TürkischDeutsch 
Direkte Treffer
sosyal {s} gesellig {adj}
sosyal {s} gesellschaftlich {adj}
sosyal {s} soziabel {adj}
sosyal {s} sozial {adj}
sosyal açıdan çevre {i} das Umfeld {n}
sosyal açıdan düşük {s} niedrig {adj}
sosyal açıdan düşük çevre {i} [coğ]die Niederung {f}
sosyal açıdan kendini geliştirmemiş {s} kulturlos {adj}
sosyal ahlak {i} die Sozialethik {f}
sosyal ahlak bilgisi {i} die Sozialethik {f}
sosyal akıcılık {allg} soziale Mobilität {allg}
sosyal altyapı {i} die Infrastruktur {f}
sosyal bakım {allg} soziale Fürsorge {allg}
sosyal bakım dairesi {i} die Fürsorgebehörde {f}
sosyal bakım masrafları {i} der Fürsorgeaufwand {m}
sosyal bakım ödemeleri {ç} die Fürsorgeleistungen {pl}
sosyal bakım yardımları {ç} die Fürsorgeleistungen {pl}
sosyal bilgiler {i} die Sozialkunde {f}
sosyal bilgiler dersi {i} die Sozialkunde {f}
sosyal bilimler {i} die Gesellschaftswissenschaften {f}
sosyal bilimler {ç} die Sozialwissenschaften {pl}
sosyal çalışmacı {i} der Kiezläufer {m}
sosyal çevre {i} die Umwelt {f}
sosyal değişim {s} der soziale Wandel {adj}
sosyal değişim {i} die Umschichtung {f}
sosyal demokasi {i} [pol]die Sozialdemokratie {f}
sosyal demokrat {i} der Sozi {m}
sosyal demokrat {i} [pol]der Sozialdemokrat {m}
sosyal demokrat {s} [pol]sozialdemokratisch {adj}
Sosyal Demokrat Parti {allg} die Sozialdemokratische Partei {allg}
sosyal demokrat parti üyesi {i} [pol]der Sozialdemokrat {m}
sosyal denge {allg} soziales Gleichgewicht {allg}
sosyal devlet {i} der Sozialstaat {m}
sosyal devlet {i} der Wohlfahrtsstaat {m}
sosyal devlet ilkesi {i} das Sozialstaatsprinzip {n}
sosyal devlet sistemi {i} das Sozialsystem {n}
sosyal durum {i} der Rang {m}
sosyal durum {allg} soziale Stellung {allg}
sosyal durum {i} der Stand {m}
sosyal düzen {i} die Gesellschaftsordnung {f}
sosyal eğitmen {i} der Sozialpädagoge {m}
sosyal eğitmen {i} die Sozialpädagogin {f}
sosyal ekonomi {i} die Gemeinwirtschaft {f}
sosyal emeklilik {i} die Sozialrente {f}
sosyal endikasyon {i} die Soziale Indikation {f}
sosyal fark {i} der Rangunterschied {m}
sosyal gelişme {allg} sozialer Aufstieg {allg}
sosyal güvence {i} die Sozialversicherung {f}
sosyal güvenlik destek primi {i} die Sozialversicherung Förderungsbeitrag {f}
sosyal güvenlik destek primi {i} der Förderungsbeitrag zur Sozialversicherung {m}
sosyal güvenlik destek primi {i} der Förderbeitrag zur Sozialversicherung {m}
sosyal güvenlik kanunu {i} das Sozialgesetzbuch {n}
sosyal güvenlik kanunu {i} die Sozialgesetzgebung {f}
sosyal güvenlik kurumu {i} [huk]der Versorgungsträger {m}
Sosyal Güvenlik Kurumu {i} die Anstalt für Soziale Sicherheit {f}
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı {i} [pol]die Direktion der Anstalt für soziale Sicherheit {f}
sosyal güvenlik numarası {i} die Sozialversicherungsnummer {f}
sosyal hareketler {allg} soziale Bewegungen {allg}
sosyal hayat {allg} geselliges Leben {allg}
sosyal hizmet {i} die Sozialleistung {f}
sosyal hizmet hakkı {i} der Soziaileistungsanspruch {m}
sosyal hizmetler {ç} die Sozialpflege {pl}
sosyal hizmetler dairesi {i} Amt für Soziale Dienste {nom}
sosyal hizmetler uzmanı {i} der Sozialarbeiter {m}
sosyal hizmetler uzmanı {i} die Sozialarbeiterin {f}
sosyal hukuk {i} [huk]das Sozialrecht {n}
sosyal huzursuzluk {i} [pol]der Konfliktherd {m}
sosyal idare hukuku {i} [huk]das Sozialverwaltungsrecht {n}
sosyal oranı {i} die Sozialleistungsquote {f}
sosyal işler mahkemesi {i} [huk]das Sozialgericht {n}
sosyal izolasyon {i} [ruhb]die Desozialisation {f}
sosyal kayıtsızlık eğrisi {allg} gesellschaftliche Indifferenzkurve {allg}
sosyal kayıtsızlık eğrisi {allg} volkswirtschaftliche Indifferenzkurve {allg}
sosyal konut {i} die Sozialwohnung {f}
sosyal konut yapımı {i} der Sozialer Wohnungsbau {m}
sosyal kuruluşlar {ç} die Sozialeinrichtungen {pl}
sosyal mahkeme {i} das Sozialgericht {n}
sosyal maliyet {allg} externe Kosten {allg}
sosyal maliyet {ç} die Infrastrukturkosten {pl}
sosyal maliyet {allg} volkswirtschaftliche Kosten {allg}
Indirekte Treffer
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı {i} [pol]das Ministerium für Familie und Sozialpolitik {n}
Alman Sosyal Demokrat Partisi'nin gençlik kolu üyesi {i} der Jungsozialist {m}
