TürkischDeutsch 
Direkte Treffer
sözleşme {i} das Abkommen {n}
sözleşme {i} die Abmachung {f}
sözleşme {i} die Abrede {f}
sözleşme {i} das Date {n}
sözleşme {i} der Kontrakt {m}
sözleşme {i} die Konvention {f}
sözleşme {i} der Pakt {m}
sözleşme {i} das Übereinkommen {n}
sözleşme {i} die Übereinkunft {f}
sözleşme {i} die Verabredung {f}
sözleşme {i} die Vereinbarung {f}
sözleşme {i} der Vertrag {m}
sözleşme belgesi {i} die Vertragsurkunde {f}
sözleşme benzeri {i} der Quasikontrakt {m}
sözleşme dışı {a} außervertraglich {a}
sözleşme dışı {adv} [huk]ausservertraglich {adv}
sözleşme dışı bırakmak {fi} freizeichnen {v}
sözleşme dışı ücret {allg} übertariflicher Lohn {allg}
sözleşme eğrisi {i} die Kontraktkurve {f}
sözleşme eki {i} die Nebenabrede {f}
sözleşme feshi {i} die Kündigung {f}
sözleşme feshi {i} die Vertragskündigung {f}
sözleşme gereğince {s} vertragsmäßig {adj}
sözleşme hukuku {i} [huk]das Vertragsrecht {n}
sözleşme hükümleri {allg} vertragliche Bestimmungen {allg}
sözleşme içeriği kaydı {i} [tic]die Schlussnote {f}
sözleşme içeriği kaydı {i} [tic]der Schlussschein {m}
sözleşme ile ilgili yasa ve yönetmelikler {i} das Vertragsrecht {n}
sözleşme imzalamak {v} kontrahieren {v}
sözleşme kartı {allg} Vertragskarte {allg}
sözleşme kurallarına uyulmadığı takdirde uygulanan ceza {i} [huk]die Konventionalstrafe {f}
sözleşme maddesi {i} der Vertragspunkt {m}
sözleşme müddeti {i} die Kündigungsfrist {f}
sözleşme oranı {i} die Kontraktrate {f}
sözleşme özgürlüğü {i} die Privatautonomie {f}
sözleşme özgürlüğü {i} die Vertragsfreiheit {f}
sözleşme şartları {ç} die Vertragsbedingungen {pl}
sözleşme sırasında hata {i} die Culpa in contrahendo {f}
sözleşme süre içinde {allg} während der Dauer eines Vertrages {allg}
sözleşme süresini dikkate almadan işten çıkarma {allg} fristlose Kündigung {allg}
sözleşme tanzim etmek {v} kontrahieren {v}
sözleşme tarafı {i} der Kontrahent {m}
sözleşme taraflarından her biri {i} der Vertragspartner {m}
sözleşme taslağı {i} der Vertragsentwurf {m}
sözleşme tehlikesi {i} die Verabredungsgefahr {f}
sözleşme teklifi {i} [eko]das Vertragsangebot {n}
sözleşme uyarınca {allg} laut des Vertrages {allg}
sözleşme uyarınca {adv} vertragsgemäß {adv}
sözleşme yapan {s} Vertragschließend {adj}
sözleşme yapma {i} der Vertragsabschluss {m}
sözleşme yapma özgürlüğü {i} [huk]die Abschlussfreiheit {f}
sözleşme yapma yetkisi {i} die Abschlussvollmacht {f}
sözleşme yapma zorunluluğu {i} der Kontrahierungszwang {m}
sözleşme yapmak {fi} Abkommen schließen {v}
sözleşme yapmak {allg} Abschluss erzielen {allg}
sözleşme yapmak {allg} einen Kontrakt schließen {allg}
sözleşme yapmak {allg} einen Vertrag abschließen {allg}
sözleşme yapmak {fi} kontrahieren {v}
sözleşme yükümlülüğü {i} die Vertragshaftung {f}
sözleşmede aksi bulunmadığı takdirde {allg} wenn nichts Gegenteiliges vereinbart ist {allg}
sözleşmede belirtildiği gibi {s} vertraglich {adj}
sözleşmede olan hak {allg} Anspruch aus einem Vertrag {allg}
sözleşmede saptanarak hariç kılma {allg} vertraglich festgelegter Ausschluss {allg}
sözleşmeden doğan borç {i} die Vertragspflicht {f}
sözleşmeden doğan borçların ihlali {i} die Vertragspflichtverletzung {f}
sözleşmeden doğan ilişki {i} das Vertragsverhältnis {n}
sözleşmeden doğan sorumluluk {allg} vertragliche Haftung {allg}
sözleşmek {fi} abmachen {v}
sözleşmek {fi} ausmachen {v}
sözleşmek {fi} verabreden {v}
sözleşmek {fi} Übereinkommen {v}
sözleşmek {fi} verabreden {v}
sözleşmelerde okunamayacak şekilde küçük yazılmış yazı {i} das Kleingedruckte {n}
sözleşmeli {a} kontraktiv {a}
sözleşmeli {s} kontraktlich {adj}
sözleşmeli anlaşma {i} die Vertragliche Abmachung {f}
sözleşmeli eleman {mf} Zeitangestellte {mf}
