v} werben {v}
müşteri kazanmak için reklam yapmak {allg} Kunden werben {allg}
nafakasını kazanmak {s*be} [Redw.]seinen Lebensunterhalt verdienen {s*be}
nafakasını kazanmak {allg} Auf seine Kosten kommen {allg}
nüfuz kazanmak {allg} Macht gewinnen {allg}
önem kazanmak {s*be} an Gewicht gewinnen {s*be}
önem kazanmak {fi} profilieren {v}
önem kazanmak {allg} an Bedeutung gewinnen {allg}
para kazanmak {allg} Geld verdienen {allg}
para kazanmak {allg} Geld einheimsen {allg}
para kazanmak amacıyla evde yapan kişi {i} der Heimarbeiter {m}
para kazanmak amacıyla evde yapılan {i} die Heimarbeit {f}
piyangoda kazanmak {allg} in der Lotterie gewinnen {allg}
sevgisini kazanmak {fi} lieb gewinnen {v}
sevgisini kazanmak için çabalamak {fi} Umwerben {v}
sınav kazanmak {fi} durchkommen {v}
şöhret kazanmak {allg} einen Namen machen {allg}
şöhret kazanmak {allg} einen Namen machen {allg}
sürüm ve satış pazarı kazanmak {allg} Absatzmarkt erschließen {allg}