Almanya Sosyal Demokrat Partisi {allg} SPD {allg}
Almanya Sosyal Demokrat Partisi {allg} Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) {allg}
alt sosyal sınıf {i} die Unterschicht {f}
alt sosyal sınıfın egemen olduğu toplumsal düzen {i} die Ochlokratie {f}
alt sosyal sınıfın egemen olduğu toplumsal düzene ait {s} ochlokratisch {adj}
Avrupa sosyal şartı {i} die Europäische Sozialcharta {f}
aynı sosyal gruptan {s} ebenbürtig {adj}
aynı sosyal sınıftan {s} ebenbürtig {adj}
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı {i} [pol]das Ministerium für Arbeit und Soziale Sicherheit {n}
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı {allg} Ministerium für Arbeit und Soziales {allg}
devletçe muhtaç çocuklara yapılan sosyal yardım {i} die Kinderfürsorge {f}
ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirme amaçlı kardeş şehir organizasyonu {i} die Städtepartnerschaft {f}
Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Fonu {allg} Fonds für wirtschaftliche und soziale Entwicklung {allg}
ekonomik veya sosyal açıdan birbirine bağlı insanlar {i} die Seilschaft {f}
eyalet sosyal mahkemesi {i} das Landessozialgericht {n}
Federal Almanya Sosyal Sigortalar Dairesi {i} das Bundesversicherungsamt {n}
Federal Almanya Sosyal Sigortalar Kurumu {i} die Bundesversicherungsanstalt {f}
federal sosyal mahkeme {i} das Bundessozialgericht {n}
Federal Sosyal Mahkemesi {i} [huk]das Bundessozialgericht {n}
Federal Sosyal Sigorta Kanunu {i} [huk]die Bundesversicherungsordnung {f}
federal sosyal yardım yasası {i} das Bundessozialhilfegesetz {n}
gençlere sosyal yardım yapan resmi daire {i} das Jugendamt {n}
gençlere verilen sosyal yardım {i} die Jugendhilfe {f}
halkı destekleyici sosyal önlemler {i} [pol]die Sozialpolitik {f}
işçilere ait sosyal sigortalar kurumu {i} die Landesversicherungsanstalt {f}
işverenin işçisi için sosyal kurumlara ödediği maaş eki {ç} die Lohnnebenkosten {pl}
karşılama ve kutlamalar için geçerli sosyal kurallar {i} der Ehrenkodex {m}
küçük sosyal grup {i} die Randgruppe {f}
maden işçileri sosyal sigortalar kurumu {i} die Knappschaftskasse {f}
maden isçileri sosyal sigortası {allg} knappschaftliche Rentenversicherung {allg}
sınıf veya sosyal yapı bakımından uygun düşmeyen evlilik {s} morganatische Ehe {adj}
sosyal açıdan çevre {i} das Umfeld {n}
sosyal açıdan düşük {s} niedrig {adj}
sosyal açıdan düşük çevre {i} [coğ]die Niederung {f}
sosyal açıdan kendini geliştirmemiş {s} kulturlos {adj}
sosyal ahlak {i} die Sozialethik {f}
sosyal ahlak bilgisi {i} die Sozialethik {f}
sosyal akıcılık {allg} soziale Mobilität {allg}
sosyal altyapı {i} die Infrastruktur {f}
sosyal bakım {allg} soziale Fürsorge {allg}
sosyal bakım dairesi {i} die Fürsorgebehörde {f}
sosyal bakım masrafları {i} der Fürsorgeaufwand {m}
sosyal bakım ödemeleri {ç} die Fürsorgeleistungen {pl}
sosyal bakım yardımları {ç} die Fürsorgeleistungen {pl}
sosyal bilgiler {i} die Sozialkunde {f}
sosyal bilgiler dersi {i} die Sozialkunde {f}
sosyal bilimler {ç} die Sozialwissenschaften {pl}
sosyal bilimler {i} die Gesellschaftswissenschaften {f}
sosyal çalışmacı {i} der Kiezläufer {m}
sosyal çevre {i} die Umwelt {f}
sosyal değişim {i} die Umschichtung {f}
sosyal değişim {s} der soziale Wandel {adj}
sosyal demokasi {i} [pol]die Sozialdemokratie {f}
sosyal demokrat {i} [pol]der Sozialdemokrat {m}
sosyal demokrat {i} der Sozi {m}
sosyal demokrat {s} [pol]sozialdemokratisch {adj}
Sosyal Demokrat Parti {allg} die Sozialdemokratische Partei {allg}
sosyal demokrat parti üyesi {i} [pol]der Sozialdemokrat {m}
sosyal denge {allg} soziales Gleichgewicht {allg}
sosyal devlet {i} der Sozialstaat {m}
sosyal devlet {i} der Wohlfahrtsstaat {m}
sosyal devlet ilkesi {i} das Sozialstaatsprinzip {n}
sosyal devlet sistemi {i} das Sozialsystem {n}
sosyal durum {allg} soziale Stellung {allg}
sosyal durum {i} der Rang {m}
sosyal durum {i} der Stand {m}
sosyal düzen {i} die Gesellschaftsordnung {f}
sosyal eğitmen {i} die Sozialpädagogin {f}
sosyal eğitmen {i} der Sozialpädagoge {m}
sosyal ekonomi {i} die Gemeinwirtschaft {f}
sosyal emeklilik {i} die Sozialrente {f}
sosyal endikasyon {i} die Soziale Indikation {f}
sosyal fark {i} der Rangunterschied {m}
sosyal gelişme {allg} sozialer Aufstieg {allg}