TürkischDeutsch 
Direkte Treffer
ilkesiz {s} gesinnungslos {adj}
ilkesiz {s} prinzipienlos {adj}
ilkesizlik {i} die Gesinnungslosigkeit {f}
Indirekte Treffer
açık olma ilkesi {i} das Klarheitsprinzip {n}
anayasa ilkesi {i} der Verfassungsgrundsatz {m}
bağdaşım ilkesi {i} das Kontinuitätsprinzip {n}
başarıya göre ilkesi {i} das Leistungsprinzip {n}
belirlilik ilkesi {i} der Bestimmtheitsgrundsatz {m}
bilimsel öğretimin temel ilkesi {i} der Lehrsatz {m}
bütünlük ilkesi {i} das Ganzheitsprinzip {n}
çift girişli muhasebe ilkesi {allg} [tic]doppeltes Buchführungsprinzip {allg}
eşitlik ilkesi {i} das Gleichheitsprinzip {n}
eşitlik ilkesi {i} der Gleichheitsgrundsatz {m}
genel hukuk ilkesi {i} [huk]der Allgemeiner Rechtsgrundsatz {m}
gizlilik ilkesi {i} [huk]die Vertraulichkeitspflicht {f}
görelilik ilkesi {i} das Relativitätsprinzip {n}
güncellik ilkesi {i} das Aktualitätsprinzip {n}
hukuk devleti ilkesi {i} [huk]das Rechtsstaatsprinzip {n}
hukuk devleti ilkesi {i} [huk]die Rechtsstaatlichkeit {f}
hukuk ilkesi {i} [huk]der Rechtsgrundsatz {m}
mülkilik ilkesi {i} das Territorialitätsprinzip {n}
ödeme gücü ilkesi {allg} Grundsatz der Leistungsfähigkeit {allg}
ödeme gücü ilkesi {i} das Leistungsfähigkeitsprinzip {n}
ödeme gücü ilkesi {allg} Grundsatz der steuerlichen Leistungsfähigkeit {allg}
resmi soruşturma ilkesi {i} das Amtsermittlungsgrundsatz {n}
sahip olunan ödeme gücüne göre vergilendirme ilkesi {allg} Grundsatz der Leistungsfähigkeit {allg}
şahsilik ilkesi {i} das Personalitätsprinzip {n}
sebep olunan zararların tazmin edilmesi ilkesi {i} die Verursachungsprinzip {f}
soğurma ilkesi {i} das Absorptionsprinzip {n}
sosyal devlet ilkesi {i} das Sozialstaatsprinzip {n}
süreklilik ilkesi {i} das Kontinuitätsprinzip {n}
temel araştırma ilkesi {i} der Untersuchungsgrundsatz {m}
tertip ilkesi {i} die Dispositionsmaxime {f}
vergilemede ödeme gücü ilkesi {allg} Grundsatz der steuerlichen Leistungsfähigkeit {allg}