TürkischDeutsch 
Direkte Treffer
dikkate alınabilir {a} berücksichtigungsfähig {a}
dikkate alınmak {fi} berücksichtigt werden {v}
dikkate alınmak {allg} in Frage kommen {allg}
dikkate alınmak {fi} mitzählen {v}
dikkate alınmamak {fi} verhallen {v}
dikkate alınmayan {s} unberücksichtigt {adj}
dikkate alma {i} die Beachtung {f}
dikkate alma {i} die Berücksichtigung {f}
dikkate alma {i} der Betracht {m}
dikkate alma {i} die Kenntnisnahme {f}
dikkate almak {fi} Acht geben {v}
dikkate almak {v} Bedenken {v}
dikkate almak {fi} beherzigen {v}
dikkate almak {allg} einer Sache Rechnung tragen {allg}
dikkate almak {fi} in Betracht ziehen {v}
dikkate almak {allg} Rechnung tragen {allg}
dikkate almak {allg} in Acht nehmen {allg}
dikkate almak {allg} in Betracht kommen {allg}
dikkate almak {allg} in Betracht ziehen {allg}
dikkate almak {fi} mitzählen {v}
dikkate almak {v} berücksichtigen {v}
dikkate almama {i} die Missachtung {f}
dikkate almama {i} die Nichtbefolgung {f}
dikkate almamak {fi} achtlos {v}
dikkate almamak {fi} ausschalten {v}
dikkate almamak {allg} außer Acht lassen {allg}
dikkate almamak {fi} hintanstellen {v}
dikkate almamak {allg} keinen Blick haben {allg}
dikkate almamak {fi} hinwegsetzen über {v}
dikkate almamak {v} übergehen {v}
dikkate almamak {v} verachten {v}
dikkate almaya değmez {s} unbedeutend {adj}
dikkate değer {a} ansehnlich {a}
dikkate değer {s} außerordentlich {adj}
dikkate değer {s} beachtenswert {adj}
dikkate değer {s} beachtenswertlich {adj}
dikkate değer {a} bedeutend {a}
dikkate değer {adv} beherzigenswert {adv}
dikkate değer {a} bemerkenswert {a}
dikkate değer {s} markant {adj}
dikkate şayan {adv} beherzigenswert {adv}
dikkate şayan {s} bemerkenswert {adj}
Indirekte Treffer
ağızdan çıkan her lafı dikkate almak {allg} jedes Wort auf die Goldwaage legen {allg}
başkalarının duygularını dikkate alma {i} die Rücksichtnahme {f}
başkalarının duygularını dikkate almayan {s} rücksichtslos {adj}
bilançoda olası giderleri dikkate alma {i} [tic]die Rückstellung {f}
bir şeyi dikkate almadan devam etmek {allg} über etw hinweggehen {allg}
bir şeyi dikkate almak {allg} von etw Notiz nehmen {allg}
bir şeyi dikkate almak {v} berücksichtigen {v}
dikkate alınabilir {a} berücksichtigungsfähig {a}
dikkate alınmak {fi} mitzählen {v}
dikkate alınmak {allg} in Frage kommen {allg}
dikkate alınmak {fi} berücksichtigt werden {v}
dikkate alınmamak {fi} verhallen {v}
dikkate alınmayan {s} unberücksichtigt {adj}
dikkate alma {i} der Betracht {m}
dikkate alma {i} die Berücksichtigung {f}
dikkate alma {i} die Beachtung {f}
dikkate alma {i} die Kenntnisnahme {f}
dikkate almak {allg} in Betracht kommen {allg}
dikkate almak {fi} beherzigen {v}
dikkate almak {allg} in Acht nehmen {allg}
dikkate almak {v} Bedenken {v}
dikkate almak {v} berücksichtigen {v}
dikkate almak {allg} Rechnung tragen {allg}
dikkate almak {fi} Acht geben {v}
dikkate almak {fi} mitzählen {v}
dikkate almak {fi} in Betracht ziehen {v}
dikkate almak {allg} in Betracht ziehen {allg}
dikkate almak {allg} einer Sache Rechnung tragen {allg}
dikkate almama {i} die Nichtbefolgung {f}
dikkate almama {i} die Missachtung {f}
dikkate almamak {fi} hintanstellen {v}
dikkate almamak {v} verachten {v}
dikkate almamak {allg} außer Acht lassen {allg}
dikkate almamak {v} übergehen {v}
dikkate almamak {fi} ausschalten {v}
dikkate almamak {fi} hinwegsetzen über {v}
dikkate almamak {fi} achtlos {v}
dikkate almamak {allg} keinen Blick haben {allg}
dikkate almaya değmez {s} unbedeutend {adj}
dikkate değer {s} beachtenswertlich {adj}
dikkate değer {s} markant {adj}
dikkate değer {s} beachtenswert {adj}
dikkate değer {a} bemerkenswert {a}
dikkate değer {s} außerordentlich {adj}
dikkate değer {adv} beherzigenswert {adv}
dikkate değer {a} ansehnlich {a}
dikkate değer {a} bedeutend {a}
dikkate şayan {adv} beherzigenswert {adv}
dikkate şayan {s} bemerkenswert {adj}
durumu dikkate alan {s} zuständig {adj}
geçerlilik süresini dikkate almadan feshetmek {allg} fristlos kündigen {allg}
nazarı dikkate alınmamak {allg} unter den Tisch fallen {allg}
nazarı dikkate alma {i} die Berücksichtigung {f}
nazarı dikkate almak {v} berücksichtigen {v}
nazarı dikkate almak {v} beachten {v}
nazarı dikkate almamak {allg} keinen Blick haben {allg}
nazarı dikkate almamak {fi} absehen {v}
nazarı dikkate almamak {allg} nicht in Erwägung ziehen {allg}
sözleşme süresini dikkate almadan işten çıkarma {allg} fristlose Kündigung {allg}
tüm detayları dikkate alarak yapılan detaylı organizasyon {i} die Überorganisation {f}