sözleşmeli gümrük tarifesi {i} der Konventionalzolltarif {m}
sözleşmeli işçi {i} die Angestellte {f}
sözleşmeli işçi {i} der Angestellter {m}
Indirekte Treffer
ana sözleşme {i} der Hauptvertrag {m}
ayni sözleşme {i} [huk]der Dinglicher Vertrag {m}
ayni sözleşme {i} [huk]die Dingliche Einigung {f}
aynı sözleşme {allg} dingliche Einigung {allg}
aynı sözleşme {allg} dinglicher Vertrag {allg}
bağlayıcı sözleşme {i} der Knebelungsvertrag {m}
bağlayıcı sözleşme {allg} [pol]bindender Vertrag {allg}
bağlı sözleşme {i} der Knebelungsvertrag {m}
başkası lehine sözleşme {allg} Vertrag zugunsten Dritter {allg}
başkasının aleyhine sözleşme {allg} Vertrag zu Lasten Dritter {allg}
bir yıllık sözleşme {i} der Jahresvertrag {m}
bütünleyici sözleşme yorumu {i} die Ergänzende Vertragsauslegung {f}
çok taraflı sözleşme {allg} mehrseitiger Vertrag {allg}
çok taraflı sözleşme {fi} mehrseitiges Abkommen {v}
dönülemez sözleşme {fi} unwiderrufliches Abkommen {v}
ek sözleşme {ç} [huk]die Nebenabreden {pl}
ekonomik sözleşme {i} der Wirtschaftsvertrag {m}
eşler arasında mallar konusunda yapılan sözleşme {i} der Ehevertrag {m}
fiili sözleşme {i} der Faktischer Vertrag {m}
genel sözleşme {allg} Allgemeines {allg}
gerçek sözleşme {i} der Realvertrag {m}
gerçek sözleşme {i} der Realkontrakt {m}
idari sözleşme {i} der Verwaltungsvertrag {m}
ikame sözleşme {i} [huk]der Austauschvertrag {m}
iki taraflı sözleşme {fi} zweiseitiges Abkommen {v}
iki taraflı sözleşme {allg} [tic]bilateraler Handelsvertrag {allg}
insan haklarını korumaya dair sözleşme {i} die Konvention zum Schutz der Menschenrechte {f}
isteğe bağlı sözleşme {i} [tic]der Konsensualkontrakt {m}
karma sözleşme {i} der Gemischter Vertrag {m}
karşılıklı sözleşme {i} der Gegenseitigkeitsvertrag {m}
kesin sözleşme {fi} unwiderrufliches Abkommen {v}
kısa süreli sözleşme {allg} kurzfristiger Vertrag {allg}
ön sözleşme {i} der Vorvertrag {m}
ön sözleşme {i} [huk]die Punktation {f}
özel sözleşme {i} der Individualvertrag {m}
Papalık ile diğer devletler arasında yapılan sözleşme {i} [huk]das Konkordat {n}
sözleşme belgesi {i} die Vertragsurkunde {f}
sözleşme benzeri {i} der Quasikontrakt {m}
sözleşme dışı {adv} [huk]ausservertraglich {adv}
sözleşme dışı {a} außervertraglich {a}
sözleşme dışı bırakmak {fi} freizeichnen {v}
sözleşme dışı ücret {allg} übertariflicher Lohn {allg}
sözleşme eğrisi {i} die Kontraktkurve {f}
sözleşme eki {i} die Nebenabrede {f}
sözleşme feshi {i} die Vertragskündigung {f}
sözleşme feshi {i} die Kündigung {f}
sözleşme gereğince {s} vertragsmäßig {adj}
sözleşme hukuku {i} [huk]das Vertragsrecht {n}
sözleşme hükümleri {allg} vertragliche Bestimmungen {allg}
sözleşme içeriği kaydı {i} [tic]der Schlussschein {m}
sözleşme içeriği kaydı {i} [tic]die Schlussnote {f}
sözleşme ile ilgili yasa ve yönetmelikler {i} das Vertragsrecht {n}
sözleşme imzalamak {v} kontrahieren {v}
sözleşme kartı {allg} Vertragskarte {allg}
sözleşme kurallarına uyulmadığı takdirde uygulanan ceza {i} [huk]die Konventionalstrafe {f}
sözleşme maddesi {i} der Vertragspunkt {m}
sözleşme müddeti {i} die Kündigungsfrist {f}
sözleşme oranı {i} die Kontraktrate {f}
sözleşme özgürlüğü {i} die Vertragsfreiheit {f}
sözleşme özgürlüğü {i} die Privatautonomie {f}
sözleşme şartları {ç} die Vertragsbedingungen {pl}
sözleşme sırasında hata {i} die Culpa in contrahendo {f}
sözleşme süre içinde {allg} während der Dauer eines Vertrages {allg}
sözleşme süresini dikkate almadan işten çıkarma {allg} fristlose Kündigung {allg}
sözleşme tanzim etmek {v} kontrahieren {v}
sözleşme tarafı {i} der Kontrahent {m}
sözleşme taraflarından her biri {i} der Vertragspartner {m}
sözleşme taslağı {i} der Vertragsentwurf {m}