TürkischDeutsch 
Direkte Treffer
mallar {ç} die Gegenstände {pl}
mallar {i} die Güte {f}
mallar {ç} die Güter {pl}
mallar {i} die Habe {f}
mallar {i} das Vermögen {n}
mallar tükeninceye kadar satmak {fi} [tic]ausverkaufen {v}
mallar üzerinde mülkiyet hakkı {allg} Eigentumsrecht an Waren {allg}
mallarda dolaşım serbestisi {allg} Freizügigkeit im Warenverkehr {allg}
mallarda usulüne uygun muamele {allg} sachgemäße Behandlung der Waren {allg}
malları {i} das Programm {n}
malların akımı {i} der Güterstrom {m}
malların çıkışı {allg} Abgang von Waren {allg}
malların hepsini satmak {fi} [tic]ausverkaufen {v}
malların sürümü {allg} [tic]Absatz von Waren {allg}
malların tümünü satmak {fi} auskaufen {v}
mallarını satmak {allg} Waren abgeben {allg}
Indirekte Treffer
aileye ait mallar {i} das Familienvermögen {n}
ana mallar {ç} die Bedarfsgüter {pl}
bireysel mallar {ç} die Individualgüter {pl}
bitmiş mallar {allg} fertige Erzeugnisse {allg}
bitmiş mallar ardiyesi {i} das Endlager {n}
bitmiş mallar deposu {i} das Endlager {n}
bozulabilen mallar {allg} verderbliche Güter {allg}
çalınmış mallar {i} die Hehlerware {f}
cari var mallar {allg} Gegenstände des Umlaufvermögens {allg}
dayanıklı mallar {allg} langlebige Güter {allg}
dayanıklı mallar {allg} haltbare Güter {allg}
dayanıklı mallar {ç} die Dauerwaren {pl}
dayanıklı mallar {allg} dauerhafte Güter {allg}
değerli mallar {i} [tic]der Sachwert {m}
dokunmuş mallar {i} die Weberei {f}
donatım için gerekli olan mallar {ç} die Ausrüstungsgüter {pl}
düşük mallar {allg} minderwertige Güter {allg}
eşler arasında mallar konusunda yapılan sözleşme {i} der Ehevertrag {m}
firma kuruluşundaki taşınmaz mallar {ç} [tic]die Sacheinlagen {pl}
gayrimenkul mallar {allg} unbewegliche Güter {allg}
gayrimenkul mallar {allg} Grund und Boden {allg}
gayrimenkul mallar vergisi {i} die Immobiliensteuer {f}
gizlice yüklenen mallar {allg} heimlich verladene Güter {allg}
gümrüğe tabi mallar {allg} zollpflichtige Güter {allg}
gümrüğe tabi mallar deposu {allg} Lagerhaus für zollpflichtige Güter {allg}
gümrük mühürü altındaki mallar {allg} Güter unter Zollverschluss {allg}
gümrüklü mallar {i} das Zollgut {n}
gümrüksüz mallar listesi {i} die Freiliste {f}
hacmi büyük mallar {allg} sperrige Güter {allg}
haczedilen mallar {i} der Beschlag {m}
haczi caiz olmayan mallar {allg} unpfändbare Gegenstände {allg}
hazır ürünle mamul mallar {ç} die Fertigfabrikate {pl}
iflas masasına girmiş mallar {ç} die Konkursgegenstände {pl}
ihraç edilmiş mallar {allg} ausgeführte Waren {allg}
ikame mallar {allg} substituierbare Güter {allg}
ikame mallar {ç} die Ersatzgüter {pl}
iri mallar {allg} sperrige Güter {allg}
işlenmemiş mallar {allg} unfertige Güter {allg}
işlenmiş mallar {ç} die Fertigwaren {pl}
ithal mallar {ç} die Importgüter {pl}
kasa gibi içi boş mallar {i} das Leergut {n}
kollektif mallar {ç} die Kollektivgüter {pl}
konsinye mallar {ç} die Konsignationsgüter {pl}
kutu gibi içi boş mallar {i} das Leergut {n}
lüks mallar {ç} die Luxusartikel {pl}
lüks mallar {ç} die Luxusgüter {pl}
lüks mallar vergisi {i} die Luxussteuer {f}
maddi mallar {allg} körperliche Gegenstände {allg}
mallar tükeninceye kadar satmak {fi} [tic]ausverkaufen {v}
mallar üzerinde mülkiyet hakkı {allg} Eigentumsrecht an Waren {allg}
mamul mallar {ç} die Fertiggüter {pl}
mamul mallar {ç} die Fertigerzeugnisse {pl}
mamul mallar {allg} fertige Erzeugnisse {allg}
mamul mallar {ç} die Fertigwaren {pl}
menkul mallar {s} Mobilien {adj}
menkul mallar {i} das Mobiliarvermögen {n}
menkul mallar {i} das Mobiliar {n}
menkul mallar {ç} die Güter {pl}
menkul mallar {allg} bewegliche Sachen {allg}
moda mallar {ç} die Modewaren {pl}
nihai mallar {ç} die Finalgüter {pl}
nihai mallar {ç} die Fertigwaren {pl}
nihai mallar {ç} die Fertiggüter {pl}
nihai mallar ardiyesi {i} das Endlager {n}
nihai mallar deposu {i} das Fertigwarenlager {n}
nihai mallar deposu {i} das Endlager {n}
örgü mallar {ç} die Maschenwaren {pl}
ortak mallar {i} das Gemeinschaftsgut {n}
özel mallar {i} das Sondervermögen {n}
özel mallar {ç} die Individualgüter {pl}
paket gibi içi boş mallar {i} das Leergut {n}
piyasaya gelen mallar {i} [tic]die Marktbeschickung {f}
şahsi mallar {i} das Mannesgut {n}
şahsi mallar {allg} Hab und Gut {allg}
satışa sunulan tüm mallar {i} [tic]das Sortiment {n}