DeutschTürkisch 
Direkte Treffer
die Konvention {f} [Jur.]antlaşma {i}
die Konvention {f} adet {i}
die Konvention {f} anane {i}
die Konvention {f} anlaşma {i}
die Konvention {f} gelenek {i}
die Konvention {f} görenek {i}
die Konvention {f} itilaf {i}
die Konvention {f} kontrat {i}
die Konvention {f} konvansiyon {i}
die Konvention {f} mukavele {i}
die Konvention {f} örf {i}
die Konvention {f} sözleşme {i}
die Konvention {f} [Pol.]uluslararası sözleşme {i}
die Konvention {f} uyum {i}
die Konvention {f} uyuşma {i}
die Konvention {f} uzlaşım {i}
die Konvention {f} uzlaşma {i}
die Konvention zum Schutz der Menschenrechte {f} insan haklarını korumaya dair sözleşme {i}
konventional {adj} anlaşmaya dayanan {s}
konventional {adj} konvansiyonel {s}
konventional {allg} sözleşmesel {allg}
die Konventionalscheidung {f} sözleşmesi boşanma {i}
die Konventionalstrafe {f} [Jur.]cezai şart {i}
die Konventionalstrafe {f} [Jur.]sözleşme kurallarına uyulmadığı takdirde uygulanan ceza {i}
die Konventionalstrafe {f} sözleşmeye dayanan para cezası {i}
der Konventionalzolltarif {m} sözleşmeli gümrük tarifesi {i}
der Konventionalzug {m} konvansiyonel tren {i}
konventionell {adj} ananevi {s}
konventionell {adj} anlaşmalara uygun {s}
konventionell {a} basmakalıp {a}
konventionell {adj} basmakalıp söz {s}
konventionell {adj} geleneksel {s}
konventionell {adj} göreneksel {s}
konventionell {adj} konvansiyonel {s}
konventionell {adj} resmi {s}
konventionell {adj} yerleşik {s}
konventionelle Therapie {allg} konvansiyonel tedavi {allg}
konventionelle Waffen {allg} [mil.]kimyasal ve biyolojik silahların haricinde kalan tüm silahlar {allg}
konventionelle Waffen {allg} [mil.]konvansiyonel silahlar {allg}
konventionelle Waffen {allg} [mil.]nükleer {allg}
konventionelles Budget {allg} geleneksel bütçe {allg}
die Konventionellmethode {f} klasik yöntem {i}
Indirekte Treffer
die Europäische Konvention zum Schutz der Menschenrechte {f} [Jur.]Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi {i}
die Europäische Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten {f} Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi {i}
die Genfer Konvention {f} Cenevre Sözleşmesi {i}
die Genfer Konvention {f} Cenevre Antlaşması {i}
die Konvention zum Schutz der Menschenrechte {f} insan haklarını korumaya dair sözleşme {i}