DeutschTürkisch 
Direkte Treffer
die Ehe {f} ayak bağı {i}
die Ehe {f} evlenme {i}
die Ehe {f} evlilik {i}
die Ehe {f} izdivaç {i}
Ehe {prp} -madan önce {öt}
Ehe {prp} -meden önce {öt}
die Ehe {f} nikah {i}
die Eheanbahnung {f} arabuluculuk {i}
die Eheanbahnung {f} çöpçatanlık {i}
die Eheanbahnung {f} evlendirme bürosu {i}
die Eheaufhebung {f} evlenmenin feshi {i}
das Eheband {n} evlenme {i}
das Eheband {n} evlilik bağı {i}
die Eheberatung {f} evlilik hakkında bir uzmana danışma {i}
die Eheberatungsstelle {f} evlilikle ilgili sorunlarda resmi evlilik danışma bürosu {i}
die Ehebescheinigung {f} evlilik cüzdanı {i}
das Ehebett {n} gelin yatağı {i}
das Ehebett {n} zifaf yatağı {i}
ehebrechen {v} zina yapmak {fi}
der Ehebrecher {m} eşini aldatan {i}
der Ehebrecher {m} zani {i}
der Ehebrecher {m} zina işleyen erkek {i}
der Ehebrecher {m} zina yapan {i}
der Ehebrecher {m} zinacı {i}
die Ehebrecherin {f} zaniye {i}
die Ehebrecherin {f} zina işleyen kadın {i}
ehebrecherisch {adj} eşini aldatan {s}
ehebrecherisch {adj} sadakati bozan {s}
ehebrecherisch {allg} zina yapan {allg}
ehebrecherisch {adj} zinakar {s}
ehebrecherische Beziehung {allg} zina ilişkisi {allg}
der Ehebruch {m} eşini aldatma {i}
der Ehebruch {m} eşlerden birinin başkasıyla cinsel ilişki kurması {i}
der Ehebruch {m} sadakati bozma {i}
der Ehebruch {m} zina {i}
Ehebruch begehen {allg} zina yapmak {allg}
der Ehebund {m} evlenme {i}
der Ehebund {m} evlilik {i}
der Ehebund {m} izdivaç {i}
der Ehebund {m} nikah {i}
ehedem {adv} bir zamanlar {adv}
ehedem {adv} eskiden {adv}
ehedem {adv} evvelce {adv}
ehedem {adv} evvelden {adv}
ehedem {adv} vaktiyle {adv}
die Eheerlaubnis {f} evlenme izni {i}
ehefähig {adj} yasal evlenebilme {s}
ehefähig {adj} yasal olarak evlenmeye uygun {s}
die Ehefähigkeit {f} [Jur.]evlenebilme ehliyeti {i}
die Ehefähigkeit {f} evlenme ehliyeti {i}
das Ehefähigkeitszeugnis {n} bekarlık belgesi {i}
das Ehefähigkeitszeugnis {n} evlenebilirlik belgesi {i}
das Ehefähigkeitszeugnis {n} evlenmeye ehliyet belgesi {i}
die Ehefrau {f} aile {i}
die Ehefrau {f} {i}
die Ehefrau {f} evli kadın {i}
die Ehefrau {f} hanım {i}
die Ehefrau {f} hatun {i}
die Ehefrau {f} kadın {i}
die Ehefrau {f} karı {i}
die Ehefrau {f} refika {i}
die Ehefrau {f} zevce {i}
der Ehegatte {m} bey {i}
der Ehegatte {m} efendi {i}
der Ehegatte {m} {i}
der Ehegatte {m} evli erkek {i}
der Ehegatte {m} koca {i}
die Ehegatten {pl} eşler {ç}
die Ehegatten {pl} gelin damat {ç}
die Ehegatten {pl} karı koca {ç}
das Ehegatten-Splitting {n} eşlerin gelirlerinin toplanıp yarılarak vergi miktarını belirleme işlemi {i}
das Ehegattenerbrecht {n} [Jur.]eşler miras hukuku {i}
der Ehegattenunterhalt {m} eşler nafakası {i}
die Ehegattin {f} aile {i}
die Ehegattin {f} {i}
die Ehegattin {f} evli kadın {i}
die Ehegattin {f} hanım {i}
die Ehegattin {f} hatun {i}
die Ehegattin {f} kadın {i}
die Ehegattin {f} karı {i}